Sortiment

Živica HPX®

Živica (ľudovo smola) je výlučok, ktorý produkuje rad rastlín, najmä ihličnatých stromov a obsahujúci najmä uhľovodíky. Používa sa napr. na výrobu lakov, lepidiel alebo kadidla a parfumov. Skamenená živica sa označuje ako jantár. Ako živice sa tiež označujú syntetické výrobky podobných vlastností.

Živicu obsahujú aj ihlice stromov; niektoré druhy ju dokonca priamo z ihlíc vylučujú (borovica ostitá). Okrem vyššie spomenutých prírodných živíc existuje aj celá rada živíc syntetických. Živica tečie vo drevnej hmote živicovými kanáliky a prirodzene chráni stromy pri poranení kôry či dreva a tiež proti parazitickému hmyzu, napríklad podkôrniky. Ak vnikne hmyz pod kôru, začne v poškodenom mieste tiecť miazga, živica hmyz prilepí a zalepí jeho dýchacie otvory. Zdravé stromy sú tak schopné brániť sa napadnutiu kôrovcom. Naopak stromy oslabené alebo choré produkujú živice málo a kôrovcom podliehajú.

Živica vylučovaná stromami je kvapalina s veľkou viskozitou tvorená prchavými látkami, prevažne terpény, v ktorých sú rozpustené neprchavé zložky, vďaka ktorým je živica lepivá. U niektorých druhov je terpénov veľmi málo a rozpúšťadlom je prevažne n-heptán (borovica Jeffreyova). Vďaka vysokej čistote heptánu získaného z borovíc destiláciou je možné použiť ho pre definovanie nulového bodu stupnice oktanových čísel benzínu. Príbuzná borovica ťažká, ktorá sa borovici Jeffreyovej veľmi podobá, však obsahuje terpény. V niektorých prevádzkach destilujúcich živicu v Kalifornii došlo v minulosti k explóziám v dôsledku zámeny oboch druhov, ktoré boli mylne považované za jediný druh. K rozradeniu druhov došlo až roku 1853.

Vďaka svojej vysokej horľavosti sa živica predtým používala pre výrobu pochodní. Tvrdé živice ako napr. kopál sa dnes používajú na výrobu lakov a lepidiel. Naproti tomu mäkšie živice obsahujúci esenciálne oleje sa využívajú pri výrobe liečiv a kadidla. Slúži tiež na napúšťanie dielektrik, čím dochádza k zlepšeniu ich mechanických a elektrických vlastností pri využití napr. v kondenzátoroch, v izoláciách vodičov pod. Zahriatím čerstvé živice vzniká kolofónia, ktorá sa používa na ošetrenie sláčikov sláčikových nástrojov a pri spájkovaniu. Skamenená živica pravekých stromov má podobu kopal (subfosilní) alebo jantáru (fosílne). Jantár je využívaný najmä v šperkárstve, ale má význam aj v paleontológii a iných vedných odboroch.

Zvláštnym druhom živice je živica s označením HPX. Táto patentovaná plastová živica preukázala svoju odolnosť predovšetkým pri testovaní fungovania vo veľmi nízkych teplotách. Vďaka jej vlastnostiam sa jedná o čím ďalej viac vyhľadávaný materiál v množstve odvetví.

Polyesterová živica je elastická, veľmi reaktívne nenasýtená živica, ktorú možno aplikovať na takmer akýkoľvek povrch. Najmä v kombinácii s laminátovou podložkou zo sklených vlákien. Je veľmi dobre použiteľná na kov, drevo a betón, v automobilovom priemysle, v domácnosti, modelárstve, v záhrade a v iných priemyselných odvetviach. Použiteľná je napríklad aj na opravu poškodených vedení, vzduchotechniky, nádrží, lodí a pod. Ak plánujete po oprave následne aplikovať ďalšie vrstvy tejto polyesterovej živice, odporúčame najprv použiť nejaký plniaci tmel, alebo plnič.