Letný pobyt v prírode. Vybavte sa na prechádzku, výlet či dovolenku v našej letnej sekcii.
Sortiment

Oceľ 440C

Nerezová oceľ označovaná modernými inžiniermi ako "440C" je nerezová oceľ s vysokým obsahom uhlíka (cca rovnaký ako je u ocele typu 12C27), avšak stále je ešte vzduchom kaliteľná. A jej austenitický pomer potom dosahuje u chrómu a uhlíka hodnôt 13,5% pre chróm a 0,56% pre uhlík (brané pri teplote 1100 °C).

Nožiarska oceľ 440C

Práve toto je hlavným dôvodom, prečo je jej tvrdosť a odolnosť na koróziu rovnaká ako pri type 12C27. A keď už sme načali oceľ 12C27, typ 440C má proti nej nižšiu stabilitu ostria, vyššiu odolnosť na celkové opotrebenie a to všetko vďaka vyššiemu podielu nerozpustených karbidov. Tvorcovia ostrých vecí ju priamo milujú za to, akú si udržuje odolnosť v tlakovom reze. Pozitívne o nej hovorí aj špecialista na tieto veci, Dr. Verhoven (autor knihy o oceliach určených na výrobu nožov). A samozrejme potvrdzuje tieto informácie aj spoločnosť Buck u niektorých svojich nožov s vykonaným Carta testom (hoci už občas s miernou tuposťou).

Suma sumárum, oceľ 440C vie po kvalitnom tepelnom spracovaní dosiahnuť najlepšej odolnosti na opotrebeniu, pevnosti, tvrdosti a to zo všetkých zliatinových ocelí. A máme tu dokonca jeden konkrétny príklad z praxe: palcové konopné lano šlo ukrojiť viac ako tritisíckrát a to bez toho, aby bolo nutné nôž ostriť. To ale bolo dosiahnuté po tzv. dendrtickom tvrdeniu ocele, kedy má zmienená oceľ aj vysoký obsah karbidov, takže to zvyšuje húževnatosť a zvyšuje krehkosť, takže to prirodzene a určite nie je do bežných podmienok úplne to najlepšie a aj preto sa u nej dnes bežnejšie používajú karbidy pri kalení s jemnejšou disperziou.

Oceľ 440C je skrátka a v prvom rade ďalším posunutím vlastností ocele radu 440B(ktorá je už sama o sebe doslova nesmierne kvalitná) - 440C má ale proti nej dokonca ešte vyšší podiel karbidov a väčšiu tvrdosť, čím dochádza k lepšej abrazivzdornosti, zase to ale môže spôsobovať vylamovanie ocele (hlavne pri akciách typu sekanie dreva). Trvanlivosť ostria sa teda potom zdá menšia. Celkovo sa dá všetko zhodnotiť tak, ako že oceľ 440C je braná ako vylepšená 12C27, s ktorou má spoločnú väčšinu, až na tú práve spomínanú nešťastnú vytrvalosť ostria. Jej vlastnosti sú však blízke aj ďalším oceliam - napríklad 154cm. Aj u nich možno logicky ďalším vytvrdzovaním radikálne navýšiť ich rezacie schopnosti na účet skrehnutia (nerozpustené karbidy prítomné v štruktúre jej zliatiny), to však nie sú v modernej nožovej brandži nikým práve dvakrát vyhľadávané parametre...

Súvisiace produkty