Sortiment

Sebaobrana diel 1 - Úvod, ako to vidí zákon

6.4.2020 | Praktické tipy | Lukáš Rojek | Doba čítanie: 26 minút
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Myslím si, že každý z nás už v živote bol v situácii, kedy cítil ohrozenie. Či už sa jedná o ohrozenie vlastného zdravia, života, ohrozenia blízkej osoby alebo majetku. Ide o veľmi nepríjemné situácie, na ktoré si často pamätáme až do konca života. Sám som bol niekoľkokrát v situácii, keď sa počas iba niekoľkých sekúnd rozhodovalo o nasledujúcom priebehu. Človek vie, že musí konať a často koná veľmi impulzívne, čo síce môže byť správne, ale pozor! Bohužiaľ sú naše zákony ohľadom sebaobrany nedostačujúce, neexistuje žiadne právne ustanovenie, ktoré by sebaobranu priamo definovalo, zákon, ktorý by presne určoval tento pojem a podľa ktorého by mohol súd a advokáti následne konať. Naša justícia sa spolieha len na dve ustanovenia. Aké?

Papieriky s nápismi legálne a ilegálne

Keďže je sebaobrana prinajmenšom vratký pojem, ktorý nemusí vždy skončiť tak, ako si napadnutý predstavuje, rozhodli sme sa pre vás spísať nasledujúci seriál, ktorý by mal vniesť dostatočnú dávku istoty a povedomia o problematike s menom sebaobrana. Čaká na vás celkom šesť článkov, ktoré budú postupne preberať a odhaľovať jednotlivé zákutia, úskalia a možnosti, ktoré sebaobrana a dnešný svet ponúka. Skrze rady pri sebaobrane [2. časť], cez bojové športy a bojové umenia [4. časť] sa dostaneme k úplne zjavne neprimeranej sebaobrane [3. časť]. Povieme si o sebaobrane žien [5. časť] a na záver si povieme niečo k sebaobrane strelnou zbraňou [6. časť].

Neviem, ako vy, ale ja sa na to teším. Preto sa nebudem ďalej zaoberať zbytočnou omáčkou, ale rovno skočím k jadru veci, k náplni prvého článku: Čo je to sebaobrana? Následne si ju popíšeme, vysvetlíme niektoré pojmy a na záver vám poviem zopár príkladov, ktoré som buď sám zažil, alebo ktoré sú k dispozícii zo strany judikatúry. Čaká nás toho celkom dosť, takže... ideme na vec.

Čo je to vlastne tá sebaobrana?

Mnoho ľudí vníma pojem sebaobrana ako jasnú vec, ale ona tak jasná vlastne nie je. Ak by som sa vás teraz spýtal: ,,Čo je to sebaobrana?" Čo by ste mi povedali? Skúste si odpovedať sami k sebe, za nedlho sa k tomu vrátime.

Ak začnete pátrať po internete a pýtať sa vyhľadávačov, dostanete sa do takzvaných temných miest internetu, ktoré vás zavedú na rôzne fóra o tom, čo je a čo nie je zle. Často sú tu podávané mylné informácie, ktoré vás môžu dostať na druhú stranu sily. Neviem, ako vy, ale ja mám rád teplo svojej postele, a nie teplo teplákovej súpravy, ktorú po vyrieknutiu rozsudku po zle zvládnutej sebaobrane vyfasuje každý, kto nekonal v súlade so zákonom. Takže teda, čo je to sebaobrana?

Sebaobrana je úkon, aktivita, systém ucelených princípov, ktorými sa človek snaží odvrátiť možné telesné, ale aj majetkové škody hroziace jemu či inej osobe.

Na prvý pohľad jasné, že? Tiež mi nepríde, že by v tomto ohľade mal niekto tápať. Definícia je úplne výstižná. Avšak je tu jeden veľký problém, ktorý bohužiaľ drží sama justícia. Verili by ste, že po toľkých rokoch nemáme pre sebaobranu žiadne poriadne právne ustanovenie? Aj po nespočetných súdnych sporov sa tak systém obrací najčastejšie na ustanovenia §29 zákona č. 40/2009 Zb., Trestný zákonník, ktorý definuje nutnú obranu a v niektorých prípadoch aj ustanovenia §28 Trestného zákonníka, ktorý hovorí o krajnej núdzi. Krajná núdza a nutná obrana spadajú do tzv. okolností vylučujúcich protiprávnosť. Poďme sa teraz pozrieť na rozdiel medzi týmito dvoma ustanoveniami.

