Sortiment

Svetelný tok

Označuje sa písmenom Φ a jednotkou je lumen (lm). Označuje svetelnú energiu, ktorú zdroj vyžiari za 1 sekundu, jedná sa teda o formu výkonu. 1 lm je definovaný ako svetelný tok vyžiarený zdrojom o svietivosti 1 kandela do priestorového uhla 1 steradián. Pre nás je dôležité, že s touto jednotkou sa spravidla stretneme na obaloch žiaroviek. Veľkosť tejto jednotky nám priamo hovorí, ako bude daný svetelný zdroj svietiť. Volfrámové žiarovky mali svetelný tok približne 13,5 lm/W. LED žiarovky majú svetelný tok najčastejšie 80 lm/W.

Svetelný tok

Svetelný tok je veľmi dôležitá veličina, ktorej by sme pri výbere osvetlenia mali venovať veľkú pozornosť. Je potrebné dať si pozor pri výbere žiaroviek, pretože niektorí výrobcovia uvádzajú tieto hodnoty nepresne. Svetelný tok sa zle merí, preto je kontrola týchto údajov prinajmenšom obtiažna. Spoliehajte sa pri výbere na Váš subjektívny dojem.

Ponúkané LED žiarovky majú uvádzanú hodnotu najmenšieho možného svetelného toku. Svetelný tok za najhorších podmienok. Napríklad žiarovka, ktorá má uvedený svetelný tok 320 lm mala v laboratóriu svetelný tok 403 lm. Na väčšinu dostupných žiaroviek sú k dispozícii protokoly zo svetelných laboratórií, v ktorých sú uvedené úplne presné informácie. Teda viete, čo kupujete. Svetelný tok je doložený meraním.

Dajte si prosím pozor na nepresné a nepravdivé údaje, ktoré výrobcovia s obľubou často používajú. Nekupujte najlacnejšie LED svetelné zdroje! Vďaka týmto zdrojom celkom určite prestanete LED technológii dôverovať. Pri výbere dajte na Váš dojem zo svetelného zdroja. Porovnajte viac značiek.

Svetelný tok sa znižuje so starobou žiarovky. Toto nie je žiadna novinka. Svetelný tok sa znižuje snáď u všetkých technológií zdrojov svetla. U kompaktných žiaroviek klesne svetelný tok na iba 30% pôvodnej hodnoty za jej životnosť. U LED žiaroviek klesne svetelný tok spravidla na 70% pôvodnej hodnoty ku koncu jej životnosti. Neplatí však zase pre najlacnejšie varianty.

LED žiarovka by sa nemala prehrievať! Teploty nad 70 °C už znižujú jej životnosť. Vyššia teplota môže byť spôsobená zlou konštrukciou žiarovky, ale aj nevhodným umiestnením. Napríklad nepoužívajte pod jedným tienidlom kombináciu LED žiarovky a inej žiarovky.

Svetelný tok

Je dobré si tiež zistiť, či je udávaný svetelný tok k dispozícii okamžite alebo či sa rozsvecuje postupne. U LED žiaroviek je k dispozícii plný výkon okamžite. (U niektorých typov LED žiaroviek môže žiarovka mať malé meškanie. Toto oneskorenie spôsobuje nabíjanie ich zdroja. Oneskorenie však nepresahuje 1 s.) Oproti tomu kompaktné žiarovky štartujú až niekoľko minút. Sú preto absolútne nevhodné tam, kde sa často rozsvicuje a zhasína. Časté blikanie im tiež uberá výrazne na ich životnosti.

Intenzita osvetlenia - Značí sa písmenom E. Je to vlastne časť svetelného toku dopadajúca na plochu o nejakom obsahu. Jednotkou je lm*m-2, teda lux (lx). Ľudia si často zamieňajú lux a lumen. Tieto jednotky sú však úplne iné. Intenzita osvetlenia záleží na svetelnom toku zdroja svetla, na jeho vyžarovacím uhli a na vzdialenosti meranej plochy od tohto zdroja. Intenzita osvetlenia 1 lux je vyvolaná svetelným tokom 1 lm rovnomerne rozprestretého na ploche 1 m2.

Táto jednotka je však tiež veľmi dôležitá. Možno ju tiež jednoducho merať pomocou lux metra. Hodnoty intenzity osvetlenia sú pre jednotlivé priestory uvedené v normách a je nutné ich dodržiavať.

Index podania farieb - Je tiež veľmi dôležitou hodnotou. Mnoho výrobcov ho však vôbec neuvádza. Udáva, ako sme schopní pod týmto osvetlením rozlišovať farby. Ra sa pohybuje od 0 do 100. Hodnota podania farieb udáva kvalitu vyžarovaného svetla. Nekupujte svetelné zdroje s menším indexom podania farieb než 80. Svetlo bude prirodzenejšie a príjemné.

Súvisiace produkty