Sortiment

Všetko o stannom práve

23.6.2020 | Zábava, voľné chvíle | Petr Hájek | Doba čítanie: 23 minút
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Pojem "stanné právo" je sám o sebe vágny a napriek tomu aj hrozivo znejúci s podtextom skrytej hrozby. Na vyhlásenie stanného práva sa zvyčajne pozerá ako na fakt, že veci prešli od zlého do ešte horšieho stavu. K jeho vyhláseniu dôjde zvyčajne tesne po katastrofe / keď ešte niečo hrozí / už hrôza prebieha, poťažmo sa dá ako katastrofa (podľa názoru a pripravenosti konkrétnej osoby) brať aj samo o sebe.

Nočné mesto Gruznyj

 Stanné právo môže byť ustanovené kedykoľvek a kdekoľvek, ale sú predsa len isté náznaky a situácie, kedy k tomu dochádza najčastejšie - štátne prevraty, útoky na štát (dnes hlavne teroristické) a katastrofy všetkých foriem. Nedajbože viac spomínaných vecí zároveň.

Populárne moderné zobrazenie stanného práva v médiách má obvykle podobu ozbrojených mužov strážiacich kontrolné stanovisko. Ale je tu zmena: nemajú uniformy, ale plynové masky, sú v plnej kamufláži a sú to vojaci, samí okolo ani policajné vozidlá so známymi blikajúcimi svetlami, ale vojaci s ťažkou technikou (tanky, transportéry, ...), vybavení guľometmi a ich spoľahlivou obsluhou na všetkých pozíciách.

Je to obrázok aj predstava zároveň strašidelná a vzbudzujúca obavy, keď nie sú zviazaní rovnakými zákonmi ani predpismi ako polícia. Ale čo to stanné právo vlastne je a čo znamená?

Ako deklarácia stanného práva ovplyvní vaše životy a plány, špeciálne potom po nejakej lokálnej kríze. Rešpektujú títo vojaci civilné práva alebo nie? A aké sú ďalšie riziká, ktorým sa musíte vyhnúť, keď už stanné právo nastane?

Všetko to sú dobré otázky a čisto v záujme odhalenia rady zbytočných obáv a mýtov obklopujúcich túto tému sa dnes dočkáte základných informácií o tom, čo to stanné právo je a aké od neho môžete čakať efekty na ľudskú populáciu.

Čo je to stanné právo?

Stanné právo je stručne povedané vojenské prevzatie kontroly nad typicky civilnými funkciami vynucovacích zákony a vlády. Počas stanného práva sa obvykle používajú vojenské pravidlá a tiež súdy aj v prípade civilných vecí.

Dôvody, prečo stanné právo môže byť vyhlásené, sú rozdielne, ale jednoducho to znamená, že armáda je formálne vo vedení štátu. Zvyčajne to tiež vo väčšine štátov znamená, že akékoľvek právne veci bude riešiť vojenský súd a nie civilný a počas jeho trvania sú tiež potlačené ľudské práva, akých bežne požívame v modernej spoločnosti.

To, že sa niekde objaví armáda ako výpomoc (povodne, ...) ešte nemusí znamenať, že bolo vyhlásené stanné právo, ako si niekto možno myslí.

Oblasť pod aktívnym stanným právom bude mať prideleného vždy vojenského vodcu (zvyčajne služobne najstaršieho a najskúsenejšieho), ktorý tu bude de facto aj úradujúcou hlavou civilnej vlády v oblasti. Stanné právo možno vyhlásiť na akejkoľvek úrovni: na úrovni mesta, kraja aj štátu. Práve jeho rozsah (a tým logicky aj potenciálny vplyv) bude asi tá najdôležitejšia informácia, pretože ďalej najviac ovplyvní vaše prípadné plány v oblasti aj váš život.

Stav ohrozenia, mimoriadny stav, výnimočný stav a podobné veci síce môžu mať niekde rozmiestnenú armádu, ale civilné práva nie sú potlačené - detaily sa líšia štát od štátu. Trebárs polícia môže za podobných situácií prinútiť civilnú osobu, aby odišla z domu / nariadiť evakuáciu. V stave ohrozenia atď. Totiž obvykle civilné zákony stále platia.

Zoberme si ako príklad teroristické útoky v Belgicku a Francúzsku či bombu na akciu Bostonský maratón: ľudia vtedy boli zburcováni a boli vytiahnutí z postelí, keď sa hľadali teroristi. Niektorí boli zadržaní a pohyb civilných osôb bol počas daného stanného práva obmedzený.

