Sortiment

Časti noža

13. 4. 2019 | Rady a tipy | Poustecký Jindra | Doba čítanie: 9 minút
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

(1) Čepeľ - plochá a podlhovastá pracovná časť noža, obvykle zakončená špičkou s hrotom; viac o čepeli noža po kliknutí na odkaz.
(2) Rukoväť - časť noža slúžiaci na jeho držanie a k manipulácii s ním. Zoznam materiálov bežne používaných na výrobu rukoväti noža nájdete po kliknutí na tento odkaz. Rukoväte však nerozdeľuje len podľa ich materiálu, ale aj podľa spôsobu montáže na čepeľ - viď tang (14) a liners (19).
(2.a) Hilt / rukovať - hlavná, úchopová časť rukoväte.
(2.b) Butt / Pommel / hruška - rozšírené zakončenie rukoväte, niekedy označované tiež ako tĺka.4

Časti noža

Časti noža

(3) Tip / špička - časť čepele umiestnená vpredu, ktorá je vyústením čepele u väčšiny nožov a končí hrotom.
(4) Point / hrot - zakončenie špičky. Hrot a jeho umiestnenie spolu s ostrím určujú penetračné a rezné vlastnosti noža. Práve hrot, jeho umiestnenie a tvar čepele, určujú použitie konkrétneho noža. Viac sa o tvaroch čepele noža dozviete po kliknutí na odkaz.
(5) Grind / výbrus - plocha v spodnej časti čepele, ktorá určuje rezné vlastnosti noža, húževnatosť a uhol ostria; viac o tejto časti čepele noža po kliknutí na odkaz.
(6) Ostrie / fazeta - nabrúsená spodná hrana čepele; fazeta slúži na krájanie, rezanie a podobné činnosti; u ostria je dôležitý predovšetkým uhol fazety, ktorý definuje, ako bude nôž ostrý - všeobecne platí, že čím menší je uhol fazety, tým ostrejší čepeľ je. Uhol fazety je daný uhlom výbrusu (5) a nikdy nemôže byť menší. Ale rezné a penetračné schopnosti noža určuje tiež dĺžka ostria, tu sa práve k predĺženiu ostria občas využíva jeho esovitej prehnutia, ktoré zbytočne nepredlžuje čepeľ.
(6.a) Rovná časť - rovné ostrie prebiehajúce na väčšine rovnej časti čepele; pokiaľ nie je hrot umiestnený úplne dole, ako pri type čepele sheepsfoot, prechádza ostrie do oblúka a vytvára tzv. brucho (6.b); u rukoväti často nebýva ostrie dotiahnuté až k nej, medzi ostrou časťou čepele a rukoväťou býva časť označovaná ako stĺpik (11).
(6.b) Belly (brucho) - oblúk v prednej časti čepele, ostrie býva dotiahnuté až k hrotu (4).
Časti noža(7) Chrbát / chrbtica - spravidla horná tupá hrana čepele, pre ktorej označenie sa používa skôr výraz chrbát, výraz chrbtica sa používa, ak je táto línia umiestnená uprostred - u čepelí typu spear point a needle point; chrbát môže byť rovnakej sily ako čepeľ, zúžený alebo naopak rozšírený - zúžený chrbát môžeme vidieť u niektorých moderných nožov, dodáva im agresívnejší vzhľad, je však vhodný skôr pre bojové nože alebo by nemalo zúženie prebiehať až k rukoväti, pretože pri práci, obzvlášť pri dlhšej, nepríjemne tlačí do zapretého palca; rozšírený chrbát prináša zvýšenú odolnosť čepele voči zlomeniu a môžeme ho nájsť napríklad u orientálnych nožov.
Časti noža(8) Falošné ostrie - býva na tupom chrbte čepele a možno ho v prípade potreby nabrúsiť a získať tak druhé ostrie; u čepele typu clip point je spravidla umiestnené na prednom skoseniu a po nabrúseniu je perfektný pre bodanie a na penetráciu materiálov; môže byť umiestnené aj na rovnej časti chrbta, často máva zubaté prevedenie a slúži potom ako pílka na rezanie kostí alebo slabších kmeňov stromčekov.
(9) Fuller - drážka vytvorená v čepeli pre zníženie jej hmotnosti a pre jej spevnenie. Táto drážka bola na nože preberaná z mečov. Funkcia znižovania hmotnosti je zrejmá bez ďalšieho vysvetľovania a účinná prakticky u akéhokoľvek noža, bez ohľadu na tvar a na dĺžku čepele. Druhá funkcia, teda spevnenie čepele, vyplýva zo zdvojenia chrbtice čepele. Drážka fuller na čepeli typu spear point alebo needle point vytvoria dve umelé chrbtice namiesto jednej stredovej a u ostatných typov čepele dve umelé chrbtice pridá. Tým dôjde k spevneniu čepele a k zvýšeniu odolnosti voči jej zlomeniu. Funkcia má tým väčší význam, čím dlhšia je čepeľ. Druhé známe označenie - blood groove - plynie z mylne rozšíreného určenia drážky, totiž lepší odvod krvi uloveného zvieraťa a ľahšie vytiahnutie noža zo stiahnutého svalstva. Toto označenie neodráža skutočný účel tejto drážky.

