Sortiment

Aramid

Aramid je pevný žiaruvzdorný syntetický materiál, ktorý v roku 1961 vyvinula Američanka Stephanie Kwoleková. Používa sa v leteckom priemysle a v armáde, na výrobu nepriestrelných viest a ako náhrada azbestu. Názov vznikol skrátením názvu "aromatický polyamid".

Vyrába sa navíjaním pevného vlákna z kvapalného roztoku, čo je umožnené iónovou zložkou reakčnej zmesi (chlorid vápenatý), ktorá sa viaže na vodíkové mostíky amidovej skupiny, a voľbou organického rozpúšťadla (N-metylpyrolidón).

Medzi najväčšie prednosti aramidu patrí napríklad to, že je zle zápalný a tiež fakt, že sa jedná o nevodivý materiál. Ďalej potom možno vyzdvihnúť jeho vysokú pevnosť a vysoký Youngov modul pružnosti. Ďalej môžeme uviesť napríklad citlivosť na ultrafialové žiarenie alebo že je dobre spracovateľný v továrňach pri zvýšených teplotách. Medzi najčastejšie priemyselné využitie môžeme u aramidu zaradiť ohňovzdorné oblečenie, výstuže pneumatík a iných gumových výrobkov, športové pomôcky a veľa ďalších.

Najznámejším aramidovým vláknom (para-amid nylon) je kevlar, jeho verzia od firmy Teijin nazývaná twaron a jeho ohňovzdorná variant nomex. Podľa Federálnej obchodnej komisie (The US Federal Trade Commission) je aramidové vlákno definované ako "vlákno vyrobené z polyamidu s dlhým uhľovodíkovým reťazcom, ktorého aspoň 85% peptidických väzieb spája dve aromatické jadrá".

Kevlar sa používa všade tam, kde je treba mimoriadne vysokej pevnosti a výnimočnej tepelnej odolnosti. Z kevlaru sa vyrábajú napr. časti lietadiel a raketoplánov, časti bŕzd a podvozkov, nepriestrelné vesty, topánky proti nášľapným mínam, prevodové remene, optické a telekomunikačné káble, ochranné prilby, rôzne druhy športového vybavenia a celá rada ďalšieho. Kevlar má veľmi dobrú odolnosť voči vysokým teplotám, zachováva si svoju pevnosť a pružnosť aj ku kryogenickým teplotám (-196 °C); dokonca je o niečo pevnejší pri nízkych teplotách.

Pri vysokých teplotách je pevnosť v ťahu znížená o 10-20%, a už po niekoľkých hodinách sa pevnosť naďalej znižuje. Napríklad pri 160 °C sa zníženie pevnosti o 10% prejaví po 500 hodinách. Pri 260 °C sa zníženie pevnosti o 50% prejaví po 70 hodinách. Pri teplote 450 °C kevlar sublimuje. Ultrafialová zložka slnečného žiarenia degraduje a rozkladá Kevlar, vďaka čomu je zriedka používaný v outdoorových aplikáciách bez ochrany pred slnečným svetlom. K nevýhodám patrí malá odolnosť proti ultrafialovému žiareniu a vlhku a obtiažna farviteľnosť.