Aj keď to nie je stopercentné stanné právo, sú tam isté náznaky, čo od toho môže bežný jedinec očakávať. Aj to, ako napäté, šokujúce a nepohodlné časy to môžu byť. A to navyše samozrejme ešte k onej katastrofe, aká ho spôsobila na prvom mieste.

Kedy je stanné právo vyhlasované?

Stanné právo je typicky vyhlasované konsolidovanou vládou, a to v rámci nejakej akcie, ktorá národ zaručene naštve (obsadenie cudzou armádou, ...), pričom ide o to, zachovať tu bezpečnosť, stabilitu a poriadok(počas situácie aj po nej). V drvivej väčšine ide o prírodné krízy alebo invázie. Vďaka bohu to je krajné riešenie a v modernej západnej civilizácii sa neobjavuje príliš často.

Očakávajte, že sa ho dočkáte, keď dôjde k akejkoľvek invázii a po pohromách krajskej a štátnej veľkosti. Tiež ho môže aplikovať nejaká lokálna vláda v prípade mimoriadnych nepokojov, začínajúce agresie a pogromov apod. Tiež sa s ním zvyčajne stretnete vtedy, keď je vyhlásená nová vláda, chystá sa / nastane puč pod.

Aké má stanné právo efekty a dopady?

Ako bolo naznačené vyššie, ak ku stannému právu dôjde, môžete očakávať, že nebudú aktívne civilné súdy a práva po ich trvanie. Vychádzanie po večierke určite nebude dovolené. Niektoré detaily aj aplikácie sa líšia dosť štát od štátu, ale toto sú určite dve hlavné veci.

Asi už nebudete mať právo a slobodu sa združovať vo viac ako pár ľuďoch, tiež sloboda pohybu kamkoľvek bude obmedzená. Náhodné prechádzanie cez oblasť a kontroly situácie budú bežne k videniu tiež. Tiež už naďalej nebudete mať právo vlastniť a ani nosiť zbraň (špeciálne strelnú).

Bude od vás očakávané, že budete nasledovať poslušne rozkazy armády / miestnych pridelencov bez zaváhania, protestu alebo meškania. Keď čokoľvek podobného urobíte, tak môžete čakať minimálne väzenie, vážny odpor z vašej strany môže skončiť aj vašou smrťou.

Za onej konštelácie, že je situácia natoľko zlá, že došlo k vyhláseniu stanného práva, tak môžete počítať aj s tým, že nebudete mať na súde žiadneho zástupcu ani vypočutie, proste budete hodení "do basy", aby sa zabezpečilo, že situáciu ešte zbytočne nezhoršuje. A to je stále ešteparadoxneten lepší prípad!

Celá vec sa dá úplne presne len zle odhadnúť vo svojom účinku a dopadu na vašu každodennú rutinu a snahu prežiť počas krízy. Ale pozrieme sa na niektoré potenciálne možnosti a tiež, ako optimálne na ne.

Vojaci uzatvárame bránu/hranicu.

 Prítomnosť armády pri cestách vytvorí prirodzené hranice, za ktoré nebudete môcť, aj keby vám tam treba umieral niekto z rodiny / išli ste na pohreb. Akonáhle sa raz štát rozhodne niečo uzavrieť, tak máte len tri možnosti. Rešpektovať to a podriadiť sa, hrať podľa ich pravidiel len sčasti alebo bug-out.

Ako žiť pod stanným právom?

Vo svojej najmenej intenzívnej forme stanné právo nebude vyžadovať viac pozornosti k autoritám, než akú aplikujete za akékoľvek krízy, vo svojej najviac intenzívnej forme, ale naopak môžete byť doma / zavretí do improvizovanej basy a nebudete môcť vychádzať.

To znamená, že nemusíte byť schopní cestovať, takže sa nedostanete z mesta, nebudete môcť ani hľadať rodinu a priateľov mimo mesto. A tiež nemôžete pomôcť niekomu v núdzi. Jediné, čo môžete robiť, je čakať na ďalšie rozkazy.

Toto prináša zrejmú dilemu. Ak je vaše prístrešie a jeho umiestnenie pred danou pohromou neúčelné, budete si ho asi musieť trochu vylepšiť a riskovať zadržanie. Vaša snaha dostať sa do zóny, kam nesmiete, vám prinesie pokojne aj guľku, takže opatrne komu, čo a ako hovoríte...

Povaha celej udalosti zrejme dosť ovplyvní aj typ odozvy, aký zo strany štátu / vojakov môžete očakávať. Masívny teroristický útok sa zrejme dočká inej odozvy než potopa.