Nutná obrana očami smrteľníka

Čin inak trestný, ktorým niekto odvrací priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku.

Takto znie presné vyjadrenie ustanovenia o nutnej obrane. Ako by sme si to mohli najlepšie preložiť? Chápte to tak, že ak nám niekto hrozí ujmou na zdraví, alebo poškodením majetku, môžeme v rámci nutnej obrany vykonať dostatočné úsilie, ktoré odvráti túto hrozbu. To isté platí, ak ide o trvajúci útok.

Nemusí sa jednať ani o nás, ale aj o osobu blízku, alebo úplne neznámu, ktorej očividne hrozí poškodenie telesnej integrity, krádež, alebo iný trestný čin. Výhodou je, že nemusíme čakať, až útok (výhradne človeka) začne, ale za účelom jeho odvrátenia môžeme zasiahnuť už pri jeho hrozbe.

POZOR: v poslednej vete ustanovenia je jedna podmienka. Obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku. Avšak tým to nekončí. Obrana totiž môže byť neprimeraná, ale nesmie byť celkom zjavne neprimeraná. Jednotlivé naplnenie skutkových podstát týchto termínov záleží na mnohých okolnostiach vnímaných právnym systémom (súdom, advokátom, ...). Avšak sa jedná o obrovský pokrok, ktorý náš justičný systém urobil. Konečne sa prijala myšlienka, že odvrátenie hrozby musí byť neprimerané, aby bolo čo najefektívnejšie. Ale nesmie byť celkom zjavne neprimerané.

Dám teda príklad: Ak vás na ulici nakopne opitý bezdomovec, vy vytiahnete korenistý sprej a preženiete mu s ním oči ako guličku v rulete, je to v rámci nutnej obrany. Ak by ste však tasili zbraň a bez patričných výstrah a varovania pálili priamo na trup a útočníka tak usmrtili, budete mať problém so zákonom. Samozrejme záleží na množstve ďalších faktorov. O tom sa viac zabavíme v tretej časti [3. časť].

Rovnako tak je potrebné ujasniť si termín "trvajúci útok". Ak ste dotyčného zneškodnili, on leží na zemi a nejaví známky ďalej aktuálneho ohrozenia útokom a vy na neho napríklad vystrelíte, opäť máte veľký problém.

Krajná núdza

Čin inak trestný, ktorým niekto odvrací nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť inak alebo spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo závažnejší ako ten, ktorý hrozil, alebo bol ten, komu nebezpečenstvo hrozilo, povinný znášať.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sa jedná o jednu a tú istú vec, ako sme si spomenuli v nutnej obrane. Nie je tomu tak. Kým nutná obrana odvrací len a len útok, krajná núdza odvracé všeobecný pojem "nebezpečenstvo". Navyše u krajnej núdze sa posudzuje subsidiarita, teda to, či ste naozaj postupovali od úkonov s najmenšou závažnosťou a postupne ich vyraďovali, alebo nie. V praxi teda - ak by sa obe ustanovenia hypoteticky aplikovali na situáciu, kedy ste na ulici konfrontovaní vyhrážkou fyzického napadnutia, v rámci krajnej núdze sa musíte najskôr pokúsiť utiecť, pokiaľ je to možné. V rámci nutnej obrany môžete použiť proti útočníkovi rovnakú a vyššiu silu, ako hrozí vám. Teda v rámci krajnej núdze sa musí postupovať od "najmenšieho zla".

Na druhú stranu u krajnej núdze môže byť škoda, ktorú ste vytvorili na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho záujmu chránenému týmto zákonom, spôsobená prakticky každému. U nutnej obrany sa škoda vzťahuje len na útočníka, poprípade útočníkov.

