Vyrážate kempovať? Mrknite na ponuku výbavy a články v magazíne
Sortiment

Funkčný rozdiel medzi nutnou obranou a krajnou núdzou

13. 9. 2020 | Rady a tipy | Ondřej Krotil | Doba čítanie: 13 minút
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Znalosť svojich práv nikomu nemôže uškodiť. V dnešnej dobe inštitúcie pristupujú ku každému celkom jednoduchým výrokom. A síce, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Nemusíte byť právnikom, ale pojem krajnej núdze a nutnej obrany by mal poznať každý občan.

Po celom svete denne nastávajú situácie, keď sa obyčajný občan musí v okamihu rozhodnúť, či je právo na jeho strane. Ak vezmete zákon takzvane do svojich rúk, môžete výrazným spôsobom obmedziť či priamo ohroziť práva druhej osoby, čo je v dnešnej demokratickej spoločnosti neprípustné. Musíme brať na vedomie, že každý občan má svoje práva, ale zároveň aj svoje povinnosti. Teraz si preberieme dva dôležité pojmy: nutná obrana a krajná núdza. Keď oba uvedené inštitúty použijete v zákonom vymedzenej situácii, zbavujete sa všetkej zodpovednosti spôsobenej týmto konaním!

Pištoľ s nábojmi položená na stole

Krajná núdza § 28

Krajná núdza vyplýva z § 28 trestného zákonníka. Vo všeobecnej rovine znamená, že v krajnej núdzi odvraciate akékoľvek bezprostredné nebezpečenstvo. Ak je krajná núdza použitá v súlade so zákonom, nebudete zodpovední za následky, ktoré v inštitúte krajnej núdze spôsobíte. Úplne typickým príkladom je útočiaci rozzúrený pes, ktorého zneškodníte zabitím. V tú chvíľu je ľahostajné, či použijete nôž, strelnú zbraň alebo napríklad lopatu či krompáč. Má to svoje jedno veľké ale. Tento spôsob obrany môžete použiť iba v prípade, ak sa nedá odvrátiť nebezpečenstvo inak, než napríklad zastrašením, útekom a podobne. Preto pomenovanie § 28 trestného zákona má svoju logiku. Ide o použití núdzových prostriedkov len v krajných prípadoch. Vždy bude predmetom vyšetrovania spôsob, akým spôsobom ste "núdzový stav" odvrátili. Pochopiteľne aj tu musíme prihliadať na všadeprítomnú individualitu daného skutku. Ak použijete strelnú zbraň alebo zmienenú lopatu na jazvečíka, ktorý vám maximálne odtrhne nohavice, máte zamiesené na veľký problém. Nie sme na divokom západe a nech sa nám to páči alebo nie, niektoré veci musíme znášať a prípadné právne nároky môžeme (musíme) vzniesť neskôr.

V právnej terminológii je krajná núdza klasifikovaná v prípade splnenia subsidiarity, to znamená, že nemožno odvrátiť nebezpečenstvo inak, než spomenutým útekom.

Ak je nebezpečenstvo odvrátené, potom tým váš úlohu končil. Ak sa rozhodnete v návale adrenalínu situáciu doriešiť "ručne a tzv. mimosúdne" s majiteľom psa, potom sa už v žiadnom prípade nejedná o krajnú núdzu a už vôbec o nutnú obranu. V takom prípade si opäť koledujete na veľké problémy. Následok krajnej núdze nesmie byť rovnako závažný, či závažnejší, ako ten, ktorý bezprostredne hrozil!

Príklad s rozzúreným psom je síce najznámejší, ale nebezpečenstvo môže číhať aj tam, kde cielene vyhľadávame pokoj a niekedy aj samotu, napríklad pri prechádzke prírodou. Naše lesy sú premnožené čiernou zverou (diviaky) a v určitých situáciách môže ísť skutočne o život. Nemožno brať do úvahy len bachyňu, ktorá bráni čerstvo narodené prasiatka, ale v čase honov sa môžeme stretnúť s postrelenou zverou, alebo zverou, ktorá bola porazená automobilom a nezomrela na mieste. V takej chvíli nemožno predvídať správanie a inokedy pokojné zvieratá, ktoré nemajú záujem stretnúť človeka, môžu byť skutočne nebezpečné. V tom prípade má krajná núdza oprávnenú oporu v zákone.

Ak vydáte majetok, ktorý nemáte vo vlastníctve, treba pri prepadnutí, ste opäť v práve. Vykopnutie dverí alebo rozbitie skla pri ohrození života druhej osoby je samozrejmosťou. Aj v tomto prípade zákon stojí na vašej strane. Pred rokmi bol medializovaný zahraničný príbeh muža, ktorý mal po uštipnutí hmyzom prudkú alergickú reakciu. Anafylaktický šok sa žena na mieste udalosti rozhodla odvrátiť pomocou tracheostomie (vyústenie dýchacej trubice na povrch tela). Zákrok videla v seriáli s nemocničnou tematikou. Pacient laický zákrok neprežil, však podľa znaleckého posudku bol stav postihnutého natoľko vážny, že nebolo iné možnosti. Žena teda konala v dobrej viere a v krajnej núdzi...