Keď to porovnáme s jeho vyhlásením pre zmenu na katastrofu, tak tu veci síce tiež budú striktné, ale nebudú tak desivé.

Mnoho prepperov má etické problémy s celou vecou - nejaký vojak z povolania môže byť nasadený do oblasti, kde by bol hrubý na svojich spoluobčanov, ktoré často dobre pozná. Dnes ale radšej odstúpime od tém morálnych a zameriame sa skôr na tie praktické.

Hlavná otázka potom je, či ľudia v donucovacích zložkách (tj. väčšina polície aj armády) bude masívne potláčať počas stanného práva ľudské práva. Niekto sa domnieva, že bez mihnutia oka, sú to predsa len ľudí, čo majú v popise práce "strieľať lumpov" a druhá zasa, že sú to tiež slobodomyseľní patrioti a po deťoch, čo sa hrajú pred domom, asi strieľať nebudú.

Je tu ale aj tretia cesta: závisí to od situácie. A mnohých detailoch. Členovia armády aj polícia sú trénovaní a očakáva sa od nich, že budú nasledovať rozkazy nadriadených.

Ak nepočítame situácie, kedy veci skutočne začnú vyzerať ako nezákonné veci (rabovanie zo strany vojakov, ...), väčšina asi bude nasledovať rozkazy, a to z niekoľkých dôvodov.

Predovšetkým, nebude pre nich asi ťažké myslieť si, že je to potrebný a rozumný krok zaviesť stanné právo v rámci zníženia vplyvu situácie na straty a na civilnom obyvateľstve. Idea, že aj keď sú tu štátne zložky tvrdé a vyzbrojené, stále je to asi tá najlepšia horká medicína na terajší chaos a situáciu. Nikto z armády ani polície nechce byť sám na druhom konci práva, ktoré sám vynucuje (negatívne postihy sú veľmi ostré). Potom sa stane mier a poriadok v uliciach (aj keď za nejakú cenu) pre týchto ľudí mentálne priechodné.

Za druhé, stanné právo je zákonný proces, ak takto bolo aj vyhlásené. Keď ho vyhlási vláda alebo nejaká v štáte aktívna zložka, je to podľa miestnych zákonov kóšer a vám skrátka nezostane, než sa tým riadiť.

Musíme vás ale upokojiť, celkom iste u nás ani nikde inde neuvidíme typické veci, čo sa dejú v známych "banánových republikách", kde sú puče čo pár týždňov a členovia "junty" dosadení doživotne či tak niečo. Určite teda nie je na mieste sa podobnej situácie obávať. 

Pokiaľ by ale niekedy armáda nariadila streľbu do civilistov (poprípade sa zúčastnila podobných nechutností), potom bez skutočne dobrého dôvodu to nevyzerá, že by veľa ľudí poslúchlo. Keď ale niekto bude schválne provokovať, môže sa dočkať nečakane nepeknej odozvy skôr než si uvedomí, že to nie je bežná polícia.

Vlámanie zločincom do domu

 Počas stanného práva sa objaví najrôznejšie tipy ľudí vo vyššej koncentrácii, než je tomu obvyklé pre bežné časy: obzvlášť nepríjemné je to potom u zlodejov všetkých foriem. Nastavovanie druhej tváre potom nie je u podobných typov rozhodne konštruktívne, ba nikam nevedie, noste preto vo vrecku stále aspoň spoľahlivý korenistý sprej!

Ako sa so stanným právom vyrovnať?

Odpoveď tu do značnej miery závisí na vašej situácii, motivácii a cieľoch. Ak sa chcete voľne pohybovať a interagovať s inými ľuďmi voľne, tak ako ste zvyknutí teraz, tým pádom máte v oblasti so stanným právom dve možnosti. Buď zrevidujete dočasne svoje nároky, alebo budete žiť v sivej zóne a korčuľovať v zákonoch a medzi členmi armády (a ďalšími členmi právo vynucovacích zložiek). Ako bolo tiež spomenuté vyššie, dosah / trvanie / rozsah a ďalšie faktory (koncentrácia armádnych síl v oblasti) tejto konkrétnej situácie do značnej miery ovplyvní to, ako práve vy stanné právo prežijete.

Keď žijete v obývanej zóne alebo je stanné právo vyhlasované pre váš región či štátne, tak tá najlepšia rada a pravidlo na jeho prežitie je, všeobecne sa snažiť nasledovať rady povolaných a nerobiť zbytočné problémy. Čím skôr sa situácia stabilizuje, tým skôr bude dané stanné právo odvolané, takže prečo zbytočne ďalej masochisticky zvyšovať chaos? Keď vytrváte, tak pretrváte.

