Vyrážate kempovať? Mrknite na ponuku výbavy a články v magazíne
Sortiment

Turistické značky - váš sprievodca nielen českou krajinou

15. 2. 2021 | Rady a tipy | David Lekeš | Doba čítanie: 13 minút
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Dva biele pruhy a uprostred nich jeden farebný. Každý už týchto značiek videl stovky, možno tisíce. V Česku sa môžeme pochváliť jednou z najhustejších sietí turistického značenia. Poďte sa s nami pozrieť na to, ako sa turistické značenie na našom území vyvíjalo, aké sú jeho špecifiká a ako si stojí oproti zvyšku sveta.

Turistické značky

Turistická značka, ako už názov napovedá, je značka, ktorá slúži k ľahkej orientácii turistov v krajine. Najčastejšie sa stretnete s peším značením, každopádne existujú aj lyžiarske a cyklistické. Pešie značenie patrí v Česku medzi tie vôbec najdokonalejšie v celej Európe. Pri akejkoľvek výprave mimo civilizáciu sa tak môžete spoľahlivo orientovať vďaka tomuto jednoduchému, ale maximálne praktickému spôsobu značenia. Hustá sieť turistického značenia tu ale nevznikla cez noc a viaže sa k nej dlhá história, na ktorú sa pozrieme bližšie.

Niečo z histórie

Vôbec prvé značenie na území vtedajšieho Uhorska vyznačil Sitniansky klub v roku 1874. Značenie sa nachádzalo v okolí Hodruše v Štiavnických vrchoch, teda na území dnešného Slovenska. Prvé značené trasy na území českých krajín vznikli až o desať rokov neskôr v roku 1884. Vytvorila je Pohorská jednotka Radhošť v Beskydách. Na rozdiel od dnešných pásových značiek sa predtým používali značky tvarové.

Ako prvá značená čisto česká trasa býva uvádzaná červená trasa vedúca zo Štěchovic ku Svätojánskym prúdom z roku 1889. Rok 1912 potom priniesol prvú značenú diaľkovú trasu vedúcu cez Brdy na Šumavu. Značenie trás sa ukázalo ako veľmi praktické, a tak sa postupne začala vytvárať celá sieť turistických trás.Rýchly rozvoj nakoniec zabrzdila druhá svetová vojna. Počas vojnových rokov sa o doterajšie značenie nikto nestaral, takže značky postupne mizli a zároveň nikto nevytváral žiadne nové. Všetko sa zmenilo v roku 1954, kedy získal Československý zväz telesnej výchovy a športu monopol na značenie turistických trás. Celá sieť sa postupne obnovovala a pribúdali stále nové a dlhšie trasy. Zväz fungoval až do roku 1990, kedy svoju samostatnú činnosť obnovil Klub českých turistov, ktorý sa o značenie na našom území stará dodnes.

Ďalším dôležitým rokom v histórii turistického značenia v Česku je rok 1997. Toho roku sa pôvodné pešie turistické značenie rozšírilo aj o značenie pre cyklistov a lyžiarov. Náklady spojené s výrobou a udržiavaním turistických trás začal hradiť odbor Cestovného ruchu Ministerstva pre miestny rozvoj, čo malo veľký vplyv na ďalší vývoj a rozširovanie celej siete. Najväčší dík ale patrí všetkým dobrovoľníkom "značkárom", ktorí už od samého začiatku turistického značenia bezplatne značí väčšinu trás. Niektoré trasy neskôr prešli pod správu najrôznejších organizácií. Mnohé náučné chodníky napríklad udržujú organizácie ochrany prírody alebo správy národných parkov.

Typy turistických značiek

Klub českých turistov, ktorý sa o značenie na našom území stará, využíva takzvané pásové značenie. Na značkách nájdeme štyri farby - červenú, modrú, zelenú a žltú. Farebný je vždy stredný pruh a pod ním aj nad ním nájdete biely pás. Značky sa väčšinou nachádzajú na stromoch, stĺpoch, patníkoch, skrátka všade, kde je značka dobre viditeľná. Okrem klasického "pásového" dizajnu nájdete na turistických trasách tiež špeciálne značenie pre odbočenie. Stredný pruh je v tomto prípade nahradený šípkou, ktorá smeruje na stranu odbočenia. Okrem pásového značenia, ktoré je namaľované na najrôznejšie objekty, narazíte aj na turistické smerovky.

Modrá turistická značka na strome

 Okrem klasických pásových turistických značiek môžete naraziť aj na špeciálne značky pre odbočenie, odbočenie ku studničke alebo odbočky vedúce k zaujímavým miestam v blízkosti vašej trasy.

