Sortiment

Čepeľ noža

Čepeľ je zvyčajne plochá a podlhovastá súčasť noža, zbrane alebo iného nástroja či strojového zariadenia. Príklady: čepeľ ako súčasť zbrane - meč, šable, píka, halapartna, kord, rapír, dýka; čepeľ ako súčasť nástroja - nôž, sekera, mačeta, nožnice, píla, kosa, žiletka; čepeľ ako súčasť strojných zariadení - strojné nožnice, lekársky skalpel, kosačka na trávu, obrábacie stroje. Čepeľ noža býva väčšinou zakončená hrotom. Čepeľ slúži na sekanie, krájanie, bodanie, rezanie a ďalšie opracovanie predmetov.

Čepeľ noža

Druhy čepelí noža

Podľa ostria čepele rozlišujeme čepele na jedno-sečné, nabrúsené iba na jednej hrane (toto ostrie nájdeme u väčšiny nožov), a dvoj-sečné, nabrúsené na obidvoch hranách (také ostrie nájdeme napríklad u nožov s čepeľou Spear point alebo needle point).
Ďalšie rozlíšenie podľa ostria je na čepele s rovným ostrím, so zubatým ostrím a s kombinovaným ostrím. Zubaté čepele zlepšujú schopnosť noža rezať / trhať aj pevné a vláknité materiály a to viac hladko a napriek tomu ešte agresívnejšie a bez zadrhávania. Takéto ostrie je určené napríklad pre rezanie remeňov, povrazov, bezpečnostných pásov a oblečenia, často ho teda nájdeme napríklad pri záchranárskych nožov.

Čepeľ noža

Podľa materiálu čepele rozlišujeme čepele na kovové a nekovové. Okrem nožiarských ocelí (nerezových aj iných) sa môžeme stretnúť napríklad s čepeľou z iných kovových a / alebo železných zliatin, z plastu Grivory alebo s keramickými nožmi, ktoré sú stále rozšírenejšie. V histórii sa objavovali tiež čepele z iných materiálov, napríklad to boli čepele bronzové alebo čepele z pazúrika.

Čepeľ noža

Podľa tvaru čepele rozlišujeme:

(1) normal blade / straight back - jedno-sečná čepeľ s prehnutým ostrím a rovným chrbtom. S touto čepeľou sa dnes stretneme skôr v kuchyni ako u outdoorových nožov, ale ani tu nie je táto čepeľ úplne ojedinelá. Nôž s takou čepeľou je v pomere k svojej veľkosti ťažký a silný. Je vhodný na sekanie aj na krájanie. Tupý chrbát umožňuje užívateľovi dobre viesť nôž a sústrediť silu, zaguľatené ostrie výborne krája.
(2) drop point - jedno-sečná čepeľ má prehnuté ostrie a chrbát, ktorý má konvexné (vypuklé) zakrivenie a ktorý klesá (drop = klesnúť) smerom k špičke čepele. Tento typ čepele mávajú väčšie vreckové nože Swiss army.
(3) clip point - jedno-sečná čepeľ podobná typu (1) staight back, smerom ku špičke čepele je ale chrbát seseknutý (Clipped = zostrihnutý, seseknutý). Ostrá špička s nízkym profilom sa hodí pre rezanie v úzkych miestach. Seseknutí môže byť buď rovné alebo konkávne (vyduté, prehnuté). Na tomto úseku čepele býva tiež falošné ostrie, ktoré možno v prípade potreby nabrúsiť a získať tak druhé ostrie, perfektné pre bodanie a penetráciu materiálov. Hrot noža je oveľa bližšie k stredu čepele, čo dodáva užívateľovi väčšiu kontrolu pri bodaniu. Túto čepeľ má klasický bojový nôž Bowie, typická je tiež pre zatváracie nože.
(4) tanto / tanto point - označenie tanto odkazuje na japonské slovo tanto, aj napriek tomu, že s týmito nožmi majú čepele tanto pramálo podobné. Čepeľ je jedno-sečná, má rovný chrbát a rovné ostrie. Hrot je umiestnený buď v úrovni chrbta čepele alebo je posadený o trochu nižšie a chrbát čepele sa k nemu zvažuje podobne ako pri type (3) clip point. Vpredu je čepeľ zošikmená pod rôznymi uhlami a pre toto zakončenie býva čepeľ označovaná ako chisel point (chisel = dláto, sekáčik). Nespornou výhodou tejto čepele je jej pomerne veľká hrúbka, rovnaká po celej dĺžke, od rukoväti až takmer dopredu k hrotu. Podľa testov má tanto malú penetračnú schopnosť, ale s vyvinutím väčšej sily je schopná penetrácia bez poškodenia špičky.

Čepele noža

(5) spear point - je to symetricky tvarovaná čepeľ, osovo súmerná podľa pozdĺžnej osi s hrotom v jej úrovni. Správna čepeľ typu spear point má stredovú chrbticu a je dvoj-sečná, rovnako ako dýka alebo hlava kopije (spear = kopije). Táto čepeľ je jedna z najsilnejších čepelí designovaných na bodanie, a tak ju nájdeme na mnohých bodných nožoch. Označenie spear point je niekedy používaný chybne a zavádzajúcim spôsobom pre malé nože zabudované v písacom pere alebo čepele vo vreckových multifunkčných nožoch (malé čepele na drobné činnosti ako napríklad otváranie obálok alebo balíkov). Také čepele však nemajú stredovú chrbticu ani dve ostria a sú to skôr typy (2) drop point alebo (3) clip point.