Aby som upresnil, ako krajná núdza funguje, uvediem príklad. Predstavte si, že sa doma stane nehoda a vy musíte ohrozenú osobu bezprostredne dopraviť do nemocnice, inak jej hrozí smrť. Telefón vám nefunguje, doma nikto iný nie je, teda nie ste schopní zavolať IZS. Rozhodnete sa teda doviezť člena do nemocnice sami. Po ceste prejdete pár radarov vo vysokej rýchlosti, križovatku na červenú, odrete dve autá a nakoniec zrazíte značku zákaz zastavenia v snahe dostať osobu čo najrýchlejšie do nemocnice. Tým ste prakticky odvracali nebezpečenstvo jemu hroziace a ak ste po ceste nevykonali nič horšieho, než hrozilo práve ohrozenej osobe, nemalo by vám hroziť trestné stíhanie.

Druhy sebaobrany

Keď už vieme, čo je to vlastne sebaobrana a aké právne ustanovenia ju vymedzujú, môžeme sa pozrieť na druhy sebaobrany. Existuje niekoľko rôznych typov, rozdelení, ktoré dali dohromady svetové esá v kruhu sebaobrany. Síce sa za žiadne eso nepovažujem, ale mám svoje rozdelenie, ktoré by som vám rád prezradil. Osobne delím sebaobranu nasledovne:

Pasívna sebaobrana

 • Metodická
 • Verbálna / Psychologická

Aktívna sebaobrana

 • Osobná (civilná)
 • Profesijná

Tréning bojových športov

Pasívna sebaobrana

Tento druh sebaobrany vnímam ako súbor všetkých aktivít, ktoré môžu pomôcť predísť prípadnému útoku. Predpokladám tu, že nikto z nás nechce byť vystavený situácii, v ktorej by mohlo dôjsť k ujmám na zdraví alebo majetku. Rád by som poznamenal, že na pasívnej sebaobrane nie je ani troška zbabelstva. Ide o prirodzený súbor myšlienkových metodických postupov, ktoré pomáhajú vyhnúť sa prípadnému stretu s blbom. Prakticky tento druh sebaobrany vnímam ako GroundZero v predchádzaní problémov. Prevenciu s veľkým P. To samozrejme neznamená, že keď na ulici uvidím, ako sa nejaký týpek púšťa do dievčata a nedaj bože ju vrazil facku, prejdem na druhý chodník a budem sa domov tešiť na strážcov vesmíru.

Metodická pasívna sebaobrana

Tento druh sebaobrany je veľmi prostý, ale funguje. Skrátka, metodicky sa vyhýbať situáciám, v ktorých by mohlo dôjsť k vystaveniu hrozbe alebo priamemu útoku. Teda, vyhýbajte sa temným uličkám, ak uvidíte vonku na ulici pofidérne vyzerajúcich jednotlivcov alebo skupinu ľudí, prejdite na druhý chodník, pokojne radšej zvoľte inú trasu. Nepúšťajte sa zbytočne do slovných šarvátok s podozrivo vyzerajúcimi jedincami. Pokiaľ možno, radšej odíďte, alebo sa skúste pomocou verbálnej sebaobrany zo situácie takzvane vykecať. Ak tomu okolnosti prispievajú, môžete sa pokúsiť skrátka odísť, poprípade utiecť. Nikto nechce bojovať vo vopred prehratých bitkách.

Verbálna a psychologická pasívna sebaobrana

Druhou fázou pasívnej sebaobrany je situácia, kedy ste sa už dostali do nekomfortného postavenia a čelíte potenciálnej hrozbe zo strany jednotlivca alebo skupiny ľudí. V takejto situácii sa snažím psychologicky presvedčiť dotyčného, že vlastne k útoku nie je dôvod. Dá sa použiť napríklad popísanie následného vývoja situácie, keďže ľudia často konajú v prípade útoku iracionálne. Môžu sa zmieniť kamery v okolí, svedkovia, prípadné právne popoťahovanie a ďalšie okolnosti. Samozrejme ide o vhodnú voľbu a načasovanie. V prípade, že sa táto taktika zle použije, môže naopak vygradovať v útok. Preto myslite na degradáciu, deeskaláciu situácie. Niekto používa zastrašovacie techniky, ktoré podľa mňa nie sú práve vhodné. Oveľa viac prípadných útočníkov uspokojí pocit, že nad Vami "vyhrali" duševne, že sú to hrozní borci a vy ste sa z nich "posadili na zadok".

