Sortiment

Vojenskej hodnosti v ČR počas rokov

18. 2. 2019 | Zábava, voľné chvíle | Petr Hájek | Doba čítanie: 4 minúty
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Pojmom "Vojenská hodnosť" sa definuje postavenie konkrétneho vojaka v armáde. A keď už nejakí majú rovnakú hodnosť, býva väčšinou (tj. vo väčšine armád) nadradený vojak služobne starší. Výnimočne nadradenosť pramení zo špecifickej služby či znalosti (niekto môže mať hodnosť vyššiu a napriek tomu je mu oblastný vrchný veliteľ nadradený - aj všetkým ďalším jednotkám).

Vojenskej hodnosti

Na základni svojich výkonov, dĺžky služby, správania, podpísanej zmluvy a podobných faktorov je možné vojaka povýšiť na vyššiu hodnosť a rovnako tak mu možno aj hodnosť odobrať (degradácia) za neplnenie rozkazov, nedodržanie podriadenosti, ...

História I. - Prvá Československá armáda a jej hodnosti

Vôbec prvá naša armáda po roku 1918 bola proste len "Československá armáda" a systém svojich hodností nateraz prevzala od rakúsko-uhorskej armády. V roku 1919 si ale niekto vo vedení uvedomil, že je treba zmien a tiež k nim došlo - vôbec prvé sa objavili v roku 1919 a neskôr, v roku 1920, už bolo všetko podobné hodnostiam dnešnom:

 • mužstvo: vojak, slobodník
 • poddôstojníci: desiatnik, čatár
 • rotmajstri: rotný, rotmajster, štábny rotmajster, práporčík, štábny práporčík
 • dôstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, štábny kapitán, major, podplukovník, plukovník
 • generáli: generál, brigádny generál, divisní generál, armádny generál

Systém bol používaný až do druhej svetovej vojny a aj po nej sa udržal až do roku 1949, kedy nás politická situácia nútila prechádzať pomaly na systém sovietsky:

 • mužstvo: vojak
 • poddôstojníci: slobodník, desiatnik, čatár, rotný, staršina
 • dôstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, štábny kapitán, major, podplukovník, plukovník
 • generáli: brigádny generál, divízny generál, zborový generál, armádny generál, vrchný veliteľ brannej moci

História II. - ČSLA (Československá ľudová armáda a jej hodnosti)

Táto verzia našej armády sa vôbec prvýkrát vo svojej histórii dokonca aj premenovala a pridala aj slovko "ľudová". Aj ona sa spočiatku uspokojila so systémom existujúcim / predchádzajúcim a po čase došlo k istým drobným úpravám, tak napríklad: "staršina" bol nahradený "rotmajsterom". Pokiaľ ide o rozdelenie do hodnostnich zborov, to bolo dosť podobné terajšiemu (s pár rozdielnosťami) a potom došlo k nasadeniu aj do obnovenej Československej armády po roku 1992, ale o tom neskôr. Pre zaujímavosť ale dopĺňame, že pojem "staršina" sa neoficiálne používal až do roku 1989 pre výkonného práporčíka, hospodára (práporčíka, prípadne poddôstojníka), ktorý mal na pleciach starostlivosť o materiálne zabezpečenie jednotky (zvyčajne roty):

 • mužstvo: vojak
 • poddôstojníci: slobodník, desiatnik, čatár, staršina (od 1957 r.)
 • práporčíci: rotný, rotmajster, nadrotmajster, podpráporčík, práporčík, nadpráporčík
 • dôstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník
 • generáli: generálmajor, generálporučík, generálplukovník, armádny generál

História III. - Moderná Armáda ČR a jej hodnosti

Ku vniku modernej Armády ČR došlo presne 1. januára 1993 a ako vždy, sprvu prevzala hodnosti predchádzajúcej armády - ako šiel čas a menil sa aj zákon o ozbrojených silách českej republiky (a celkom logicky aj zákony ďalší z neho vychádzajúce), aj hodnosti a hodnostne zbory sa zmenili za nové:

 • mužstvo: vojak
 • poddôstojníci: slobodník, desiatnik, čatár
 • rotmajstri: rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny rotmajster,
 • práporčíci: podpráporčík, práporčík, nadpráporčík, štábny práporčík
 • dôstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník
 • generáli: brigádny generál, generálmajor, generálporučík, armádny generál

Poslednými zmenami vo vojenských hodnostiach armád modernej histórie bola menšia reforma v roku 2011, ktorá zrušila hodnosti štábny rotmajster, podpráporčík a podporučík + bolo upravené aj rozdelenie podľa hodnostnich zborov.

História IV. - Terajšia Armáda ČR a NATO a jeho hodnosti

Čo sa týka hodností NATO, tak tu sú len obyčajné dve hodnostné skupiny:

 • dôstojnícke hodnosti (Officer Ranks) OF1 - OF10 (zoradené vzostupne), ktoré musia používať dôstojníci.
 • ostatné hodnosti (Other Ranks) OR1 - OR9 (zoradené vzostupne), ktorých pre zmenu využívajú ostatní vojaci.

To je všetko, avšak pre našu armádu, keby sme mali prehodiť pár slov aj na adresu USA, tak tam je navyše aj extra trieda práporčíka (Warrant officers) WO1 - WO5 (opäť zoradené vzostupne). Sú ale aj armády, ktoré majú hodnosť Warrant officer (Anglicko treba) a napriek tomu sa tam radí do hodností ostatných, nehovoriac o tom, že niekto všetko berie odzadu. Napríklad hodnosť Warrant officer WO1 v Britskej armáde je to isté ako inde v NATO hodnosť OR-9.

V NATO sa všetko ďalej delí podľa typu vojska (námorné, vzdušné, pozemné, ...) a to sa často dosť líši aj v rámci jedného jediného štátu.

Autor článku
Petr Hájek
Petr rád trávi čas v prírode, obvykle ako turista. Rád skúša nové veci z oblasti prežitia a to nielen v prírode, rád testuje nové produkty a objavuje nové značky, ktoré vstúpia na trh s produktmi pre prežitie. Jeho životné krédo je: "Aj ten najhorší deň v lese je stále lepšie ako ten najlepší deň v práci!".
Štítky článku
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?