Sortiment

Ako sa líši MRAD a MOA?

1. 2. 2019 | Rady a tipy | Petr Hájek | Doba čítanie: 6 minút
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Keď už si človek vyberá nejaký ten kúsok optiky, potom ho nepochybne občas zarazí, že sú v akýchsi podivných jednotkách. Čo to vlastne MOA a MRAD je a prečo by človek mal chcieť jeden typ pred druhým? Jedine vtedy, keď totiž človek pochopí, aký je vlastne medzi nimi rozdiel a dokonale ho využije, môže očakávať, že mu v streleckej brandži oba typy podajú rovnako dokonalý výkon.

Ostreľovacia zbraň s optikou

 Zásada, že ideálna optika by nikdy nemala byť lacnejšia ako sama zbraň, stále platí. Ono to ale dnes nie je len o cene, ale aj o tom, že sa počas rokov objavil nespočet typov mieridiel a jednotiek, v ktorých sa priemerný človek orientuje len ťažko a to tým viac v strese pri love alebo v bitke.

Hneď na úvod dopĺňame, že to nie je nič zložité, na čo bude potrebný doktorát z fyziky, naopak, keď spoznáte hodiny a viete percenta, nie je dôvod, prečo nezdolať aj MOA a MRAD! A je úplne jedno, ako moc profesionálne (ne)strieľate, pretože celkom určite nejde o vec vyhranenú len profesionálom a vojakom, rovnako tak dobre týchto znalostí môže (ba, mal by) využiť aj majiteľ vzduchoviek, kuší apod.

Načo vôbec v praxi slúži MOA a MRAD?

Jednotky známe ako Miliradiány a MOA (Minute of Angle = Uhlové Minúty) pomáhajú človeku zistiť určité dôležité veci pri streľbe. Keď je totiž použijeme, razom máme spôsob (aj príslušné jednotky, ako všetko zmerať), ako opísať rôznu perspektívu strelca voči rozlične vzdialeným cieľom - áno, máme na mysli to, že sa nám nejaké teleso zdá v určitej vzdialenosti veľké takto a v druhej zase akosi inak.

Ide o to, samozrejme, že danú vec vidíme pod iným uhlom (tj. perspektívou). Celé toto je nevyhnutné, keď si chceme nejako definovať a rozlíšiť vzťah medzi zdanlivým uhlom a vzdialenosťou a skutočným uhlom a vzdialenosťou onoho konkrétneho predmetu.

Je to dnes bežne používaná hodnota na určenie, ako moc veľký rozptyl má služobná zbraň (môže sa líšiť podľa typu, ale u bežných zbraní je to najčastejšie presnosť cca pod 1 MOA). Má svoj význam, ale aj u korekcií puškohľadov a nielen u tých - bežne sa dnes udáva aj u munície, ako veľmi dobrý má od výrobcu garantovaný rozptyl.

Čo si mám predstaviť pod pojmom MOA = Minute of Angle?

Aj keď by tento názov vzbudzoval na prvé počutie isté biologické konotácie (MOA boli obrí nelietavý vtákovia, ktorí žili na Novom Zélande a na rozdiel od ostatných bežcov nemali krídla a dosahovali výšky asi 3,6 m a váhy 250 kg), faktom je, že je to anglická skratka udávajúci a špecifikujúci "Uhlovú minútu".

Uhlová minúta je rovná 1/60 stupňa (dosť obdobne, ako je jedna minúta na hodinách presne rovná 1/60 hodiny). Každý si zrejme spomína, že kruh má 360°. A ak si jeden každý stupeň rozdelíme na šesťdesiat uhlových minút, získame hodnotu v MOA (360 x 60 = 21600 MOA na celý kruh).

Teraz si zistíme, aká je hodnota 1 MOA vo vzdialenosti 100 metrov (využijeme na to vzorec pre obvod kruhu O = 2πR) pri definovanom polomere kruhu R = 100 m:

Obvod kruhu = 2πR = 2 x 3,1415 x 100 m = 628,3 m

1 MOA = Obvod kruhu : počet MOA v kruhu = 628,3 : 21600 = 0,0291 m, čo zodpovedá 29,1 mm.

1 MOA na 100 m = 29,1 mm = tj. skoro 3 centimetre.

V anglickej literatúre, filmoch (a na anglických weboch a diskusných fórach) sa ale dá stretnúť aj s tým, že túto hodnotu zaokrúhľujú zo 26,6 mm na 100 yardov na bežný palec (25,4 mm). Dá sa povedať, že pre ľahšie počítanie je naozaj lepšie všetko zaokrúhliť u yardov a palcov na:

1 MOA na 100 yardov = zhruba 1".

Pripomíname, že priemerný výrobca puškohľadov vám uvedie hodnoty jeho korekcie práve v MOA (1 klik = ¼ MOA, prípadne 1/8 MOA). Za onej konštelácie, že budete korigovať streľbu na 100 m vo ¼ MOA a 1/8 MOA, dostanete sa na hodnoty:

¼ MOA = 29,1 : 4 = 7,3 mm
1/8 MOA = 29,1 : 8 = 3,6 mm

Aj tu pochopiteľne platí vyššie povedané o yardoch a palcoch.

