Sortiment

Veľká cena Top-ArmyShop

Každoročne organizuje Top-ArmyShop.cz v spolupráci so Športovým streleckým klubom (SSK) Semily súťaž jednotlivcov v mierené streľbe z pištole. Veľká cena sa koná na strelnici SSK v Semiloch.

Účasť v súťaži

Súťaží sa s vlastnými zbraňami a strelivom - služobné pištole (NE revolvery) kalibru 6.35 - .45. Pre účasť v súťaži je nutné predchádzajúce prihlásenie prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Bez predchádzajúceho prihlásenia je účasť v súťaži bez záruky. Kapacita závodu je obmedzená na 100 účastníkov. V roku 2016 Veľká cena Top-Armyshop.cz prilákala do Semil takmer 50 strelcov, tak rozhodne s prihlásením neváhajte. Víťaz pretekov dostane titul "víťaz Top-Armyshop" a hodnotnú cenu. Pretekári na ďalších popredných miestach dostanú diplomy a vecné ceny.

Organizačné ustanovenie:

Zbor rozhodcov a správca strelnice budú delegovaní pred pretekmi pri nástupe. Čas nástrelu 5 rán je 2 minúty. Samotná súťažná položka 30 rán potom bude strieľanie v čase 20 minút (1. terč 15 rán / 10 minút, nasleduje výmena terčov a 2. terč 15 rán / 10 minút). Prevedenie streľby jednoručne alebo obojručne. Pre pozorovanie zásahov sú povolené vlastné ďalekohľady, pretekárom nie je povolené chodiť k terčom. Jedna súťažná smena bude obsadená 10 až 15 pretekármi. V prípade rovnakého nástrelu na medailových pozíciách bude vykonaný rozstrel 5 rannými položkami do rozhodnutia. V prípade zhodného nástrelu v umiestnení od 4. do 10. miesta rozhoduje zásah najbližšie k stredu terča.
Pretekár je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom strelnice, dodržiavať bezpečnosť pri streľbe a riadiť sa pokynmi rozhodcov. Bezpodmienečne sa každý pretekár musí zdržať požívania alkoholických nápojov pred streľbou i počas streľby.

Niečo navyše

Súčasťou podujatia je prezentácia sortimentu Top-ArmyShop.cz a ďalších firiem, ktoré sú do organizovania a financovania súťaže zapojené (v roku 2016 to boli Pivovar Rohozec a Army Arms Liberec). Okrem závodu samotného prináša teda akcie možnosť prehliadky moderných zbraní. Tiež je tu možné vidieť a zakúpiť military oblečenie a doplnky.
Občerstvenie je v hojnej miere zabezpečené na strelnici.

Miesto konania: strelnice SKK Semily, Pod Varta 50, Semily.
Zbrane: vlastná zbraň a strelivo - služobné pištole (NE revolvery) kalibru 6.35 - .45.
Potrebné doklady: zbrojný preukaz a preukaz zbrane.
Štartovné: 100 Kč.
Kategória: Jednotná.
Disciplína: VPS 5 + 30 na terč 135 P, vzdialenosť 25 metrov.
Informácie a kontakty: telefón +420 607 591 160 - p. Medek; web www.ssksemily.cz; email ssksemily@seznam.cz.

Velká cena Top-ArmyShop

Velká cena Top-ArmyShop

Velká cena Top-ArmyShop

Velká cena Top-ArmyShop

Velká cena Top-ArmyShop