Sortiment

ULTRATHERM

Pôvod registrovanej obchodnej značky Ultratherm je v škótskej spoločnosti AZTEC Europe Ltd. Tieto výrobky, vyrábané v súlade s náročnými európskymi normami, už viac ako 20 rokov patrí medzi najčastejšie používané ohrievače pre viváriá vo svete. Vďaka princípu infračerveného sálania vytvárajú chovaným živočíchom podmienky veľmi blízke prirodzenému prírodnému prostrediu. Od roku 2008 patrí spoločnosť AZTEC do holdingovej skupiny FENIX a ponuka štandardných vykurovacích systémov tak bola rozšírená aj o tento špecifický sortiment.

Panely Ultratherm sú určené na vykurovanie alebo lokálne vyhrievanie väčších plôch - napríklad pre temperovanie odchovní veľkých terárií alebo prístreškov pre psov. Pracujú na princípe infračerveného sálania (obdobne ako keramické lampy), majú však výrazne nižšiu teplotu ale v podstatne väčšiu plochu - možno ich teda umiestniť aj v aplikáciách, kedy môže dôjsť ku kontaktu chovaného zvieraťa s panelom. Panely majú krytie IP44 a sú vybavené tepelnou poistkou chrániaci panel proti prehriatiu. Štandardne sú panely v hnedej alebo bielej farbe, na objednanie (za príplatok) možno panely dodať aj v inom farebnom prevedení.

Ďalším sortimentom fénix sú vykurovacie fólie a pásy Ultratherm produkujúci infračervené teplo o ultra-dlhých vlnových dĺžkach. Preto sú ideálne pre vykurovanie vivárií a terárií. Chovaní živočíchovia absorbujú toto sálavé teplo spôsobom, ktorý je veľmi podobný ich prirodzenému prostrediu. Fólie sú vhodné ako 24hodinový zdroj tepla a dajú sa použiť pod dno alebo na vonkajšiu stenu nádrže terária/vivária. Zvyčajne sa pokrýva iba časť plochy nádrže, aby si chovaný tvor mohol nájsť miesto s ideálnou trplotou. Tieto fólie sa vyrábajú v Škótsku už dlhšie ako 20 rokov. Všetky modely spĺňajú požiadavky bezpečnostnej smernice Európskej hospodárskej komisie a sú opatrené značkou CE.