Sortiment

IR prisvicovanie

Ak potrebujeme sledovať nejaké miesto za šera či tmy a nechceme vzbudiť pozornosť umelým osvetlením, nemôžeme použiť bežné kamery, lebo tie pri nedostatku svetla zlyhávajú. V takom prípade musíme použiť IR kamery, ktoré sú schopné zaznamenávať infračervené (IR) žiarenie (nazývané tiež tepelné žiarenie, lebo viac IR vyžarujú objekty s vyššou teplotou). Toto žiarenie je okom zveri či človeka neviditeľné a prístroj s týmto prisvietením teda na seba neupozorní. Každý objekt vyžaruje nejaké teplo, bohužiaľ toto primárne IR žiarenie býva pomerne slabé a tým pre bežné IR kamery nepoužiteľné, preto je nutné použiť sekundárne IR osvetlenie, čiže prísvit, ktoré umožnia viditeľnosť sledovaných objektov. Toto riešenie sa často používa napríklad u fotopascí. K IR prisvecovaniu sa používajú IR LED diódy nasmerované požadovaným smerom. IR prisvecovanie býva účinné do obmedzenej vzdialenosti jednotiek či menej často desiatok metrov, tu veľa záleží na celkovom výkone IR LED diód a ich smerovosti a citlivosti IR snímača.