Sortiment

Oceľ CrNi 1810

Použitie nachádza v priemysle potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom, ďalej potom vo fasádnej a bytovej architektúre. Na použitie v chemickom priemysle nie je vhodná, odoláva len niektorým málo koncentrovaným kyselinám. Vo vonkajšom prostredí vzdoruje povrchovej korózii len v tom prípade, že nánosy chemických splodín (prach a soli) sú pravidelne z povrchu oplachované dažďovými zrážkami.

CrNi 1810 chrómniklová nerezová oceľ

Táto najviac používaná nerezová oceľ označovaná spotrebiteľskými názvami "potravinárska", alebo "18-10" vyhovuje odberateľom hlavne pomerom cena / dobrá korozivzdornosť v určených prostrediach.

Užitie

Menej korózne zaťažené zariadenia chem. priemyslu, papierenstvo, zvarované konštrukcie, zásobníky, ČOV ap. Obsah Ni môže byť na hranici použiteľnosti pre pitnú vodu. Pre potraviny a pokrmy ju možno použiť. Max. teplota 650°C (materiál žiaropevný).

Technológia spracovania

Je zvárateľná aj hlbšími prievarmi (nad 5 mm hrúbky) Spracováva sa strihaním, ohýbaním, ťahaním (preťahovanie). Triesková obrobiteľnosť je dobrá. Pracnejšie leštiteľná.

Technické údaje

Pevnosť v ťahu Rm 500 - 700 N/mm2. Medza prieťažnosti (klzu) Rp 0,2 min. 200 N/mm2. Ťažnosť A80mm min. 40%. Žíhacia teplota 1000 -1100 °C chladenie vodou, intenz. vzduchom. Nemagnetická, nekalitelná. Má sklon k spevňovaniu za studena pri ťahaní, alebo pri trieskovom obrábaní nevhodnými reznými podmienkami. Spevnenie vzniká pretvorením austenitu na deformačný martenzit, ktorý zvýši pevnosť, zníži ťažnosť a môže spôsobiť magnetovateľnosť. U profilov s väčšou plochou prierezu sa môže vyskytovať čiastočná magnetovateľnosť v oblasti jadra profilu - je spôsobená zvyškovým martenzitom z vysokých teplôt pri výrobe. Tieto zmeny nemajú vplyv na koróznu odolnosť materiálu a zvariteľnosť. Leštiteľná.

  • Chróm je silný tvorca karbidov a zvyšuje preto tvrdosť a pevnosť pri len nepatrnom znížení ťažnosti. Pri obsahu viac ako 12% Cr je oceľ odolná voči korózii.
  • Nikel zvyšuje pevnosť pri len nízkych stratách húževnatosti a spôsobuje navyše dobrú prekaliteľnosť. CrNi ocele sú odolné voči korózii a proti okujení a tiež žiaropevné. Ni neovplyvňuje negatívne variteľnosť a zlepšuje najmä pri nízkych teplotách húževnatosť.