Keď je stanné právo vyhlasované len pre vaše mesto alebo kraj, tak vaše šance, že sa dostanete cez sieť, sú o poznanie lepšie a o poznanie atraktívnejšie. Druhá strana mince však je, ako sa s tým všetkým pobijete a dostanete sa zo situácie, ktorá pre nikoho nie je dovolenka.

Čo vtedy, keď vám bude vláda zhabať a redistribuovať zásoby? A čo budete robiť vtedy, keď budete niekam nútene presúvaní s tým, že neviete, ako dopadla vaša rodina?

Sľuby a hlášky typu "každý bude spočítaný a nikto nebude chýbať" sú len na upokojenie davu. Vy ste zodpovední za zdravie svoje aj rodiny a nikto iný. A čo keď sa vynorí správy o tom, že ľudia sú presúvaní niekam za dôležitou vecou, o ktorej nepoznáte detaily? Práve situácie ako tieto sú pre rad prepperov dosť nervózne otázky.

Ak si uvedomíte, že miesta s väčším objemom obývanosti budú náchylnejšie viac na problémy v každodennom živote, nemáte sa čoho báť. Keď žijete mimo mesta a kdesi mimo siete alebo v dedine vzdialenej, tak zrejme nebudete obťažovaní, ak sa teda nebudete musieť vydať do mesta pod. Tiež si dajte pozor, nech si mnoho ľudí nerozpráva a nevie o vašej prepperskej záľube. Keď sa celá ves dozvie, že práve vy máte zásoby gigantické, ba enormné, nie je to nič, na čo by sa mal človek tešiť a môžete možno očakávať návštevu vlády v rámci redistribúcie zásob. Ďalší dôvod pre to, prečo je dobré svoje zásoby a prepperskú záľubu držať pod pokrievkou.

Ak žijete v obývanej oblasti, tak máte pár možností na výber tiež. Splňte rozkazy a zahrajte si s osudom kocky, bug-out do miest s menším dohľadom (keď máte k dispozícii) alebo nepočúvať a riskovať následky. Ak sú pravidlá a zákony slušné, tak prečo neposlúchnuť? Stanné právo sa nikdy nestane trvalým stavom a neprejde do totality či dystopie. Už tak zlá situácia sa ľahko môže stať ešte horší, keď si zbytočne hráte na drsňáka a provokujete zložky.

Keď chcete ale odísť, tak to pokojne môžete urobiť určite, pretože štátnym zložkám bude chvíľu trvať, než sa rozkazy schváli, dostanú všade, implementujú, postaví zábrany, ... Organizácia a prevedenie plánu je niečo úplne iné, takže keď niekde zatiaľ nie je ani sila ani zdroje, tak to neriešte. Na druhú stranu, chce to opäť vyčíhat ten správny okamih.

Trik je tu hlavne v tom, vidieť znamenie, že sa niečo blíži. Akákoľvek udalosť dosť narušujúca chod súkolia modernej spoločnosti môže byť štandardne brána a systémovo správne usporiadaná ako stanné právo, ale médiá aj štátne zdroje informácií ho treba budú zľahčovať, aby nevypukla panika. Poprípade to môžu označiť za akciu menej závažnú, ako sa zdá vám.

A keď už tak hovoríme o pretiahnutí sa skrze medzierku vládneho kordónu, keď sa rozhodnete, že budete ignorovať príkazy a cestovať, ako chcete, alebo zo seba urobiť osobu, ktorá armáde narušuje poriadok cielene, tak pochopte, že proti sebe budete mať profesionálnych vojakov ozbrojených tou najmodernejšou technikou : noktovízory, GPS, infraďalekohľady, drony, fotopasce, kamery citlivé na zvuk, ...

Možno si myslíte, že v noci nie ste vidieť, ale akékoľvek jednotky s infra-kamerou (leta vo výbave aj u polície) vás ukážu v celej vašej naivnej nahote. Rozhodne to nebude nič rovnako jednoduchého, ako keď ste sa zamlada vydali kradnúť hrušky susedom.

Vaša najspoľahlivejšia a najistejšia voľba za tejto situácie je podvoliť sa dočasne alebo odtiahnuť za zelenšími pastvinami (kým ešte môžete, ako chcete). Uvážte tiež vážnosť situácie, vami predpokladané akcie lokálnej populácie, dopady teraz aj potom, ... Stanné právo skrátka môže byť vaším najlepším survivalovým tromfom, ale aj tou najväčšou hrôzou, akú v živote zažijete.