Tie sú umiestňované na rozcestníkoch značených trás a slúžia k lepšej orientácii a výbere vhodnej trasy. Nájdete na nich dĺžku trasy v kilometroch, prípadne ďalšie užitočné informácie. Prvý riadok smerovky označuje najbližšie ďalšie miesto so smerovkami do vzdialenosti 4 kilometre, druhý riadok navádza k ďalšiemu významnému miestu vo vzdialenosti 8-12 kilometrov a tretí riadok potom významné miesto do vzdialenosti 25 kilometrov. Smerovka je doplnená o farebnú šípku, ktorá vás informuje o tom, akú farbu turistických značiek máte nasledovať, aby ste sa na dané miesto dostali.

Ďalšie typy značenia

Môžete sa tiež stretnúť s miestnym značením, ktoré nevyužíva pásového značenia, ale je nahradené uhlopriečne rozdelenými štvorcami. Polovica štvorca je vždy biela a druhá v jednej zo štyroch farieb turistického značenia. Miestne značenie sa používa pre okruhy, ktoré sú krátke a ďalej sa nevetvia. Ako už viete, od roku 1997 dostali svoje značenie tiež lyžiari (bežkári). Aby sa značenie neplietlo, využíva vlastnú farebnú schému, ktoré odlišuje bežkárske trasy od tých peších. Značenie sa tak premenilo z hľadiska farieb.

Modrá turistická značka na strome

 Klasické pásové značenie je tvorené z dvoch bielych pruhov a jedného farebného stredového. V prípade lyžiarskych a cyklistických trás sú biele pruhy nahradené oranžovou a žltou farbou.

Biele pásy sú nahradené oranžovými a vnútorný pás využíva červenú, modrú, zelenú a bielu farbu. Podobne na tom sú aj cyklistické trasy vedúce terénom. Nájdete tu rovnakú paletu farieb vnútorného pásu ako pri lyžiarskych značkách, iba s tým rozdielom, že horné a spodné pásy sú vyvedené v žltej farbe. Aby toho nebolo málo, pribudli v roku 2005 aj jazdecké značky, ktoré sú určené pre jazdcov na koňoch. Farebne sa nelíšia od tých klasických peších, len je vnútorný farebný pruh nahradený kruhom vo farbe zodpovedajúcej zvolenej trase. Samostatnou kapitolou sú potom náučné chodníky, ktoré sú väčšinou doplnené o informačné tabule a sú realizované v spolupráci s ďalšími organizáciami, ako sú ochrancovia prírody, obce a pod. Náučné chodníky sú značené bielym štvorcom s šikmým zeleným pruhom.

Kto to všetko značí?

Možno sa pýtate, kto všetky tie trasy prejde a následne je ešte vyznačí, odpoveď už sme spomenuli vyššie. Sú to dobrovoľníci "značkári. Ak by ste mali záujem, aj vy sa môžete jedným z nich stáť. Aby ste sa stali pomocným značkárom, stačí, aby ste absolvovali "zaučovacích" 10 kilometrov pod vedením inštruktora značenia alebo vedúceho značkára. Potom už sa môžete začať podieľať na rozvoji a udržiavaniu siete turistického značenia. Ak potom splníte ešte absolventskú skúšku, môžete sa stať samostatným vedúcim značkárom. Značky sú vytvárané pomocou špeciálnych šablón, vďaka ktorým je značenie jednotné na celom našom území. Každá novovytvorená alebo opravená značka by mala vydržať aspoň 3 roky. Po uplynutí troch rokov by sa mala daná trasa znovu prejsť a značky obnoviť tak, aby vydržali ďalšie tri roky. Nejde tak len o maľovaní samotnej značky, ale aj o úpravu okolia, konárov a porastov tak, aby bola zaručená jej dobrá viditeľnosť.

Ako sa značí?

Aby bol systém značenia maximálne zrozumiteľný a praktický, musí sa značkári pri značení trasy riadiť množstvom pravidiel. Značené trasy sú vždy obojsmerné. Vždy ide o to, aby boli značky ľahko čitateľné a dobre viditeľné. Preto narazíte na rôzne typy značenia v závislosti od toho, na akom objekte je značka umiestnená a kde sa daný objekt nachádza. Značky môžu byť čelné, rohové, bočné alebo preponové. Ak by vás systém značenia zaujímal detailnejšie alebo sa chystáte pridať medzi dobrovoľných značkárov, odporúčame prečítať voľne dostupnú publikáciu Základné pravidlá značenia turistických trás.