Tak, to sú moje metódy pasívnej sebaobrany. Viem, že sa asi nemusí každému páčiť, ale mňa sa mnohokrát osvedčili. Myslite na situáciu, na okolie. Nikdy neviete, koľko ľudí by sa dotyčného zastalo. Odísť ako víťaz má mnoho výkladov. Ak sa stane, že nezaberú prvky pasívnej sebaobrany, prichádza na rad aktívna sebaobrana.

Aktívna sebaobrana

Sebaobrane vždy predchádza konfrontácia. Ohrozenie môže byť napríklad priamou hrozbou, alebo trvajúcim útokom. Ten prichádza buď po eskalácii situácie alebo z čista jasna z poza rohu. Rôznym pravidlám a technikám počas sebaobrany sa budeme venovať v druhom článku. Teraz sa poďme pozrieť na rozdelenie aktívnej sebaobrany:

Osobná (civilná) aktívna sebaobrana

Tento typ sebaobrany vykonávajú civilisti. Jej účelom je odvrátiť hrozbu alebo útok za použitia hmatov, chvatov, úderov a kopov, ale aj pomocou obranných prostriedkov. Civilná obrana končí v okamihu odvrátenia útoku, po ktorom nastáva čo najrýchlejší presun do bezpečia. Samozrejme ak bola útočníkovi spôsobená v rámci odvrátenia útoku ujma na zdraví, ktorá ho ohrozuje na živote, je nutné poskytnúť pomoc na odvrátenie tohto rizika. V opačnom prípade nemusí súd skonštatovať rokovanie ako nutnú obranu a opäť - Máte problém.

Profesijná sebaobrana

Túto sebaobranu vykonávajú ozbrojené zložky, ale aj ďalšie jednotky. Prakticky sa líši od tej civilnej až od bodu, kedy je odvrátený útok. V tomto prípade nasleduje zpacifikovanie, zabezpečenie a zadržanie útočníka na danom mieste, prípadne jeho premiestnenie do väzby.

Prostriedky aktívnej, civilnej obrany

Keďže je to práve osobná, civilná aktívna obrana, s ktorou sa najviac stretnete, zasvätím túto časť zručnostiam a prostriedkom, ktoré sú k dispozícii a vám by sa mohli hodiť.

Hmaty, chvaty, údery a kopy

Možno sa budete smiať, tak takto je to skutočne popisované. Sebaobrana dostatočnou dávkou psychickej korektnosti, inštinktov a zručností. Ťažko sa budete brániť o poznanie väčšiemu agresorovi, pre ktorého je vyvolávanie konfliktov koníček, keď ste v tomto smere naprostý greenhorn. Ponúka sa teda príprava z hľadiska súboru princípov, ktoré ponúkajú rôzne bojové umenia. Avšak, nenechajte sa popliesť. Je len málo bojových umení, ktoré vám môžu ponúknuť taký balíček zručností, ktorý pre sebaobranu potrebujete. Väčšinou dokážu poskytnúť istú sebadôveru a zachovanie pokojnej hlavy, pretože viete, že niečo viete. Viac sa o tom dočítate v štvrtej časti [4. časť].

Problém bojových umení spočíva v pravidlách, ktoré majú. Navyše sebaobrana je len časťou ich náuky. Vykonávajú sa za účelom celkového ovládnutia tela aj mysle a dovedenia človeka k dokonalosti. Bojové športy na druhú stranu majú sebaobranu lepšie zvládnutú, ale ich cieľom je zvíťaziť v zápase, kde sú opäť jasne dané pravidlá.

Čo je teda základný problém? Ani v jednom zo spomínaných sa nekope do rozkroku, neútočí na oči, skrátka sú tu pravidlá.