Časti noža

(10) Jimping / vrúbkovanie - nekĺzavá platforma, prostredníctvom ktorej je možné na čepeľ vyvinúť tlak a palcom či ukazovákom viesť nôž; jimping je strojovo vytvorený a môže byť aj na rukoväti; naproti tomu u ručne vyrábaných nožov býva čepeľ vrátane stopky (14) priamo umelecky ozdobená tzv. filework (backwork, worked back) - od jednoduchých zárezov, cez krížiky až po najrôznejšie ornamenty, toto zdobenie sa vyhotovuje rôznymi druhmi mikro pilníkov, špeciálnych nástrojov a lupy a jeho zhotovenie zaberie aj niekoľko hodín, mnohokrát prechádza tiež na rukoväť, črienky aj vložky a dodáva nožu naozaj nádherný a unikátny vzhľad.
(11) Ricasso / stĺpik - časť čepele priamo pred rukoväťou, ktorá nemá výbrus, teda ani ostrie; často má menšiu hrúbku než čepeľ samotná a je väčšinou využívaná pre umiestnenie nápisu alebo loga výrobcu noža; ak je plocha dostatočne široká, možno o ňu zaprieť ukazovák, čo veľmi spresní prácu s nožom; niektoré nože stĺpik vôbec nemajú.
(12) Choil / vybranie pre ukazovák - vybranie čepele na spodnej hrane pod stĺpikom; niekedy je pred rukoväťou, niekedy prechádza aj do rukoväte; vybranie slúži na vloženie ukazováku a plní funkciu záštity (16.a).
(13) Päta - časť vytvorená čepeľou, ktorá je širšia ako rukoväť; päta čepele je kolmá alebo takmer kolmá a plní funkciu záštity (16.a).
Časti noža(14) Tang / stopka pre rukoväť - stopka alebo tŕň, ktorý vychádza z čepele a na ktorý sa u nožov s pevnou čepeľou, upevňuje rukoväť. Rukoväť je buď v celku, natvarovaná na tang, alebo je tvorená dvoma črienkami (17) upevnenými k tŕňu nity (18). Používa sa niekoľko druhov tohto uchytenia čepele v rukoväti, viac po kliknutí na odkaz.
(15) Leptanie / gravírovanie - najčastejšie ho výrobca noža umiestňuje do spodnej polovice čepele - na výbrus (5) alebo na stĺpik (11), možno ho však nájsť aj na rukoväti aj inde; je to buď mechanická, ručne vytvorená rytina, chemické vyleptanie (kyselinou), strojová rytina vytvorená počítačom podľa troch priestorových osí (pomocou diamantových rydel, karbidových rotačných frézok a leštičiek) a alebo dnes časté laserové gravírovanie; uvádza sa tu napríklad názov alebo logo výrobcu, názov alebo číslo modelu noža, materiál použitý na výrobu čepele / rukoväte a v poslednej dobe sa hojne používa personalizácia noža prostredníctvom gravírovaného mena či prezývky, obľúbeného motta a podobne (pre praktické účely, na zberateľské kúsky aj na darované upomienkové nože); ručne vyrábané nože môžu mať vyleptané nádherné ornamenty.

