Sortiment

Anodizácia / Eloxovanie

Anodizácia, čiže eloxovanie, je proces, pri ktorom sa na povrchu hliníka či jeho zliatiny vytvorí tvrdá vrstva oxidu hlinitého. Hliník sám o sebe je veľmi mäkký kov, ktorý navyše má tú nepríjemnú vlastnosť, že pri oteru špiní čiernymi šmuhami. Jeho zliatiny, tzv. duraly, sú tvrdšie, napriek tomu však sa ľahko poškriabu. Hliník sa síce na vzduchu samovoľne poťahuje vrstvičkou oxidu hlinitého zabraňujúce ďalšej korózii, táto vrstvička je však tenká a ľahko sa otiera. Preto bola vyvinutá metóda, pri ktorej sa na povrchu hliníkového výrobku tiež vytvorí povlak oxidu hlinitého, ten je však na rozdiel od toho samovoľne vzniknutého oveľa silnejší a tvrdší. Vďaka tomu je eloxovaný (anodizovaný) výrobok odolnejší proti opotrebeniu či poškriabaniu a v neposlednom rade aj vyzerá lepšie, pretože takto vytvorená vrstva dáva hliníku pekný kovový vzhľad, pričom vrstvu možno aj farbiť.