Divoké prasa

Nutná obrana § 29

Pojem nutnej obrany upravuje trestný zákon podľa § 29. Od krajnej núdze sa nutná obrana zásadne odlišuje, však v životnej situácii nie je vylúčené, že použijete oba paragrafy súčasne. Teraz si vysvetlíme zásadný rozdiel: v nutnej obrane sa bránime proti inému človeku, ktorý chce konať spôsobom, kedy môže byť ohrozená vaša bezpečnosť, bezpečnosť blízkych alebo majetku. Teraz sa opäť vrátime k rozzúrenému zvieraťu. Sú okolnosti, kedy sa zdanlivo nachádzame v krajnej núdzi, avšak situácia môže byť odlišná. Napríklad vtedy, ak na vás majiteľ poštve rozzúreného psa. Ak áno, pôvodcom je človek a pes je len nástrojom. Ide teda o útok, preto je možné sa brániť v medziach nutnej obrany.

K odrazeniu útoku je takmer nevyhnutné použiť rovnakú, alebo väčšiu silu, než vyvinie útočník. Nutne nezáleží, či ako obranca máte väčšiu fyzickú prevahu. Môžete použiť aj predmet, ktorého razanciou bezpečne útok odvrátite. Následky pre útočníka môžu byť aj fatálne. Vysvetlíme na nasledujúcom príklade zo života: útočník napadne osobu, tá odrazí jeho útok, pri ktorom útočník stratí rovnováhu a pádom sa udrie o zem a spôsobí si zranenie. V tejto situácii je ľahostajné, či pád privodil napríklad zlomeninu či vážnejšie úraz, napríklad hlavy a na následky pádu dôjde k usmrteniu. Vašou úlohou v takto vyhrotených situáciách je zneškodnenie útočníka, kým útok pretrváva alebo útok naďalej hrozí. Nesmiete útočníka ďalej napádať, ak je isté, že sa útok nebude opakovať. Napríklad útočník ležiaci na zemi pre vás nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Ak nastane okolnosť, že útočník opäť vstane a bude svoje konanie opakovať, máte právo opäť zaútočiť ešte skôr, než sa postaví. Pamätajte. Razancia vášho protiútoku musí byť primeraná!

Brániť sa smiete ešte skôr, než útok začne, ale aj tu je zásadné, aký druh obrany použijete. Z toho bude vychádzať následné posudzovanie, či vaše rokovanie bolo oprávnené alebo nie. Vyšetrovatelia budú brať do úvahy všetky okolnosti. Jeden prípad je žena, ktorá použije zväzok kľúčov v temnom podchode. Keď ste osoba, ktorá má nad útočníkom výraznú fyzickú prevahu, alebo ovládate napríklad bojové umenia a svojou obranou spôsobíte vážne zranenie, ktoré nebolo k zneškodneniu nutné, potom môže byť vaše rokovanie posudzované ako neprimerané.

Útok nesmiete v žiadnom prípade vyprovokovať!

V našich končinách je bežným príkladom krčmárska bitka. Máte povesť krčmára bitkára? Aj to vám môže spôsobiť vážne komplikácie. Ak vyprovokujete útok a vaše obrana spôsobí zranenie, veľakrát vás môžu čakať vážne nepríjemnosti. Na charakteru zranenia hocikedy vôbec nezáleží. Posudzuje sa aj znemožnenie spoločenského uplatnenia zraneného. Kto by rokoval o hypotéke s bankovým úradníkom, ktorý má opuchnutú modrastú tvár a vyrazené zuby? Poranenie nemusí byť vôbec vážne, ale vaše cielene vyprovokované rokovanie spôsobilo komplikácie pri spoločenskom uplatnení zraneného. Pokiaľ máte tendencie vyvolávať ručné hádky, choďte radšej do ringu a vyzvite skúseného bojovníka. Inak vaše konanie môže byť klasifikované ako trestný čin bitky podľa §158 trestného zákona alebo trestný čin ublíženia na zdraví § 145 an. trestného zákonníka.

