Sortiment

Hliník TH72M

Hliník je veľmi ľahký kov belavo sivej farby, veľmi dobrý vodič elektrického prúdu, široko používaný v elektrotechnike a vo forme zliatin v leteckom priemysle a mnohých ďalších aplikáciách.

Hliník nachádza uplatnenie predovšetkým vďaka svojej pomerne značnej chemickej odolnosti a nízkej hmotnosti. Preto sa z jeho zliatin vyrábajú napríklad niektoré drobné mince, ale aj bežný kuchynský riad a príbory. Po vyvalcovaní do tenkej fólie sa s ním stretneme pod názvom alobal pri tepelnej úprave pokrmov alebo ako ochranného obalového materiálu pre najrôznejšie aplikácie. V stavebníctve sa používajú lisované hliníkové profily, z ktorých sa vyrábajú napr. okná a dvere. Spoločne so striebrom slúži hliník vo forme veľmi tenkej fólie ako záznamové médium v kompaktných diskoch (CD) či už na záznam zvuku alebo ako pamäťové médium vo výpočtovej technike. Táto vrstva sa na plastový podklad zvyčajne naparuje tichým elektrickým výbojom vo vákuu.

Vzhľadom na pomerne dobré elektrické vodivosti sa hliníka užíva ako materiálu pre elektrické vodiče. Oproti použitiu medi má však niektoré nevýhody: Hliník je krehkejší, vodič sa napr. opakovaným ohybom ľahko zlomí. Priechodom prúdu sa zahrieva a zväčšuje svoj objem. Ak je hliníkový vodič spojený mechanicky s iným vodičom napríklad pomocou skrutky, potom toto roztiahnutie nemôže prebiehať všetkými smermi rovnako. Ak nie je spoj optimálne navrhnutý, dôjde k plastickej deformácii mäkkého hliníka. Pri ochladení, teda keď prúd prestane vodičom pretekať, sa naopak zmrští rovnomerne vo všetkých smeroch, čo spôsobí, že sa skrutkované kontakty trochu uvoľní, čím sa zvýši ich prechodový odpor, ktorý následne vedie k zvýšenému zahriatiu. Naviac sa hliníkový vodič vplyvom pôsobenia vzdušného kyslíka poťahuje vrstvičkou nevodivého Al2O3 a vinou toho sa prechodový odpor medzi vodičom a svorkovnicou ďalej zvyšuje. Hliníkové kontakty majú byť preto pravidelne dotiahnuté, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Zabudnúť nesmieme však ani na zliatiny hliníka. Jednou z nich je zliatina s názvom TH72M. Táto zliatina hliníka bola vyvinutá spoločnosťou DAC a využíva sa predovšetkým vo vonkajšom prostredí. Všade tam, kde je potrebná maximálna pevnosť a minimálna hmotnosť. Nie je tiež neobvyklé, že sa táto zliatina hliníka vyskytuje na extrémnych miestach, pretože ju jej vlastnosti práve do týchto podmienok predurčujú.