Letný pobyt v prírode. Vybavte sa na prechádzku, výlet či dovolenku v našej letnej sekcii.
Sortiment

Veľká cena Top-ArmyShop.cz tretíkrát

14. 3. 2017 | Aktuality | Petr Hájek | Doba čítanie: 3 minúty
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Rok sa nám s rokom zišiel a pomaly sa opäť blíži nielen vždy úžasný jar, ale aj tretí ročník súťaže v mierenej streľbe jednotlivcov z pištole. Ako je už tradíciou aj po minulé roky, akciu organizuje a na svojich pleciach má Top-Armyshop, avšak v spolupráci s SSK Semily.

Veľká cena Top-ArmyShop.cz 2017

Miestom konania je strelnica SSK Semily na adrese Pod Vartou 50 v Semiloch a deň konania potom pripadá na 6. 5. 2017. A čo povolené kalibre? Podľa slov organizátorov vraj vyhovie akákoľvek pištoľ alebo revolver s kalibrom medzi 6,35 mm - .45, teda nič zložité.

Štartovné tejto akcie (sľubujúci byť doslova preplnené neuveriteľnými streleckými zážitky, opätovnom videniu priateľov holdujícím hobby sféram Army, Security, Camping a Outdoor ani nehovoriac) sa nám ustálilo na symbolickej stokorune. Kategória je v rámci zjednodušenia jednotná.

Čo je úplne nevyhnutné urobiť pre prihlásenie?

Ak sa chcete akcie aj vy zúčastniť, tak je úplne nevyhnutné a nutné sa prihlásiť buď telefonicky alebo e-mailom. Ide o p. Medka a príslušné kontaktné údaje sú - ssksemily@seznam.cz alebo telefonicky na č. +420 607 591 160 a to najneskôr do 2. 5. 2017.

Hlásiť sa síce nemusíte, ale iba takto vám môžu prevádzkovatelia garantovať miesto v závode.

Ako je na tom akcia s cenami a harmonogramom?

Čo sa týka cien, tak víťaz pretekov dostane prestížny titul "víťaz Top-Army Shop" a hodnotnú cenu. Pretekári na ďalších popredných miestach obdržia diplomy a vecné ceny.

Program je rozvrhnutý nasledujúcim spôsobom:

08:00 – 09:00 príjazd prvých pretekárov a prezentácia
09:00 – začatie súťaže a začiatok prvej smeny
09:30 – prezentácia ďalších pretekárov a nástup ďalších smien
16:00 – predpokladané ukončenie súťaže a vyhlásenie

Veľká cena Top-ArmyShop.cz 2017

Čo by ste ešte mali o akcii vedieť?

Čo sa týka záverečných organizačných ustanovení, potom radšej pripomíname nasledujúce:

  • Ako rozhodca, tak aj správca strelnice, budú delegovaní ešte pred pretekmi a vlastným nástupom pretekárov.
  • Čas nástrelu pätice rán je päť minút, vlastná súťažná položka tridsiatich rán bude strieľanie v čase dvadsaťminútovom (terč pätnásť rán/desať minút - výmena terčov a znovu terč pätnásť rán/desať minút).
  • Strieľanie je cele v réžii, potrebách a na schopnostiach účastníka, môže si strieľať jednoruč alebo obojručne.
  • Taktiež pozor však na to, že síce vám tu nikto nebráni v tom, vlastniť a aktívne používať svoj pozorovací nástroj akéhokoľvek typu (binokulár, monokulár, statív, ...), je veľmi prísne zakázané ísť sám k terčom!
  • Jedna smena v súťaži bude obsadená asi tak desiati až pätnásti pretekármi.
  • Pred a počas streľby sa nesmú požívať alkoholické nápoje v žiadnej z foriem a pochopiteľne je úplne nevyhnutné aj to, aby daný účastník maximálne rešpektoval ustanovenia a poriadok strelnice, dodržiaval zásady pre bezpečné strieľanie + dbal pokynov zúčastnených rozhodcov.
  • Samozrejme, je nutné k aktívnej účasti vlastniť aj zbrojný preukaz a preukaz konkrétnej zbrane.
  • Za onej situácie, že dôjde k nástrelu v rovnakej výške, bude vykonaný rozstrel ďalší, a to položkami o piatich ranách až do úplného rozhodnutia. Mimochodom, ak by snáď šlo o nástrel medzi štvrtým až desiatym miestom, potom rozhodne to, čie strela bude bližšie stredu.
  • Súčasťou podujatia bude aj prezentácia sortimentu firiem Top-Armyshop, pivovaru Rohozce a Army Arms.
  • Chýbať na mieste akcie nebude ani občerstvenie v miere viac než bohatej.
Autor článku
Petr Hájek
Petr rád trávi čas v prírode, obvykle ako turista. Rád skúša nové veci z oblasti prežitia a to nielen v prírode, rád testuje nové produkty a objavuje nové značky, ktoré vstúpia na trh s produktmi pre prežitie. Jeho životné krédo je: "Aj ten najhorší deň v lese je stále lepšie ako ten najlepší deň v práci!".
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?