Sortiment

Oceľ AUS 8

AUS 8 je japonská oceľ, podobná oceli 440. Obsahy prvkov: 0,75% Carbonu, 14% Chrome, 0,2% Molybdenum, 0,2% Vanadium, 1% Manganese a Silicon. Tvrdosť dosahuje cca 56 HRC (Rockwell) Táto oceľ sa používa aj pre ložiská.

AUS 8

Oceľ AUS 8 je martenzitická nerez oceľ, ktorá sa nachádza ľahko pod klasickou oceľou 440C a má uhlík-chrómový pomer 0,57/13% v austenitu, ktorý vzniká pri teplote 1100 °C. Jej tvrdosť je pri kaleniu do oleja a následnom žíhaniu na 150 °C na úrovni 62 až 63HRC. Praktické skúsenosti s aplikáciou možno nájsť u takých firiem ako Spyderco, Cold Steel, CRKT aj nožiarov jednotlivcov - A. G. Russell. Jedná sa o nože Deerhunter (Russell), Kalypso Jr. (Spyderco), veľký a malý Voyager (Cold Steel) a M16 (CRKT), u ktorých bola hodnotená odolnosť proti korózii a životnosť v porovnaní s oceľami VG-10 a D2.

U nožov Deerhunter (porovnateľné vlastnosti) a nižšie rezacie schopnosti ako oceľ D2, VG-10 a CPM-10V na skúškach Calypso Jr. pri rezaní lán, dreva a vrstveného materiálu. Voyagery z ocele AUS8 od firmy Cold Steel, ako stredné v porovnaní s čepeľou z ocele U2, tak hlavne veľký Voyager u rezacích skúšok, preukázali veľmi dobré výsledky (s veľkým Voyagerom firmy Cold Steel vyhrala niekoľko demonštračných skúšok na výstavách nožov!).

Finálne možno oceľ AUS 8 zaradiť priamo medzi ocele 12C27 a 13C26, resp. 8C13CrMoV a to hlavne s ohľadom na zliatinový pomer uhlík/chróm a austenitizačnú teplotu 1100 °C. Tvrdosť a odolnosť proti korózii je ale mierne lepšia. Obsah karbidov je v štruktúrnom objeme vyšší a to má za následok ich mikro-vylamovanie pri reznom procese. To sa prejavuje poklesom v stabilite ostria. Odolnosť proti opotrebeniu je u čepele z AUS 8 dobrá. Oceľ je hodnotená len ako rezný nástroj, čo nie je vždy to jediné využitie, však patrí medzi využitie hlavné.

O ocele AUS 8 je nezabudnuteľnou výhodou predovšetkým ľahké brúsenie a relatívne dobrá stabilita ostria, ktorá je daná podielom karbidov v štruktúre ocele.

Súvisiace produkty