Väzenská cela

Príklad nutnej obrany zo života

V roku 2018 na Ostravsku došlo k úmrtiu v súvislosti s nutnou obranou. Takmer sedemdesiatročná žena sa rozhodla brániť svoj život aj majetok proti lupiči, ktorý násilne vnikol do jej domu a počínal si veľmi agresívne. Seniorka bola týmto mužom už raz prepadnutá, avšak páchateľ prišiel na miesto činu znovu, a to bol tiež jeho posledný kriminálny skutok. Zo spánku vyrušená žena hľadala úkryt vo vedľajšej izbe. Pod vplyvom drog a alkoholu takmer päťdesiatročný lupič žene vyhrážal zabitím a snažil sa prekopnúť sklenené dvere do jej izby. Seniorka ale dierou v sklenených dverách pretiahla ruku a nožom, ktorý si vzala na svoju obranu, bodla páchateľa tak, že na následky veľmi rýchlo zomrel. Tu môžeme jasne vidieť spôsob nutnej obrany. K smrti vydesená žena hľadala úkryt vo vedľajšej izbe, čím sa snažila odvrátiť hroziace nebezpečenstvo. Vzhľadom k tomu, že páchateľ svoj útok stupňoval a vyhrážal poškodenej fyzickou likvidáciou, rozhodla sa prejsť do protiútoku a zaútočiť na páchateľa ako prvá. Za spôsobené následky nebola nakoniec zodpovedná, hoci okolo celej kauzy prebiehalo rozsiahle vyšetrovanie. Bezsenné noci nešlo celkom iste spočítať...

Uveďme si úplne odlišný prípad, kedy došlo k vražde, ale páchateľ sa snažil incident maskovať ako nutnú obranu. Hendikepovaných atlét Oskar Pistorius zastrelil svoju priateľku, ktorá bola zamknutá v kúpeľni. Podľa svojho tvrdenia mal Pistorius obavu, že sa v kúpeľni schováva zlodej, a preto skrz zamknuté dvere v obave o svoj život začal paľbu. Už samotné ohlásenie celého incidentu budilo pochybnosti, však Pistorius ďalej trval na svojom. Do celého prípadu vniesol svetlo súdny znalec, ktorý preukázal, že Pistoriova priateľka bola tesne pred smrťou zmlátená kriketovou palicou a pred samotným Pistoriom sa zo strachu uzamkla v kúpeľni. Tým bola vyvrátená špekulácia, že išlo o tragický omyl, žiadny zlodej v dome skutočne nebol a došlo k prekvalifikovaniu celého incidentu z nutnej obrany na úmyselnú vraždu, za ktorú bol odsúdený...

Krajná núdza v príkladoch

  • Vydanie majetku, ktorý nepatrí obeti. Napríklad pri prepadnutí banky alebo obchodu.
  • Zabitie útočiaceho zvieraťa
  • Násilné vniknutie do objektu v prípade vážneho nebezpečenstva na zdraví alebo majetku
  • Použitie dopravného prostriedku, na ktorého ovládanie nemá osoba konajúca v krajnej núdzi nárok. Napríklad použitie traktora k rýchlemu presunu zraneného.
  • Osoba, ktorá koná v akejkoľvek krajnej núdzi, nie je zodpovedná za spôsobené škody.

Nutná obrana v príkladoch

  • V nutnej obrane môžeme chrániť svoj život, život blízkych alebo brániť majetok pred útočníkom.
  • Môžeme zaútočiť ako prvý ak je isté, že sa útoku nedá zabrániť. Za charakter škôd alebo prípadných zranení nezodpovedáme.
  • K odrazeniu útoku v zásade musíme použiť väčšiu silu, než vyvinie sám útočník.
  • Akú zbraň v nutnej obrane použijeme, nie je rozhodujúce. Cieľom je odvrátiť všetky hrozby a zneškodniť útočníka. Keď hrozí ďalší útok, máme právo požiť ďalšiu silu k jeho odrazeniu.
  • Nutná obrana musí byť primeraná a adekvátna situácii. Počítajte s následným vyšetrovaním. Neadekvátna obrana z vás robí páchateľa! Preto sa snažte predchádzať vyhroteným situáciám. Preventívne správanie je základ.

Záver

K tomu, aby sme poznali rozdiel medzi nutnou obranou a krajnou núdzou, nemusíme poznať všetky juristické poučky a vytáčky. Väčšina obyvateľov má základné právne povedomie, však v tomto článku je úplne základný výpočet najdôležitejšieho. Ak ste si osviežili pamäť, potom tento článok splnil svoj účel. Prajem všetkým čitateľom, aby sa nikdy nedostali do sporu s § 28 a 29.

Autor článku
Ondřej Krotil
Bádateľ a autor knihy kriminalistickej otázniky je rodák z Podkrkonoší. Jeho najväčším koníčkom sú záhady, história, kriminalistika, ale nevyhýba sa ani iným odborom. V súčasnosti pracuje na prípadoch nevyriešených vrážd, podivných samovrážd, únosov alebo i záhadných zmiznutí. Predtým spolupracoval s televíziami TV Prima a Zoznam TV ako autor investigatívnych reportáží v reláciách Jozefa Klímu. Svoje znalosti sa snaží zúročiť predovšetkým na literárnom poli.
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?