(16) Ochrana ruky
(16.a) Záštita - časť noža medzi čepeľou a rukoväťou, ktorá bráni skĺznutiu prstov na čepeľ a tak predchádza zraneniu spôsobenému ostrím pri brúsení aj pri práci alebo spôsobenému spracovávaným materiálom; môže byť buď jednoduchá - len na spodnej strane - alebo obojstranná; je buď kolmá alebo vyklonená dopredu či dozadu, obojstranná záštita môže byť vyklonená oboma smermi; môže to byť veľmi výrazný a ozdobný prvok nože; jej funkciu môže tiež zastať choil (12) alebo pätu (13).
(16.b) Bolster / záštitný krúžok - kovový prstenec okolo rukoväte umiestnený tesne za záštitou, ktorý spevňuje spojenie čepele a rukoväte, plní dekoratívnu funkciu a tvorí oporu pre záštitu. Spevňuje nôž, zvyšuje jeho odolnosť a predlžuje jeho životnosť. Tiež vyrovnáva nepomer medzi ťažkou čepeľou a ľahkou rukoväťou, posúva ťažisko a zlepšuje prácu s nožom a kontrolu nad ním; niekedy býva priamo súčasťou záštity (16.a), respektíve je z neho záštita vytvarovaná.

Časti noža(17) Črienky - 2 črienky - pravá a ľavá - tvoria spoločne rukoväť; u nožov s pevnou čepeľou sú upevnené k tŕňu (14), u zatváracích nožov k vložkám (19).
(18) Nity / skrutky / istiace kolíčky - upevňujú črienky a fixujú je na svojom mieste; použitie skrutiek namiesto nitov umožňuje odstránenie črienok.
(19) Liners / vložky - u zatváracích nožov sú k nim upevnené črienky a zároveň tvorí puzdro pre čepeľ zavretého noža.
(19.a) Vymedzovacie čapy - udržujú vložky v požadovanom rozostupe.
(20) Poistka proti zatvoreniu noža - po otvorení zatváracieho noža zaistí čepeľ v otvorenej polohe, takže s nožom možno pracovať tak, ako keby to bol nôž s pevnou čepeľou, bez obáv z nechceného zatvorenia čepele a poranenia ruky; poistiek existuje viac druhov, viac po kliknutí na odkaz.
(21) Thumb stud / tŕň na otváranie- tŕň na ľahké otváranie čepele zatváracieho noža; tento kolíček môže byť buď jednostranný (umiestnený na ľavej strane čepele pre pravákov a naopak) alebo obojstranný, čo je dnes už oveľa častejšie.
(21.a) Otvor na otváranie- alternatíva k tŕňu (21), ktorú niektorí užívatelia preferujú.

Časti nožaČasti noža

(22) Flipper - je určený na rýchle a jednoduché otváranie čepele zatváracieho noža; flipper môže byť buď jednoduchý - len na spodnej strane - alebo obojstranný; býva použitý v kombinácii s tŕňom (21) alebo s otvorom (21.a) na otváranie; flipper po otvorení noža slúži ako záštita (16.a)
(23) Pivot / stredový čap - čap, na ktorom je upevnená čepeľ zatváracieho noža a na ktorom sa otáča pri otváraní / zatváraní noža.
(24) Oblúky na prsty - vybranie spodnej časti rukoväte, do ktorej pri uchopení zapadnú prsty, a to robí úchop viac bezpečným, pevným a istým.
(24.a) Kruh na prsty - kruh na prestrčenie ukazováka / malíčka je ďalší celkom rozšírený prvok pre bezpečnosť úchopu.Časti noža

(25) Otvor na šnúru - otvor na istiaci šnúru na zápästí alebo na šnúru či paracord na zavesenie noža na krk / na upevnenie k výbave.
(26) Rezací hák na bezpečnostné pásy - vybavenie, ktoré nájdeme predovšetkým u záchranárskych nožov.
(27) Hrot na rozbíjanie skla / Drvič lebky - hrot nájdeme u záchranárskych nožov, kde je určený na rozbíjanie skla, napríklad okná havarovaného automobilu; u bojových a survivalových nožov sa viac uplatní označenie drvič lebky, pretože tu je hrot primárne určený na úder nepriateľovi.
(28) Klip na uchytenie - klip umožňuje nosenie zatváracieho noža bez puzdra, upevneného na opasku alebo v / na vrecku.

Autor článku
Poustecký Jindra
Štítky článku
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?