Letný pobyt v prírode. Vybavte sa na prechádzku, výlet či dovolenku v našej letnej sekcii.
Sortiment

EDP - Electrophoretic deposition

Pojem so skratkou EPD zastupuje širokú radu industriálnych procesov špeciálnych označení, pri ktorých dochádza vždy k jednej typickej veci: ide o koloidný roztok (je v ňom voda + pevné častice veľké medzi 1-1000 nm), ktorý sa v tekutine po zavedení elektrického prúdu usadzuje na elektróde (tj. nejakom materiálu či produktu).

Do podobnej suspenzie sa dá použiť prakticky všetko, čo nesie elektrický náboj - treba polyméry, pigmentové farbivá, farbivá všeobecne, keramika, kovy, ... Proces je užitočný (ba často doslova nevyhnutný) k naneseniu určitých materiálov na isté elektricky vodivé povrchy. Celý priebeh, použité zariadenia aj všelijaké roztoky, sa potom líši vždy podľa toho, aké látky, typy materiálov apod. sa v procese využívajú.

Najčastejšie sa dnes v komerčnej sfére používa proces elektroforetického vodného maľovania, pretože je logicky najľahšie aplikovateľný v praxi (čítaj "najlacnejší"). Neznamená to ale iste, že by sa dnes neskúmali praktické prínosy procesov iné (čiže aj nie vodnej podstaty, bolo by to totiž veľmi užitočné napríklad pre takúto oblasť výroby elektroniky alebo pri aplikácii dokonalej keramickej vrstvičky na produkt). Nehovoriac o tom, že procesy bez vody (a teda aj bez aktívnej elektrolýzy) nevyvíjajú kyslík a teda ho človek nemusí pri výrobe riešiť.

Využitie EPD v praxi

Na proces známy ako EPD sa dá aktuálne najčastejšie naraziť pri aplikácii povrchov na továrni produkované kovové produkty. Vďaka nemu možno mať perfektne pokryté karosérie áut (nielen samozrejme, platí aj pre všetky ďalšie obvyklé a bežné auto-súčiastky) vrstvou farby. Tiež je však populárne aj u všelijakej ťažkej výroby typu traktory, ťažobná technika, elektrické prepínače, kovový nábytok, nápojové kontajnery, pútače (jednotlivých vecí k sebe myslené, nie reklamné) a obdobné industriálne veci.

Prečo sa EPD používa a je populárny?

Dôvodov , prečo je dnes dávaná prednosť EPD pred tradičným natieraním/nástrekom pištoľou, je veľa. Tak napríklad, proces EPD nanesie krytie na celý predmet a to vo veľmi rovnomerne tenkej podobe a bez akejkoľvek porozity. Aj tie najkomplexnejšie predmety sa teda dajú ľahko "natrieť" a je jedno, ako veľmi zložito tvarované sú. Proces nanášania je relatívne rýchly. Nehovoriac o tom, že sa to celé dá prevádzkovať aj s materiálmi, ktorý by sa vám inak natierali len veľmi ťažko (plast, keramika, ...). A tiež je pre firmu pozitívom, že proces EPD je doslova cele automatizovaný, takže vyžaduje menej priamu ľudskú intervenciu v porovnaní s inými procesmi. Firmy taktiež radi vidia, že sú vďaka EPD veľmi efektívne používané natieracie materiály a ich kompozícia je celá a nanajvýš ľahko kontrolovateľná. A svoje si pochopiteľne povedala aj otázka bezpečnostná - EPD a voda je bezpochyby menej náchylná na oheň ako tradičná farba + k nej syntetické riedidlo. No a nakoniec si iste musíme spomenúť lepší dopad EPD na okolité prostredie.