Sortiment

Angled Valve

Angled Valve alebo tiež šikmý ventil sa používa ako uzatváracia armatúra pre agresívne médiá, kvapaliny, pary a plyny. Vhodnosť použitia je závislá na agresivite pracovnej látky za pracovnej teploty. Ventily je možné použiť pre pracovné tlaky a teploty: PN 40 4 MPa pri teplote do 250 °C

Ventil je strmeňový. Sadla telesá a kolky sú zo základného materiálu. Do sedla ventilu dosadá uzatvárací alebo regulačný kolok. Kuželka je na vretene voľne otočná. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou. Smer prúdenia pracovnej látky je pod kuželkou. Výrobok je tvorený z nehrdzavejúcej ocele a tesnenie vretena sa volí podľa druhu pracovnej látky.