Vyrážate kempovať? Mrknite na ponuku výbavy a články v magazíne
Sortiment

Maskovací vzor MTP - Multi-Terrain Pattern

Lekcie naučené britskými silami v Afganistane viedli k tomu, že bol do tejto armády pridaný nový / ďalší maskovací vzor: ide o typ Multi Terrain Pattern / MTP a bol do tejto armády pridaný v roku 2010. Ide o kríženca medzi Crye Multicam a tradičným DPM. Je to vzor, ktorý bol a je chránený copyrightom Britskou MoD.

Maskovací vzor MTP

Ako vyzerá maskovací vzor Crye Multicam?

Pokiaľ ide o pojem "MultiCam", tak to je návrh, ktorý bol pôvodne vyvíjaný pre americkú armádu ako spoločný projekt miestnych organizácií Crye Precision a US Army Natick Laboratories. Cieľom tohto maskovacieho vzoru bolo adekvátne ukryť svojho nositeľa v prípade operácií za rôznych ročných období a na rôznych miestach sveta zároveň. Týmto by došlo totiž k tomu, že by nebolo potrebných viac maskovaní v produkcii zo strany armády, čo je vždy pre ľudí niekde v teréne a za nepriateľskou líniou logistická nočná mora. Počas testovacej fázy ("US Army Uniform Trials" - "Testy uniforiem Americkej Armády", ku ktorým došlo presne v roku 2004) sa tomuto maskovaní hovorilo "Škorpion". Mierne modifikovaná verzia daného návrhu sa stala známa / bola označená ako "Multicam", teda hneď po tom, čo bolo toto krytie zo strany Crye uvedené na trh. Aj keď sa tento typ nedostal hneď v ďalšom roku po testoch maskovacích vzorov v lete 2004 do oficiálnej výzbroje USA, niektoré zo špeciálnych jednotiek americkej armády ho aj napriek tomu používali a hlásenia na jeho výkon v praxi boli jednoznačne pozitívne. Práve tieto pozitívne odozvy sa nepochybne podpísali aj na prijatí Multicamu v roku 2010 aj do štandardnej Armády Spojených štátov amerických, ktorej členovia boli nasadzovaní aj do operácií v Afganistane. Podľa oficiálnej nomenklatúry sa skorá nosená verzia Multicamu volala OCP aneb "Operation Enduring Freedom Camouflage Pattern" / "Maskovací vzor pre operáciu Trvalá Sloboda".

Maskovanie radu "Multicam" je aktuálne široko dostupné naprieč celým svetovým trhom, pretože ho vyrábajú pod licenciou početní výrobcovia (rovnako ako v ilegálnej forme zo strany niektorých ázijských producentov látok a šatstva). Okolo roku 2013 rad konvenčných, poprípade aspoň špeciálnych síl po celom svete, adoptoval jednu alebo viac verzií tohto maskovacieho vzoru a sami ho používajú. Medzi štáty používajúce nejakú z verzií Multicamu patria: Austrália, Čile, Gruzínsko, Maledivy, Holandsko, Nový Zéland a Panama. Prijatý bol však aj u Dánska, kde nahradil dlho pôsobiaci typ M84. Variácia tiež bola licencovaná Čiernej hore. Poľské sily zase adoptovali variáciu na Multicam nazvanú "Suez", ktorú tu lokálne komerčne produkuje pod názvom "CamoGrom". Multicam tiež tvorí základ pre britský MTP (British Armed Forces Multi-Terrain Pattern - MTP), aj keď táto verzia obsahuje aj tradičné prvky "Disruptive Pattern Material DPM".

Maskovací vzor MTP 1

Ako zavádzalo Anglicko nový maskovací vzor Multi-Terrain Pattern?

Je tomu asi tak desať rokov, čo bol svet maskovaní a kamufláží na zaujímavom historickom predelu a rázcestí. V Anglicku totiž dospeli k nečakanému záveru - ich legendárne krytie DPM by sa malo po štyridsiatich rokoch spoľahlivej služby nahradiť za MTP / Multi-Terrain Pattern.

Amerika bola v tejto dobe ešte stále uprostred jeho skúšok a analýz (ako všeobecne zlepšiť kvalitu krytia pre všetko v Afganistane a aj na ďalších podobných svetových vojnových poliach), ale v Británii sa k tomu postavili evidentne viac pragmaticky a pohli za pomocou firmy Crye Precision so svojimi maskovacími dejinami opäť o krok ďalej.

Podľa údajov umiestnených na MilitaryPhotos.net v roku 2009 ide o tieto informácie: ozbrojené sily Veľkej Británie budú vybavené bojovým oblečením s maskovacím vzorom, ktorý je optimalizovaný na prostredie v Afganistane + aj naprieč radom ďalších prostredí:

  • Bude využívaný u osôb nasadených v rámci operácie Herrick od marca 2010 a potom bude vydávaný všetkým členom Britských ozbrojených síl od roku 2011 ďalej.
  • Je to prvýkrát po štyridsiatich rokoch, čo sa táto armáda rozhodla zmeniť svoje maskovanie, pričom na prvom mieste pre toto rozhodnutie bola samozrejme operačná efektivita v danej oblasti.
  • Kamufláž je to multi-terénna a vnikla po rokoch testovania, vedeckých skúšok a tvrdého testovania. Je to pritom maskovanie, ktoré si vedie konzistenčne dobre naprieč celým spektrom prostredí, miest, ročných období, ... To všetko v lokálnom meradle aj celosvetovom.

Počas testov boli otestované všetky kamuflážne vzory na rôznych miestach (Anglicko, Cyprus, Keňa, Afganistan, ...), a to zo strany jednotiek "Infantry Trials and Development Unit (ITDU)" (tj. niečo ako "Pechotná testovacia a vývojová jednotka"). Testovali sa pritom maskovacie vzory v službe aj potenciálne nové a pochopiteľne aj tie, ktoré sú bežne k dostaniu na trhu. Testy sa týkali priameho vizuálneho porovnania, času nutného k nájdeniu rôznych kamufláží na rôznych podkladoch + svoje povedali aj subjektívne názory jeho nositeľov.

Ako sa ukázalo, boli to práve veci vybavené Crye Multicam® technológiou, ktoré si viedli zďaleka najlepšie a to naprieč mnohými sekciami, ba dokonca s nezanedbateľným náskokom. Niet preto divu, že bol tento maskovací vzor vybraný ako základ pre nový typ maskovacieho vzoru Anglicka. A tradicionalisti môžu pokojne spať aj tak - ich nový typ obsahuje aj prvky tradičného UK DPM vzoru. Nová hybridná verzia ponesie teda naďalej meno - Multi-Terrain Pattern (MTP).

Ide o vec, čo má USA patent a ani v Európe tomu nie je inak.

Maskovací vzor MTP 2

Ako sa môžete sami presvedčiť, odkaz spojenia DPM a MultiCam je evidentný, zrejmý a nakoniec, asi jediný kompromis, s ktorým budú miestni patrioti a aj inovátori aspoň trochu spokojní.