Sortiment

Oceľ 8Cr-Mo-V

8Cr - Mo - V oceľ sa vyznačuje vysokou pevnosťou za tepla cez 1800 N/mm2 a veľmi dobrou húževnatosťou. Výborne prokaliteľná oceľ ku kaleniu v oleji aj na vzduchu je veľmi odolná proti vzniku trhliniek z termickej únavy a je málo citlivá na prudké zmeny teploty. Je taktiež dobre tvárna za tepla a v stave žíhanom namäkko dobre obrábateľná.

8Cr-Mo-V oceľ

Oceľ 8Cr - Mo - V ponúka výhodnú kombináciu pevnosti (aj za tepla) a vysokej húževnatosti. Jej nezabudnuteľnou výhodou je tiež veľmi dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a zaťaženiu rázom.

  • Chróm - Cr pridáva klasickej oceli tvrdosť, znižuje pružnosť ocele, pridáva na pevnosti (aj za nízkych teplôt) a chemickej stálosti, spravidla platí že sa chemická odolnosť zvyšuje s obsahom chrómu. Obsah chrómu sa pohybuje okolo 12-13% u nehrdzavejúcich ocelí.
  • Molybdén - Mo má na štruktúru ocele rovnaké vlastnosti ako chróm, ale zvyšuje odolnosť ocele proti chloridom a kyselinám, zvyšuje prekaliteľnosť a medzu tečenia. Obsah molybdénu sa pohybuje okolo 0,2-0,3%.

8Cr-Mo-V oceľ

Pomery prvkov sa môžu podľa aplikácie ocele líšiť.

Je možné pridávanie ďalších chemických prvkov, ako je napríklad uhlík, mangán, fosfor, síra a kremík.

Jedná sa o jemnozrnné vykonanie ocele s homogénnou štruktúrou pre zaistenie vyšších úžitkových vlastností a mnohonásobne vyššej životnosti.

Používa sa na formy chladené vodou pre tlakové liatie zliatin hliníka, zinku a horčíka, nástroje pre tvárnenie za tepla, veľmi namáhané zápustky, matrice a tŕne. Pre pretláčanie neželezných kovov za tepla, ostrihovacie nástroje a nožnice na strihanie za tepla. Ďalej možnosť robiť tenšie steny prierezov pri zachovaní pevnosti. Nevýhodou je však nižšia pružnosť a vyššia finančná náročnosť výroby. Opomenúť tiež nemožno vyššiu hmotnosť oproti iným druhom ocele. Naproti iným druhom ocele sa však jedná o oceľ so špecifickými vlastnosťami za tepla.