Sortiment

Nylon

Nylon je označenie pre skupinu syntetických polymérov, termoplastov. Základný reťazec týchto polymérov je tvorený peptidickými väzbami, preto sú tiež často označované ako polyamidy. Nylon je prvý syntetický polymér a prvé syntetické vlákno, ktoré bolo vyrobené priamo z uhlia, vody a vzduchu a ktoré malo komerčný úspech. Pretože označenie nylon nie je chránené, používajú ich výrobcovia v obchodnom styku nielen pre pôvodnú skupinu polyamidov 6.6, ale pre všetky druhy polyamidových vlákien.

V roku 1930 objavili v laboratórií firmy DuPont v USA polymér, ktorý sa nechal preťahovať na vlákno, mal však nízky bod topenia. Doktor Wallace Hume Carothers, predák v laboratórii, potom vykonal pokusy s asi 100 amidovými zlúčeninami, z ktorých jedna - polyamid 6.6 - mala vyhovujúce hodnoty (napr. teplotu topenia cca 260 °C) a tú si vo februári 1935 nechal u firmy DuPont patentovať. K pôvodu pomenovania vynálezu na nylon sa nájdu v literatúre rôzne verzie (asi najčastejšie je, že sa jedná o skrátenie anglického výrazu New York London, teda slovensky New York Londýn, ďalšia verzia je akronym z Now You Look, Old Nipponese! vzťahujúci sa k vtedajšej vojne medzi Japonskom a USA), isté je len, že nylon nie je patentovaný ako obchodná značka. V anglosaských krajinách sa označenie nylon začalo používať ako súhrnný pojem pre lineárne alifatické polyamidy.

Nylonové vlákno sa najskôr (od roku 1938) používalo na štetiny kief a podobné predmety. Prvých 5 miliónov nylonových pančúch bolo v máji 1940 počas niekoľkých hodín rozpredané a nylonky sa razom stali synonymom pre vysoko kvalitné a praktické pančuchové výrobky. S výrobou európskeho a ázijského "nylonu" sa začalo o 5-10 rokov neskôr a síce pod iným označením a väčšinou z inej východiskovej zlúčeniny ako DuPontov polyamid. Napríklad nemecký perlon (1943) alebo český silon (1947) a najmenej desať ďalších sú vyrobené z kaprolaktámu ako polyamid 6 na rozdiel od nylonu (polyamid 66 z AH soli).

V päťdesiatych rokoch boli vyvinuté nylonové vlákna na pneumatikové a remeňové kordy a špeciálne staplové vlákno na koberce. V roku 1960 bola zavedená výroba tzv. kontinuálne objemných tvarovaných filamentov (BCF), z ktorých sa dnes vyrába viac ako polovica textilných podlahových krytín. V šesťdesiatych rokoch prišli aramid (nomex, kevlar), ktoré tiež vychádzajú z polyamidového základu, začiatkom 70. mimoriadne odolná živica (zytel) a v 80. rokoch filament z polyamidu 6.6 na pančuchy o jemnosti 10 denier. Svetová výroba polyamidových vlákien zostala cez všetky technické inovácie v roku 2007 na úrovni 4 miliónov ton z roku 1990. Nylon bol čo do množstva už dávno predstihnutý polyesterom (univerzálnejšie použitie v textilnom sektore) a neskôr aj propylénom (podstatne lacnejšia výroba). Výrobné náklady sú u polyamidov dvojnásobné oproti polyesteru a u polyamidov nie sú definitívne vyriešené ekologické problémy s rajským plynom, ktorý pri výrobe uniká do ovzdušia.