Boj o život žiadne pravidlá nemá. Nie je tu žiadny rozhodca, ktorý by útočníka diskvalifikoval, pretože vás vzal popolníkom po hlave. Nikdy neviete, či na vás útočník vytiahne nôž, pištoľ alebo plyšovú palicu, keďže ide o PRANK, ktorý bude za niekoľko dní na YT. Počas sebaobrany sa útočí na miesta, ktoré sú citlivé (rozkrok, oči, uši, ústa a iné). Cieľom je čo najrýchlejšie spôsobiť útočníkovi také poškodenia, ktoré ho buď prinúti s útokom prestať, alebo sami útok znemožní. Samozrejme v súlade so znením nutnej obrany.

Len pre predstavu, ak si z vás niekto urobí srandu typu: vyskočím na neho s replikou pištole spoza rohu a budem mať na YT miliardu followerov a vy na neho zaútočíte, prakticky sa bude situácia posudzovať, ako keby vám nebezpečenstvo skutočne hrozilo.

Obranné prostriedky

Ako to hovoria skauti: "Byť pripravený". To skrátka platí vo všetkých okolnostiach života. Jeden americký generál mal príslovie:"To, že vás niekto prekvapil, znamená, že ste neboli dostatočne pripravení" a je to pravda. Vlastníctvo obranného prostriedku je dnes už úplne bežné. Obranné prostriedky sú všeobecne vnímané ako zbrane. Nemusí sa jednať len o nôž, alebo pištoľ. Zbraň je klasifikovaná nasledovne: jedná sa o predmet, ktorý dokáže zvýšiť mieru útoku a jeho následkov. Obranné prostriedky si teda môžeme rozdeliť nasledovne:

Žena brániaca sa útočníkovi pomocou korenistého spreja

Improvizované

Ich účel nie je primárne určený na výkon obrany. Môže ísť napríklad o klacek, metlu, stoličku, dáždnik a ďalšie

Účelné

Teda také, ktoré boli vyrobené za účelom výkonu obrany. Sem spadajú všetky obranné spreje, paralyzéry, nože, strelné zbrane a ďalšie.

Trochu viac účelne

Keď už sme na týchto stránkach, poďme si trochu viac rozobrať účelné obranné prostriedky. Aké sú v tomto ohľade možnosti? Na túto otázku si môžeme odpovedať z hľadiska obľúbenosti a frekventovanosti.

Poslednou dobou sú čím ďalej tým viac obľúbené takzvané osobné alarmy. Ide o zariadenie, ktoré je určené predovšetkým pre ženy a deti. Malá schránka skrýva silný reproduktor, ktorý je napojený na spúšťač. Ten je najčastejšie vo forme kontaktnej poistky. Pokiaľ dôjde k útoku, za alarm sa zatiahne, čím sa vytrhne poistka a reproduktor spustí úplne šialený pištivý zvuk, ktorý má za účelom vyľakať útočníka a poskytnúť potrebný priestor pre útek do bezpečia. Nevýhodou je, že sa nejedná o telesne mechanický podmet. Teda páchateľ necíti žiadnu bolesť, ktorá by ho mala prinútiť k zastaveniu útoku. Aj tak sú alarmy obľúbené a často účelné.

Podľa mňa najpoužívanejšia obranná pomôcka opäť predovšetkým u žien. Stlačená tekutina s vysokou koncentráciou dráždivej látky po stlačení tlačidla vytryskne smerom k protivníkovi. Zásah do očí, ale aj na pokožku, je veľmi nepríjemný a prakticky dočasne pripraví útočníka o schopnosť vidieť. Vyrábajú sa buď prúdové, alebo rozprašovacie varianty, kedy prúdová dokáže dostreknúť až 5 metrov a nie je ovplyvnená vetrom.