Ak sa práve škriabete na hlave, prečo sa to celé tak zložito prepočítava, keď tu máme predsa už roky bežné jednotky ako metre a milimetre, potom odpoveď je prostá. Dajú sa vďaka tomu relatívne porovnať zbrane a presnosti: keď napríklad viete, že má zbraň presnosť 1 MOA (29,1 mm) na 100 m, potom si sami odvodíte, že je to na 200 m hodnota dvakrát vyššia (58,2 mm), u 300 m zase 87,3 mm atď. atď. A naopak, keď viete, že má nejaké staré sA-58 presnosť 4-5 MOA, spočítate si okamžite aj to, že na 100 ms ním trafíte spoľahlivo 116,4-145,5 mm (4 až 5 x 29,1 mm) terč (teda cca 12-15 cm) a tak ďalej.

Presnosť zamerania snipera

 Presnosť vojenských aj loveckých zbraní, munície aj ďalekohľadov by samozrejme mala byť čo najvyššia, keďže každé povolenie na jednom z týchto faktorov sa logicky odrazí aj na všetkých ostatných. Keď už človek má špičkovú pušku a optiku, prečo by do nej mal kupovať výpredajové náboje Maďarskej armády po 4,50 Kč?

Ako to toho zapadajú Miliradiány / Mil / MRAD?

Miliradiány sú rovnako ako MOA uhlové jednotky a rovnako ako v prípade MOA, aj táto získala svoju definíciu z matematického vyjadrovania a merania kruhu. Z tejto definície vieme, že "polkruh má π radiánov" (π je najznámejší matematická konštanta s hodnotou rovnou 3,1415), takže celý kruh bude 2 x polkruh = 2 x 3,1415 radiánov. Suma sumárum ide o 6,283 radiánov. A pozor, na rozdiel od MOA, každý z týchto radiánov nemá miliradiánov 60, ale 1000! To nám dáva vo finále hodnotu zaokrúhlenú na 6283 MRAD (miliradiánov) na kompletný obvod kruhu.

Jednotka Milirad sa dnes používa v týchto národných aj medzinárodných variáciách:

• 1/6283 je dnes používané pre maximálne presné matematické výpočty (hodí sa napríklad v optike).
• 1/6400 hodnota, čo sa aktuálne používa krajinami NATO.
• 1/6000 dáva aktuálnu prednosť zase pre zmenu Rusko a Fínsko.
• 1/6300 zase platí pre Švédsko.

Keď chceme zistiť, aká je hodnota 1 MRAD v obvyklej vzdialenosti 100 m, aj tu siahneme po osvedčenom matematickom vzorci na výpočet obvodu kruhu (O = 2πR), kedy teda polomer kruhu R bude oných 100 m:

Obvod kruhu = 2πR = 2 x 3,1415 x 100 metrov = 628,3 m

1 MRAD = Obvod kruhu : počet MRAD v kruhu = 628,3 : 6283 = 0,10 m, teda zodpovedá hodnote 10 cm.

Hodnota 1 MRAD je 10 cm na 100 m.

Dôvod, prečo počítať skôr v MRAD a nie v MOA je prirodzene hlavne ten, že v Európe (a aj v drvivej väčšine normálneho civilizovaného sveta - viď mapa) je metrický systém a nie palce a yardy. Pre Európanov je skrátka prirodzenejšie počítať v desiatkovej sústave, než v inej.

A ako túto situáciu reflektuje dnešný trh? Na dnešnom trhu sa dá zohnať u puškohľadov zvyčajne kľučiek v hodnote 0,1 = 1/10 MRAD (tj. 10 cm na 100 m). Výnimočne aj 0,05 MRAD (tj. 5 cm na 100 m).

No a keď budete opäť korigovať hodnoty pre streľbu na 100 m tak sa s 0,1 MRAD a 0,05 MRAD a dostanete na:

0,10 MRAD = 10 x 0,10 = 1 cm = 10 mm
0,05 MRAD = 10 x 0,05 = 0,5 cm = 5 mm

A rovnako ako u MOA, tiež tu je všetko relatívnej vzdialenosti: treba pre streľbu na 850 metrov je to 8,5 x 10 mm = 85 mm.

Ako sa rozhodnúť medzi MOA a MRAD?

Jedno z dilem, na ktoré jednoducho neexistuje jednoduchá odpoveď. Je však faktom, že úprava 1/8 MOA je presnejší, než 0,05 MRAD (3,6 mm proti 5 mm).
Na druhú stranu, ak neznášate ne-európske jednotky vo všetkých formách (alebo nechcete v strese pod paľbou prepočítavať, či sa vojdete s MOA do presnosti na určitú vzdialenosť alebo koľko yardov je 728 metrov, čo vám zistil USA laserový diaľkomer), nič vám nebráni sa zariadiť patričným štýlom. A to isté platí aj vtedy, keď určitú konkrétnu obľúbenou optiku zoženiete len v MOA / MRAD - dá sa určite zvyknúť na oboje a to špeciálne vtedy, keď máte na puške / optike nalepenú tabuľku vzdialeností a presností pod priehľadnou lepiacou páskou.

Autor článku
Petr Hájek
Petr rád trávi čas v prírode, obvykle ako turista. Rád skúša nové veci z oblasti prežitia a to nielen v prírode, rád testuje nové produkty a objavuje nové značky, ktoré vstúpia na trh s produktmi pre prežitie. Jeho životné krédo je: "Aj ten najhorší deň v lese je stále lepšie ako ten najlepší deň v práci!".
Štítky článku
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?