Sortiment

Maskovací vzor MultiCam®

Maskovacia vzorka MultiCam® bola vyvinutá na to, aby čo najefektívnejšie eliminovala vizuálnu aj near-IR signatúru dotyčného človeka operujúceho v čo najširšom pásme oblastí a sezón.

Maskovací vzor MultiCam®

Štát nasadenie: Ide o maskovaciu vzorku pochádzajúcu od súkromnej firmy, takže kto si povie, môže ju mať. Ale dostala sa do hľadáčika aj u niektorých armád - v poslednej dobe najmä US Army, kedy jej táto maskovacia vzorka dobre poslúžila ako univerzálne maskovanie v Afganistane.

Po mnohých úspešných overovacích pokusoch, po preukázaní sa priamo v bojových podmienkach, že je skvelá a potom, čo sa stala oficiálnym US Army maskovacím vzorom pre Afganistan v roku 2010, je zrejmé, že maskovacia vzorka MultiCam® je špička vo svojej brandži.

Čo je to "Blízka infračervená spektroskopia"?

Skratka NIRS znamená doslova "Blízka infračervená spektroskopia" a je to spektroskopická metóda, ktorá sa zaoberá blízkou infračervenou častí zo známeho elektromagnetického spektra (cca zhruba od 800 nm do 2500 nm). A prečo sa používa? Keďže oproti strednej infračervenej spektroskopii sa dostane NIRS znateľne a výrazne hlbšie.

Metóda to nie je na druhú stránku nijak extra moc citlivá, k jej jednoznačným kladom ale patrí, že pred spracovaním nie je nutné vzorku ďalej akokoľvek príliš modifikovať a upravovať. Rovnako ako v prípade vzorky samotnej, aj použitie tejto metódy je široké a univerzálne: nájdeme ju dnes totiž ako v medicínskej diagnostike (oximetria, hladina krvného cukru, ...), tak vo farmácii, poľnohospodárskej chémii, avšak aj pri kontrole potravín alebo veľmi nečakane aj pri výskumoch spaľovania.

Jednoznačným kladom tejto metódy pre medicínu sú aj malé rozmery príslušného spektrometra + jeho presnosť. Nadmieru slušne si vedie aj pri výskumoch mozgu u novorodencov, kde iné metódy (PET alebo fMRI) nemožno v mnohých krajinách legálnym spôsobom vykonávať.