Sortiment

Polyetylén

Polyetylén (PE) je jedným z najčastejšie používaných plastov vo svete, ktorý má celý rad možností využitia v rade priemyselných segmentov a širokej škále najrôznejších aplikácií. PE umožňuje lacné balenie potravín s predĺžením ich životnosti, bezpečnú dopravu a distribúciu chemických látok, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ochranu nových vozidiel proti poškriabaniu a tisíce ďalších užitočných aplikácií využívaných v každodennom živote.

Polyetylény (PE) možno rozdeliť do celej rady skupín podľa vlastností umožňujúcich širokú škálu aplikácií u koncových užívateľov.

LDPE (nízkohustotný polyetylén) vyrábaný tubulárnymi alebo autoklávovými technológiami je k dispozícii so štandardnými (0,918-0,925 g/cm3) a strednými hustotami (0,930-0,940 g/cm3). Spoločne s veľmi nízkymi koncentráciami gélu, LDPE zahŕňa aj druhy s vysokým výkonom pre extrúziu a vstrekovanie a je k dispozícii v kvalite zodpovedajúcej potravinárskym a farmakologickým normám.

LLDPE (lineárny nízkohustotný polyetylén) - C8 okténové, C6 hexénové a C4 buténové typy. LLDPE je k dispozícii od vyšších hustôt (až 0,941 g/cm3) až k PE s nízkou hustotou (0,905 g/cm3). LLDPE (lineárny nízkohustotný polyetylén) sa používa na vytláčanie, vyfukovanie fólií, rotačné tvarovanie, vstrekovanie pre výrobu potravinárskych obalov, obalov pre mrazené potraviny, rúrok pre podlahové vykurovanie, zmršťovacích fólií, obalov pre kozmetické a farmaceutické výrobky, apod.

HDPE (vysokohustotný polyetylén); bimodálny a unimodálny pre vyfukované fólie, vyfukovanie, injekčné vstrekovanie a ďalšie procesy ťaženia. Jednotlivé druhy HDPE sú ponúkané s UV stabilizáciou a s certifikáciou spĺňajúci požiadavky noriem pre vyfukované nádoby na chemické látky.

Plastoméry pre modifikáciu PE alebo PP slúži pre zlepšenie vlastností, ako sú napríklad schopnosť tesnenia, odolnosť proti nárazom alebo mäkkosť. Plastoméry zahŕňajú celý rad druhov, hustôt a jednotlivých zložiek kopolymérov (polymér na základe etylén-okténu alebo buténu).

Funkčné polyméry, ako sú EEA, EAA, MAH, vytvárajú počas extrúzie priľnavosť k bariérnym vrstvám ostatných polymérov, ako sú napríklad EVOH alebo polyamid. Tieto spojivá vytvárajú pevnú a spoľahlivú väzbu aj s ostatnými podkladovými materiálmi počas procesu spoločnej extruzie. EAA možné používať tiež vo vodných roztokoch alebo ako hot melt (navyše k metalocénovému polyolefinovému hot melt spojive).