Sortiment

Polypropylén

Polypropylén (PP) je termoplastický polymér zo skupiny polyolefínov, ktoré patria medzi najbežnejšie plasty, používa sa v mnohých odvetviach potravinárskeho a textilného priemyslu a v laboratórnych vybaveniach. Predáva sa pod obchodným názvom Tipplen, Tatren, Mosten atď.

Polypropylén má podobné fyzikálno-chemické vlastnosti ako polyetylén. Krehne pri nízkych teplotách, okolo 140-150 stupňov Celzia mäkne, okolo 160-170 stupňov Celzia sa taví. Je odolný voči olejom, organickým rozpúšťadlám a alkoholom, dobre sa rozpúšťa v xylénoch či tetrahydronaftalénu. Polypropylén vyniká veľmi dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou.

Polypropylén je často používaný pre výrobu lán a povrazov kvôli svojej nízkej hustote hmotnosti - laná sú potom dostatočne ľahké, takže môžu plovať na hladine. Polypropylén sa tiež používa ako alternatíva k polyvinylchloridu (PVC) pre izoláciu elektrických káblov v málo vetraných prostrediach, predovšetkým v tuneloch. Polypropylén totiž pri horení neprodukuje toľko dymu a žiadne toxické halogénuhľovodíky, ktoré by mohli za vysokých teplôt prispieť k vzniku rôznych kyselín. Má pridelené medzinárodné identifikačné číslo pre plasty. V roku 2001 dosiahla ročná celosvetová produkcia polypropylénu cez 30 miliónov ton.

Asi 20% polypropylénu sa produkuje ako textilné vlákno, s priemyselnou výrobou sa začalo koncom 50. rokov minulého storočia v Taliansku. V 2. dekáde 21. storočia dosahuje ročná výroba PP vlákien cca 6 miliónov ton, na ktorých sa podieľali asi 60% filamenty a 40% striže.Predvolená surovina na výrobu sú odpady vznikajúce pri spracovaní ropy, polypropylén je preto lacnejší než ostatné syntetické materiály. Polymerizovaná hmota sa taví a predĺži pri teplote do 200 °C. Počas tohto procesu sa často pridávajú farbivá, pretože hotové vlákno sa dá len veľmi ťažko farbiť.

Polypropylén je najľahší zo všetkých textilných vlákien (0,91 g/cm³), vlákno je odolné proti chemikáliám, má veľmi dobrú pevnosť v oderu, minimálnu navĺhavosť, nízky sklon k nabíjaniu statickou elektrinou a ku žmolkovaniu. V omaku sa PP vlákna nelíši od ovčej vlny. K nevýhodám patrí nízka schopnosť zotavenia po deformácii, malá odolnosť proti účinkom svetla a vyšších teplôt.