Sortiment

Bisfenolu A

Bisfenol A (BPA) je organická zlúčenina používaná pri výrobe niektorých typov plastov, prevažne polykarbonátov. Pri chemických reakciách, ktoré pri výrobe prebiehajú, sa bisfenol zabuduje chemickými väzbami do plastu, takže následne by sa z neho už nemal uvoľňovať, však bolo zistené, že nepatrná časť sa dostáva do potravinového reťazca. Z tohto dôvodu bolo venované veľké úsilie pri zisťovaní účinkov bisfenolu A na ľudské zdravie, pričom boli potvrdené jeho negatívne účinky. Pri dôkladnom testovaní boli zistené hormonálne účinky bisfenolu A, ktoré môžu viesť k zdravotným komplikáciám, zároveň bolo ale overené, že toto platí až pri výraznejšom uvoľňovaní bisfenolu. Ak sú u plastových výrobkov dodržané predpisy pre migračné limity tejto látky (uvoľňované množstvo), nemalo by dochádzať k poškodeniu zdravia. Nakoniec bolo rozhodnuté z dôvodu preventívnej bezpečnosti zakázať používať plasty s obsahom bisfenolu A na výrobu niektorých vecí, napríklad fliaš pre dojčatá či obalov na potraviny určené deťom.