Sortiment

Dura Tec

Duratec je výhradne česká firma, ktorá bola založená na vlastnom vývoji a ručnej výrobe rámov z hliníkových zliatin a karbónu. Firma ponúka rámy a kolesá pre všetky cyklistické disciplíny. Na vrchol túto firmu dostalo predovšetkým veľké množstvo zaujímavých technológií a vychytávok.

Jednou z nich je napríklad AFCF, čo je skratka počiatočných písmen z anglického Accurately Fitted Continuous Fiber, čo v preklade znamená Presne Umiestnené Neprerušované Vlákno. Jedná sa o výrobnú technológiu na výrobu kompozitových monokokov. Táto technológia výroby bola vyvinutá Vývojovým Centrom Duratec a celosvetovo predčila všetkých spracovateľov karbónových vlákien v cyklistickom odvetví. AFCF umožňuje vyrobiť monokok so zmenou geometrie tj. monokok na mieru!

Ďalší je karbónový prvok CEE (composite elastic element) vyvinutý Vývojovým centrom Duratec je unikátnym riešením na hranici medzi pevnými a odpruženými rámy. V prípade použitia CEE však nemožno hovoriť o pruženiu, ale prvok nesie funkciu tlmenia. Pri zaťažení elementu v zadnej stavbe rámu dochádza ku tlmeniu v riadu 1- 3mm v závislosti od hmotnosti jazdca, čo veľmi pozitívne ovllivňuje jazdu v teréne. Bicykel má omnoho vyššiu stabilitu v zjazdoch, môžete si dovoliť viac na tvrdom teréne, pri prechádzaní koreňov, ale zároveň vo výjazdoch nestrácate energiu, pretože rám sa vo výstupoch chová ako hardtail. Model Canner CC1 s integrovaným prvkom CEE je určený pre jazdcov do váhy 90 kg.

Rámy sú ručne zvárané a zvar je tvorený v štyroch krokoch. V prvom kroku (obr. 1) prebieha spojenie rúrok bodovaním. V druhom kroku (obr. 2) zvárač vytvorí zvar po obvode trubice. Ďalším krokom je rozliatie zváraného kovu (obr.3). Po dokončení zvárania je zvar ručne obrúsený (obr.4) a tým je odstránené povrchové pnutie zvaru a dosiahnuté veľmi kompaktného vzhľadu. V prípade zvárania rámov Duratec sa nejedná o klasickú húsenicu typickú pre zváranie robotom, ale o kvalitné spojenie rúrok prevarením, ktorým vytvoríme opticky veľmi elegantný spoj vysokej pevnosti.

Ako posledné môžeme spomenúť vedenie laniek pre prehadzovačku a prešmykovač priestorom vnútri rámu, čo kladie minimálne nároky na údržbu rámu a oveľa ľahšie čistenie rámu od bahna, na ktorom nie sú žiadne ďalšie zarážky držajúci lanko či bovden. Lanka sú pretiahnuté v teflónových hadičkách napnutých v ráme a ich vstup je umiestnený na spodnej rámovej trubke. Výstup z rámu je v priamej blízkosti komponentov tj. prešmykovača a prehadzovačky. Životnosť vedenia je vďaka vynikajúcim trecím vlastnostiam teflónu doživotná. K jeho výmene dochádza iba pri kompletnom servise prelakovaniu rámu, kedy sú po dokončení servisu opäť napnuté do rámu.