Sortiment

Melamín

Melamín sa vo vode rozpúšťa len veľmi málo. Obsahuje 66% dusíka. Ten sa uvoľňuje pri horení melamínu a tlmí oheň. Niekedy je melamín nezákonne pridávaný do potravín, aby maskoval nedostatočný obsah bielkovín.

Melamín je syntetická, organická zlúčenina hojne používaná vo výrobe množstva umelých chemických látok. Jedná sa o heterocyklické zlúčeniny, trimér kyanidu (2,4,6-triamíno-1,3,5-triazín). Melamín je málo rozpustný vo vode. Vďaka vysokému obsahu dusíka (až 66%) je často používaný ako látka spomaľujúca horenie (plasty, farby, papierové produkty). Z rovnakého dôvodu býva nelegálne používaný k zvýšeniu obsahu bielkovín, teda dusíkatých látok, v nekvalitných potravinách. Známy je škandál s čínskym mliekom z roku 2008.

Reakciou s formaldehydom je melamín používaný k syntéze melamínových živíc slúžiacich ako hlavná surovina laminátových výrobkov. Uplatnenie nachádza aj v ďalších chemických látkach (izolanty, pigmenty, umelé vlákna ai.). Vďaka vysokému obsahu dusíka bol melanín určitú dobu používaný ako hnojivo, od tejto praxi však bolo vďaka vyššej nákladovosti jeho produkcie opustené.

Kým bežné laboratórne zvieratá, ako je myš a potkan, sú na voči melamínu značne odolné, mačka a pes sú naopak voči nemu veľmi citlivými zvieratami. Spôsobuje u nich akútne zlyhanie obličiek, ktoré býva často príčinou uhynutia. V podstate podobne pôsobil melamín pridaný do mliečneho prášku pre deti v Číne. Do mlieka bol pridávaný, aby pri testoch umelo zvyšoval meraný obsah bielkovín a tým vydával surovinu za "hodnotnejšiu". Avšak melamín v detskej výžive spôsoboval u dojčiat aj starších detí ochorenie pečene, obličiek a tvorbu močových kameňov. Problémy s melamínom v krmive pre psov a mačky dovezené z Číny odhalil rok predtým (v roku 2007) škandál v USA.