(6) sheepsfoot blade - jedno-sečná čepeľ s rovným ostrím a s tupým chrbtom, ktorý sa v prednej časti plynulo stáča dopredu dole k hrotu posadenému na spodnej strane, teda v úrovni ostria. Táto čepeľ dáva užívateľovi plnú kontrolu nad nožom, chrbát je prispôsobený pre zapretie prstov. Táto čepeľ bola pôvodne vyvinutá pre orezávanie kopýt oviec a jej tvar nenesie teda žiadnu podobnosť s kopytami oviec, ako by sa mohlo zdať podľa názvu (sheepsfoot = noha ovce).
(7) wharncliffe blade - jedno-sečná čepeľ veľmi podobná typu (6) sheepsfoot, ale klesanie chrbta začína znateľne bližšie k rukoväti a je teda pozvoľnejší. V porovnaní s nožmi / s čepeľami rovnakej veľkosti má wharncliffe oveľa väčšiu hrúbku. Nože s čepeľou wharncliffe používali námorníci, pretože tvar špičky bránil nechcenej penetrácii spracovávaného materiálu alebo poranenia ruky pri náhlom pohybe lode.
(8) trailing point - jedno-sečná čepeľ veľmi podobná typu (1) staight back, ale ostrie sa dvíha až nad úroveň chrbta čepele. Prehnutie ostria môže byť rôzne dlhé a môže stúpať do rôznych úrovní nad chrbát, zahnutá môže byť aj celá čepeľ alebo jej podstatná časť. Nôž s touto čepeľou je vhodný na krájanie, sťahovanie kože aj na sekanie. Tupý chrbát umožňuje užívateľovi dobre viesť nôž a sústrediť silu, zaguľatené ostrie výborne krája a reže. Čepeľ najčastejšie nájdeme u loveckých nožov. Prehnutie ostria totiž tvorí tzv. belly (brucho) ideálne práve na spracovanie ulovenej zveri.
(9) needle point - ostro sa zužujúci čepeľ do symetrickej špičky. Nájdeme ju na dýke, ako je napríklad bodná dýka Stiletto (nemá žiadne ostrie). Jej dlhá a úzka špička znižuje trenie a zvyšuje razantne penetračné schopnosti, ale má sklon uviaznuť v kosti a pri nesprávnom zaobchádzaní sa môže zlomiť.
(10) spey point - jedno-sečná čepeľ pôvodne určená ku kastrovaniu domácich zvierat (Spey / spay = kastrovať). Ostrie je zakrivené a vpredu sa dvíha hore, kde sa u špičky stretáva s krátkou tupou plochou vychádzajúcou z rovného chrbta. Nôž s touto čepeľou je vhodný napríklad na otváranie balíkov bez riskovania poškodenia obsahu alebo na sťahovanie kožušiny ulovenej zveri bez obáv z jej nechceného prepichnutia - čepeľ teda často nájdeme práve u loveckých nožov.
(11) leaf blade - jedno-sečná listová čepeľ má naozaj tvar listu (leaf = list) - u rukoväti úzka čepeľ sa postupne rozširuje a potom zase zužuje smerom k špičke. Podobne ako typ (5) Spear point je osovo súmerná podľa pozdĺžnej osi a má hrot v jej úrovni. Dobre sa s ňou krája a seká, posúva ťažisko noža smerom dopredu a preto je zvyčajne používaná u vrhacích nožov.
(12) hawkbill blade - je jedno-sečná prehnutá čepeľ brúsená na vnútornej / prehnutej strane. Nôž s touto čepeľou je podobný nožu na koberce alebo na linoleum. Hrot čepele bude trhať aj v prípade, že zvyšok čepele bude relatívne tupý. Verzia nože pochádzajúca z juhovýchodnej Ázie sa nazýva Karambit. Tento nôž môže mať čepeľ nabrúsenú obojstranne (aj na vonkajšej / okrúhlej strane) a je to bojový nôž určený pre bežný aj pre reverzný úchop.

Tvar čepele používaný skôr pre ozdobné nože, zberateľské kúsky a hojne používaný skôr u mečov je tzv. flame blade, teda čepeľ v tvare plameňa. Čepeľ má výrazné zakrivenia a zužuje sa smerom k špičke. Táto čepeľ máva obojstranné ostrie - je dvoj - sečná.

Čepeľ noža

Nôž tvorený naostreným segmentom kruhu sa označuje ako Ulu. Tento typ čepele nemá žiadny hrot a má rukoväť v stredu. Je vhodný na škrabanie a niekedy aj na sekanie. Polkruhová verzia býva nazývaná headknife a užíva sa napríklad pri spracovaní kože (pri redukovaní jej hrúbky alebo pri presných a zakrivených rezoch). Kruhová verzia - to je populárny nástroj pre krájanie pizzy. Avšak profesionáli na krájanie pizzy používajú tiež veľké polkruhové nože s rukoväťami po stranách. A v širokej škále ponúkaných nožov možno nájsť aj zatváracie nože Ulu.

Špecifická je aj zahnutá čepeľ označovaná kukri / kukri point. Kukri je už po niekoľko storočí tradičnou zbraňou a tiež symbolom nepálskych Gurkhov, bojovníkov britského impéria. Ide o jedno - sečnú čepeľ zahnutú nadol s ostrím na vnútornej strane, ktorá sa v prednej zahnutej časti rozširuje a potom zase zužuje do hrotu. Čepeľ je známa schopnosťou sústredenia ničivej sily do prednej časti a obávaná pre schopnosť sťatí či amputácie končatín zveri alebo nepriateľa jedným seknutím. S čepeľou tohto typu sa môžeme stretnúť u mačiet (napríklad mačeta Ka-bar 1249), u nožov s pevnou čepeľou (napríklad nôž Ka-bar BK4) a dokonca aj u zatváracích nožov (napríklad nože Rajah značky Cold Steel).

Súvisiace produkty