Sortiment

ALP - univerzálna väzba

Za účelom ľahkého prichytenia výstroja vyvinula armáda spojených štátov popruhovú nosnú väzbu PALS - Pouch Attachment Ladder System (niekedy nesprávne označovaná ako MOLLE). Jedná sa o vodorovne našité popruhy šírky 1 palec (2,54 cm) s vertikálnym rozstupom takisto 1 palec. Popruhy sú prišité k základovej tkanine v rozstupe 1,5 palca. Najčastejšie býva použitá na batohoch a vestách. Súčasti výstroja (najčastejšie rôzne puzdrá) sa na popruhov väzbou PALS prichytávajú tým spôsobom, že sa ich popruhy s prackou prepletú popruhmi nosnými.

Nevýhodou systému PALS je nemožnosť prichytenia výstroja horizontálne. Možno to síce obísť použitím špeciálneho medzikusu, ale jedná sa už o komplikáciu. Tento problém bol riešený nemeckou armádou, výsledkom je však riešenie nie celkom kompatibilné s pôvodným americkým systémom, čo môže byť komplikáciou pri medzinárodných operáciách.

ALP - univerzálna väzba

Univerzálna väzba ALP typ I

Spoločnosť ALP vyvinula vlastný systém popruhovej väzby, ktorá je tvorená ako horizontálnymi, tak aj vertikálnymi popruhy šírky 2,54cm. Tieto popruhy sú našité k základovej tkanine v presných rozostupoch tak, že vytvárajú polia s dĺžkou 2,60cm po celej dĺžke horizontálneho popruhu. Na vertikálnych popruhoch je rovnaké pole tvorené vždy medzi dvoma horizontálnymi popruhmi. Tento systém teda umožňuje umiestnenie puzdier ako vertikálne, tak aj horizontálne. Súčasne zostáva plne kompatibilný so systémom PALS. Ďalšou výhodou univerzálnej väzby ALP typ I je možnosť 100% využitia plochy horizontálnych popruhov, kedy puzdrá je možno pripevňovať tesne k sebe. Vďaka užšiemu pripevneniu puzdier k nosiču sa puzdrá menej pohybujú pri behu.

Univerzálna krížová väzba ALP typ II

Univerzálna väzba ALP typ I je veľmi dobrým riešením modularity výstroje vojaka, avšak stále tu zostal malý priestor na zlepšenie a bol hľadaný spôsob, ako umožniť nielen 100% využitie horizontálnych popruhov, ale aj 100% využitie popruhov vertikálnych. Riešením sa ukázal nový spôsob našitia popruhov, ktorý umožnil 100% využitie dĺžky popruhov a umožnil tým oveľa presnejšie umiestňovanie puzdier, nech sú otočené akokoľvek v uhle 90 stupňov. Nová univerzálna krížová väzba je tvorená horizontálnymi popruhy šírky 2,54cm, ktoré sú umiestnené ako prvé. Cez ne sú prešité popruhmi vertikálne, ktoré majú menšiu šírku. Priechody pre prevlečenie popruhov puzdier sú teda po celej dĺžke ako horizontálneho, tak vertikálneho popruhu. Zároveň bola zachovaná plná kompatibilita so systémom PALS. Nový systém napríklad umožňuje využitie prednej aj zadnej plochy balistickej vesty podľa individuálnych požiadaviek, pretože používateľ si môže púzdra umiestniť a otočiť presne tak, aby na ne pohodlne dosiahol.