Sortiment

Paralaxa (Parallax)

Paralaxa. Často diskutovaný výraz, ktorý má mnoho názorov, mnoho riešení a predovšetkým - mnoho dezinformácií. Pritom sa jedná o veľmi dôležitú vec, ktorá by mala byť známa všetkým strelcom a predovšetkým je dôležité - vedieť ju čo najviac obmedziť, najlepšie úplne eliminovať. Inak vlastne strieľate na niečo, čo je vlastne inde. Ako to?

Paralaxa je os, výraz, ktorý označuje chybu prístroja, najčastejšie puškohľadu pri zamierení na blízky, alebo vzdialený predmet. Vzniká pri zlej polohe oka voči puškohľadu a to ako vzdialenosti, tak aj osi optiky. Takmer všetci výrobcovia zbraní zastrelujú pušky na vzdialenosť 100m. Toho sa pochopiteľne chytili aj výrobcovia puškohľadov a preto štandardne nastavujú paralaxu na 100m. Takéto puškohľady sú označované ako - na 100m bez paralaxy. Ak teda budeme strieľať na 100m, nemusíme paralaxu vôbec riešiť a to ani v zmysle polohy oka. Ono totiž - ak budeme mať oko v ideálnej polohe voči puškohľadu, teda správna vzdialenosť a priamo v osi optiky, vplyv paralaxy vôbec nehlásime. Bohužiaľ ale nič nie je ideálne, že?

Vplyv, vďaka ktorému minieme cieľ

Aby sme lepšie pochopili efekt paralaxy, trochu si to pokúsime vysvetliť. Predstavme si bod nemennej pozície, teda bod A (puškohľad). Ďalej, niekde pred ním, v relatívnej vzdialenosti, sa nachádza cieľ, označený C. Tento cieľ má svoju nemennú pozíciu. Ak sa pozrieme skrze bod A v ideálnom uhle, uvidíme cieľ C na svojom mieste. Ak sa však naše oko bude pohybovať v osiach X, Y, Z, os priehľadu skrze bod A nám pohne s pozíciou ciele C v reverznom postavení. Cieľ teda nebude nikdy tam, kde vlastne je. Strelec tak strieľa vlastne inam, než sa cieľ nachádza. Teraz si však predstavte, že puškohľad, teda puška, nie je ideálne posadená. V rukách sa pohybuje, do toho dýchame atď. U cieľa, ktorý je vzdialený 200-300 metrov, tak dôjde pri vychýlení obrazu puškohľadu o 0,164mm k chybe vplyvu v kruhu 3,7cm. Mnohí teraz budú argumentovať - to je ale menší chyba, než presnosť streliva, zbrane, alebo samotného strelca. Áno, máte pravdu.

Mnoho puškohľadov, tých kvalitnejších, má možnosť premeny paralaxy. Vďaka tomu sa môže táto chyba opraviť a stáva sa irelevantnou. Malá pomoc - pri mierení sa snažte, aby obraz bol čistý, teda aby netienili okraje puškohľadu. Takáto rada je síce len čiastočne účinná, ale lepšia ako nič.

Zaujímavosťou je, že športoví strelci dokážu využívať vplyvu paralaxy. Cez ňu odhadujú vzdialenosť objektu, na ktorý mieri. Ak máme pevne zakotvenú zbraň, dá sa pomocou paralaxy vzdialenosť určiť. Viac mene - zľahka pohybujeme okom vzhľadom k osi puškohľadu a pri tom nastavujeme vzdialenosť. V okamihu, keď prestane cieľ "cestovať" v puškohľadu, vzdialenosť je správna. Stačí len odpočítať.

Záverom...!

Paralaxa je teda optická chyba, ktorá vzniká nedokonalým uložením oka voči osi optiky. Nebuďme na seba tvrdí, dokonale to bohužiaľ nejde. Ak sme hobby strelci, ktorí si na záhrade vystrelí zo vzduchovky, nemusíme paralaxu riešiť. So zvyšujúcou sa úrovňou streľby je však potrebný nákup takého puškohľadu, ktorý dokáže paralaxu ovplyvňovať nastavením svojho vnútorného ústrojenstva. Pamätajme, také vnútorné prenastavovanie prebieha v rámci desatín a stotín milimetrov. Je teda potrebné zakúpiť kvalitný puškohľad napríklad z výroby Swarovski, alebo NightForce.