Sortiment

DCS Technológia

DCS = Double Comfort Space, čo možno slovensky vyjadriť ako dvojitý priestor pre pohodlie. Jedná sa o technológiu firmy Fjord Nansen, ktorá má za cieľ zvýšiť veľkosť komfortného priestoru stanu. V bežnom neveľkom stanu pre šport a outdoor je priestor, kde sa môžeme pohybovať s istým komfortom, obmedzený na centrálnu časť stanu. Smerom ku krajom priestoru ubúda tým aj komfortu, pretože tu prichádzame do styku s šikmými stenami stanu. U stanov s technológiou DCS je konštrukcia upravená tak, aby sme pri činnostiach vnútri prichádzali do kontaktu so stanom minimálne. Docielené toho bolo predovšetkým úpravou konštrukcie stien, ktoré sú viac kolmé a umožňujú tak oveľa väčšiu voľnosť pohybu. Väčší komfortný priestor v stane oceníme predovšetkým pri pobyte dvoch alebo viacerých osôb, menej si prekážame a celkovo je pobyt príjemnejší. Podľa vykonaných testov je úžitková plocha u DCS stanu vnímaná väčšia ako v bežnom stanu s rovnakou podlahovou plochou.