V prípade, že sa útočník dostal až k vám, ponúka sa použitie elektrického paralyzéra. Jedná sa o zariadenie, ktoré pomocou batérie a kondenzátorov nabitých tak, že by mohli dodávať celý rok jednosmerný prúd do Demokratickej republiky Kongo, dokáže vypustiť do útočníka aj 2 000 000 voltov. Podľa dĺžky šoku sa dostávajú následky od ľaku, po svalovú kŕč, ktorá môže trvať až niekoľko minút. Opäť, dostatok času pre útek

Výsuvný systém tyčiek po rýchlom mávnutiu vytvorí obušok, ktorý môže byť dlhý aj 24". Výhodou tejto zbrane je jej skladnosť a predovšetkým dĺžka. Vďaka nej si udržíte útočníka dostatočne ďaleko od tela, aby na vás nedosiahol napríklad nožom. Obušok je vytvorený z kvalitných ocelí, na ktoré je spoľahnutie

Z tohto prostriedku sa stala úplne bežná záležitosť, ktorú u seba nosí kde kto. Nie za účelom sebaobrany, avšak za účelom mnohých iných vecí. Nôž je skrátka pomocník sa všetkých druhov ťažkostí.

 • Strelné a expanzné zbrane

Strelná zbraň síce môže byť najefektívnejším spôsobom obrany, ale tiež najviac vratkým. Jej použitie musí byť opodstatnené, aby sa po následnom posudzovaní nestalo, že namiesto domov poputuje napadnutý za mreže. Expanzné zbrane ako obranný prostriedok nemám rád, pretože sú to veci, ktoré sú úplne na prd. Koľkokrát som počul, že na niekoho vytiahli expanznú plynovku a ako reakciu vytiahol niekto ďalší skutočnú strelnú zbraň. Čo teraz?

Doporučené produkty

Kde sa naučiť sebaobranu?

Ako som spomenul už v začiatku tohto článku, sebaobrana je ucelený súbor princípov, ktorých výsledkom je odvrátenie útoku. No áno, ale kde sa tieto princípy naučiť tak, aby fungovali? Navyše to nie je len o fyzickom, ale aj o psychickom stave človeka. Väčšina ľudí pri konflikte stuhne, zamrzne, a to už môže byť neskoro. Útočník je vždy vo výhode, pretože on je ten, ktorý iniciuje útok. Je teda o krok napred. Takže, kde sa naučiť podstatné zručnosti k maximálnemu zvládnutiu sebaobrany?

Hoci sa budem venovať tejto otázke v ďalších fázach seriáli [2. časť], je potrebné si povedať aspoň základ. Ponúka sa samozrejme vstup do rôznych bojových umení, ako je Judo, Aikido, Karate a ďalších. Avšak tieto bojové umenia nie sú priamo stavané na to, čo vás vonku čaká. Potom sú tu bojové športy. Box, Kick-box a ďalšie. Tie na tom sú lepšie, ale stále to nie je ono. Najlepšou možnosťou sú priamo výučby sebaobrany a bojové systémy, ktoré používajú názorné prípady. Navyše dokáže lektor odhadnúť vaše indispozície, a tak je otočiť vo váš prospech. Tak sa organizujú napríklad semináre, ale aj súkromné hodiny alebo kempy.

Názorné príklady

Chýlíme sa ku koncu a ako som sľúbil, rád by som vám prezradil zopár príkladov z praxe, a to z oboch strán barikády. Jedná sa o skutočné príbehy, ktoré sa stali buď ľuďom okolo mňa, alebo som ich vyčítal zo súdnych rozhodnutí.

Skrz garážové vráta

V roku 2016 bol muž zatvorený svojim susedom vo svojej vlastnej garáži. Sused ho odmietal pustiť von a navyše vyhrážal, že mu zapáli vonku stojace auto. Muž zobral všetku silu a podarilo sa mu rozraziť dvere garáže, pričom vrátami zasiahol útočníka do tváre a spôsobil mu zranenie. Keďže týmto činom odvracal trestný čin, ktorý mu hrozil, jednalo sa o rokovaní v medziach nutnej obrany, a preto nebolo posúdené ako protiprávne. Ak by nekonal v súlade s nutnou obranou, jednalo by sa o ublíženie na zdraví. Je totiž zrejmé, že za týchto okolností útok trval a obvinený nebol povinný následky znášať.

