Sortiment

Oeko-Tex

Oeko-Tex® Standard 100, často tiež písaný Öko-Tex Standard 100, je celosvetový certifikačný systém pre textílie, ktorý bol vyvinutý v roku 1992. Toto označenie má registrované asociácia OEKO-TEX® s pobočkami v mnohých krajinách po celom svete, ktorej náplňou práce je kontrola zdravotnej nezávadnosti textílií.

Oeko-Tex

Aby textil mohol niesť pečať Öko-Tex Standard 100, musí splniť náročné kritériá kvality, predovšetkým nesmie obsahovať zdravotne závadné látky. Kritériá pre testovanie textilu na obsah škodlivých látok sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch a sú priebežne aktualizované. Postupy a metódy sú medzinárodne štandardizované. Skúšobné vzorky sú testované nezávislými laboratóriami Öko-Tex napríklad na obsah formaldehydu, prítomnosť pesticídov, ťažkých kovov, chlórovaných uhľovodíkov a podobne.

Oeko-Tex® Standard 100 je v súčasnej dobe často vyžadovaný predajcami a ich zákazníkmi. Všetci renomovaní výrobcovia textilných produktov požiadavky Oeko-Tex spĺňajú a certifikát používajú.