České značenie v zahraničí

České turistické značenie nenájdete iba v Česku. V priebehu rokov sa naši značkári vydali aj do zahraničia. Prácu slovenských značkárov tak nájdete napríklad v rumunskom Banáte alebo na Podkarpatskej Rusi. Svoje skúsenosti odovzdali tiež v Brazílii, kde spoločne s miestnymi záujemcami o turistické značenie vyznačili 60 kilometrov pri meste Bataypora. Dlhoročné skúsenosti potom odovzdali tiež v Albánsku alebo v oblasti filipínskej sopky Kanlaon. České osvedčené štandardy sa tak postupom času dostávajú do celého sveta, čo okrem iného vypovedá o kvalite českého turistického značenia a usilovnej práci jeho tvorcov.

Ako sa značí inde?

Turistické značenie nájdete po celom svete, niekde sa značí veľmi podobne, niekde zase úplne inak. Rozdiely sú hlavne v počte turistických trás a hustote vytvorených značiek. Česká republika sa radí medzi štáty s najlepšou a najpočetnejšou sieťou turistických značiek. Ako je tomu ale inde?

Ak sa pozrieme na susedné Slovensko, nenájdeme v spôsobe značenia takmer žiadne rozdiely. Niet sa čomu čudovať, pretože sme využívali rovnaké značenie po celú dobu existencie Československa. Jediným rozdielom je spôsob značenia dĺžky trasy. U nás sa udáva dĺžka trasy v kilometroch, na Slovensku zase v časových údajoch.

Červená turistická značka na kameni

 Hoci každá krajina využíva vlastný spôsob značenia, vždy ide o to, aby bol maximálne jednoduchý a zrozumiteľný pre každého. Či už vyrazíte kamkoľvek, môžete si byť istí, že značenie pochopíte. Len pozor na krajiny, ktoré svoje značenie neudržujú a nechávajú trasy chátrať.

Podobne je na tom tiež Poľsko, to využíva takmer rovnaký systém, len je paleta farieb pre značenie trasy doplnená o čiernu farbu. Praktické je využívanie bieleho výkričníka nad značkou, ktorý upozorňuje na náhlu zmenu smeru trasy. Pre značenie dĺžky trasy využívajú kilometre v nížinách a časový údaj v horách.

Ak sa vydáte do Rumunska a budete sa chcieť prejsť po nejakej turistickej trase, radšej si trasu starostlivo premyslite a na značenie sa moc nespoliehajte. Značenie je tu veľmi nesystematické, zanedbané a mnohokrát ani nie je k nájdeniu. Ak sa chcete spoľahnúť na kvalitné značenie, môžete sa vydať do oblasti Východných Karpát, kde sa značením vypomáhali českí značkári pod Klubom slovenských turistov.

Zaujímavý systém využívajú vo Francúzsku. Trasy sú tu značené pomocou geometrických tvarov. Nájdete tu tiež značky doplnené o krížik nad značkou. Krížik značí, že tu trasa končí a turista pravdepodobne minul predchádzajúcu odbočku. Väčšina krajín naprieč celou Európou využíva pásikové značenie alebo nejaké podobné alternatívy. Avšak len málo krajín má systém tak hustý a spoľahlivý ako práve Česká republika.

Na našom území môžete naraziť aj na európske diaľkové trasy. Ide o dlhé trasy, ktoré majú za cieľ vytvoriť medzinárodnú európsku sieť turistických trás. Takéto trasy sú v Českej republike vyznačené bežným páskovým značením a sú doplnené o číslo európskej trasy.

Ako už viete, náš systém turistického značenia je naozaj kvalitný a patrí medzi tie najlepšie na svete. Nemusíte sa tak báť blúdenia a v pokoji vyraziť na výlet aj bez mapy. Môžete sa spoľahnúť na to, že českí značkári robia svoju prácu naozaj svedomito a vyznačili pre vás trasu tak, aby ste si ju užili bez akýchkoľvek problémov. A to aj v prípade, že jazdíte na bicykli alebo na bežkách. Stačí len vyraziť!

Doporučené produkty
Autor článku
David Lekeš
David sa rád túla a skúma taje českej krajiny. Zaujíma sa o Bushcraft, survival a nedá dopustiť na chvíle strávené v prírode. Vo voľných chvíľach sa venuje airsoftu, hre na gitaru a históriu českého trampingu. Pre magazín vytvára články o všetkom, čo sa týka outdooru a pobytu v prírode.
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?