Ak by však po otvorení brán zaútočil na zraneného, na zemi ležiaceho útočníka, jednalo by sa o exces z podmienok nutnej obrany a čin by bol posudzovaný ako ublíženie na zdraví, pretože útok už nebol trvajúci a nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.

Opitý otec

V neskorých hodinách sa opitý otec vrátil domov a začal vyhrážať svojej rodine. Najskôr vyhrážal vysťahovaním, potom si na pomoc vzal metlu. To, čo sa môže zdať ako celkom zábavná historka sa však zvrtlo, keď si podnapitý muž došiel pre nabitý revolver. Jeden syn sa v obave o život svoj, svojej matky a svojho brata na otca vrhol, vytrhol mu revolver z ruky a odstúpil od neho asi dva metre. Do tejto chvíle všetko v súlade s nutnou obranou. Bohužiaľ syn na otca vystrelil vo chvíli, keď ležal na zemi a žiadne nebezpečenstvo už nehrozilo. V tomto prípade sa nejedná o nutnú obranu a syn bol obžalovaný zo zabitia.

Judikatúra ohľadom nutnej obrany

 • R 8/1988 - O výklade podmienok nutnej obrany v zmysle §29 TrZ. Okolnosť, že obranca prestal pred útočníkmi utekať, zostal stáť a začal sa trvajúcemu útoku brániť, nevylučuje možnosť splnení všetkých podmienok nutnej obrany. Nikto totiž nie je povinný ustupovať pred neoprávneným útokom na záujem chránený trestným zákonom, ale má právo použiť proti takémuto útoku obranu, ktorá nie je celkom zjavne neprimeraná útoku. Obžalovaný nebol povinný pred poškodeným a jeho bratom utekať a prípadne sa ukryť.
 • NS 13/2002-T 331 - Rokovanie obvineného spočívajúce v tom, že pri svojom prenasledovaní poškodenými, ktorí mali v rukách biliardové tágo a nôž s čepeľou dlhou 13 cm a vyhrážali mu zásahom do telesnej integrity, pre výstrahu vystrelil do zeme a do vzduchu s upozornením, nech ho nechajú, inak na nich vystrelí, pričom po tom, kedy spadol a poškodenie proti nemu stále postupovali, proti nim vystrelil a zasiahol ich do ruky, nohy a spodnej časti tela, napĺňa podmienky rokovaní v nutnej obrane podľa §29 TrZ.
 • TR NS 22/2006-T 863 - Ak obvinený ústretovo reagoval na výzvu poškodeného ("aby s ním šiel von"), ktorá smerovala k ich vzájomnému fyzickému konfliktu, a to tak, že obvinený odišiel s poškodeným na miesto, kde potom poškodeného fyzicky napadol, potom obvinený nekonal v nutnej obrane v zmysle §29 TrZ, lebo neodvracal priamo hroziaci útok na záujmy chránené trestnym zákonom. To platí bez ohľadu na skutočnosť, že fyzický konflikt slovne vyprovokoval práve poškodený.

Záverom

Ako je vidieť z predchádzajúcej judikatúry a dvoch príbehov, je len nepatrná hranica medzi trestným činom a nutnou obranou. Dajte si na to pozor a vnímajte nebezpečenstvo fakticky ako reálne. Česká justícia stále nie je pripravená na sebaobranu v takej miere, ako je tomu v iných krajinách, predovšetkým potom v USA. Budem sa na vás tešiť v ďalších častiach tohto seriálu.

Seriál o sebaobrane

 1. Úvod, ako to vidí zákon (práve ste dočítali)
 2. Tipy pre efektívnu sebaobranu
 3. Neprimeraná obrana
 4. Najvhodnejšie bojové športy
 5. Sebaobrana žien a detí
 6. Sebaobrana strelnou a expanznou zbraňou
Doporučené produkty
Autor článku
Lukáš Rojek
Lukáš je dlhoročným nadšencom do outdooru a military. Jeho záľubu v chladnej a palné zbrane doplňuje športom a získavaním nových skúseností. V našom Magazíne sa sústredil ako na ľahšie témy, tak i na tie komplikovanejšie. Momentálne ho môžete vidieť na našom YouTube kanáli, kde Vám predstavuje naše produkty.
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?