Každopádne, človek tak nejako podvedome očakáva, že keby ktokoľvek dostal rozkaz strieľať do ľudí s deťmi, asi ťažko by to každý bez váhania splnil... Nieto do našincov. A už vôbec nie tých, čo poznajú z okolia... Vláda, ktorá sa úplne zbláznila a môže si dovoliť čo chce, je našťastie o to viac nestabilná a nenávidená + rozhodne nebude nikomu chýbať.

Ako prežiť stanné právo bez ujmy na duchu, zásobách aj zdraviu?

Vojak strážiaci na ceste

 Verte nám, že prakticky všetky moderné armády využívajú moderné techniky v maximálnej miere. Určite je preto nepodceňte a nevystavte sa riziku. A pamätajte aj na ten drobný detail, že to, že vy nevidíte je, neznamená zákonite aj to, že oni nevidia vás!

1. Ako vždy, buďte pripravení

Čím menej potrebujete k tomu, aby ste sa dostali z domu alebo jednoducho dočasne odišli, tým lepšie pre vás. Keď je vaše prístrešie dobre zásobené a vybavené, tak s okolím vôbec nemusíte interagovať. Či tieto styky obmedzte na nevyhnutné minimum.

Akákoľvek interakcia sa totiž môže vypomstiť, pretože to môže zaistiť zbytočné rozhovory, vypytovanie sa, inšpekcie domu, hľadanie a zabavovanie zásob alebo možno aj niečo horšie.

Čím menej potrebujete opustiť dom, tým lepšie.

2. Keď opúšťate dom, vezmite si BOB

Bug-out-bag s tými najzákladnejšími zásobami je pre podobné situácie nevyhnutný. V prípade, že sa ocitnete mimo rodiny, známe končiny aj mesto. Tiež vám môže byť zabránené situáciou, davom a armádou v návrate niekam. A práve BOB sú veci, ktoré pri sebe musíte a mali by ste mať celú túto dobu.

3. Vyzerajte príjemne, buďte slušní a neprovokujte

Neznepriatelte si ani neštvite vojakov proti sebe. Nech je už váš názor na celú vec, aký chce. Pamätajte - väčšina z nich len robí svoju prácu, má taky rodiny atď. Keď to totiž budete zbytočne robiť, tak si vyslúžite najprv ich pozornosť, pažby a nakoniec strely. Dúfajte len, že v tomto poradí. Možno ste štandardne tvrdý a máte plnú skriňu pištolí a pušiek, ale jedna vec je istá: ani náhodou nevyradíte z chode tak veľkú vec ako je armádna jednotka a jej prezencia niekde. Vystrašiť profesionálnych vojakov tiež nie je ľahké.

4. Nechoďte na demonštrácie a zhromaždenia

Vyhýbajte sa im ako moru, inak dosť možno skončíte aj s nimi v autobuse do nejakého tábora rýchlejšie, než stihnete povedať: "Ale čo moje práva?".

5. Mlčte

Len preto, že armádni ľudia možno nie sú zlí zabijaci, určite to neznamená, že vám nemôžu zruinovať deň v rámci svojej činnosti. Ak dostanú rozkaz pozbierať zásoby od populácie, tak to aj urobia.

6. Schovajte svoje zásoby na viac miest

Keď je zrejmé, že sa bude zhromažďovať všetko jedlo miestnych civilistov, tak pamätajte, že je to vec dvojznačná. Musíte ho potom ale schovať tak, aby ho nenašiel ani policajný pes a najlepšie mimo dom a pozemky.

Buďte slušní a nápomocní a ukážte im malú časť zásob, ktorá je obvyklá u ľudí dnes: jedlo na 2-3 dni.

Čo z toho vyplýva?

Stanné právo nie je koniec sveta ani čas, kedy by po sebe ľudia na počkanie strieľali. Môže to byť pre vás zážitok prijateľný, ale aj ten najhorší, čo ste zažili. To určite vašej morálke nepridá, keď už máte na krku jednu krízu.

Určite je ale dobré vedieť, čo od danej situácie môžete očakávať, nech sa na ňu môžete aj realisticky pripraviť. Ak sa vám niečo z toho nezdá, potom je možno čas začať plánovať lepšie a inak?

Autor článku
Petr Hájek
Petr rád trávi čas v prírode, obvykle ako turista. Rád skúša nové veci z oblasti prežitia a to nielen v prírode, rád testuje nové produkty a objavuje nové značky, ktoré vstúpia na trh s produktmi pre prežitie. Jeho životné krédo je: "Aj ten najhorší deň v lese je stále lepšie ako ten najlepší deň v práci!".
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?