Sortiment

Ako spoznáte, že vám niekto klame

23.7.2020 | Praktické tipy | Petr Hájek | Doba čítanie: 33 minút
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Podvodné konanie je jedna z najstarších vlastností biologických tvorov (kukučky to robia tiež), ktoré ešte len človek so svojou inteligenciou doviedol naozaj k dokonalosti. A našťastie / nanešťastie (to podľa vašich cieľov a správania) pretrvalo až do našej doby.

Povodňami zasiahnuté domy a zničené garáže

 Veľký počet klamárov a zlodejov sa vyrojí ihneď po nejakej sebemenšej prírodnej pohrome alebo po podobnej situácii a bude sa snažiť si prilepšiť na úkor ostatných. Určite si od nich nemusíte nechať nič páčiť, hlavne keď príde na všelijaké podozrivé historky.

Aj keď sa rôzne inštitúcie (a ich rôzne morálne kódexy typu náboženstvo alebo zákony civilizácií) snažili ľudské klamstvo postihovať a podporiť v ľuďoch správne správanie tresty (i smrti), tak aj napriek tomu v ľuďoch dodnes pretrvalo.

Namiesto premeny tohto článku v ďalšiu pustú polemiku na tému lož, klamári a poškodenie, aké vám môžu spôsobiť, tak sa zameriame dnes hlavne na praktické veci a ako sa s oboma týmito klamavými typmi vysporiadať.

Nakoniec, veľká časť dospelosti je aj to, prijať veci také, aké sú a adaptovať sa čo najrýchlejšie, namiesto planého fňukania, aké chcete, aby veci boli. Takže ak chcete žiť naďalej na tejto úžasnej modrej guli vesmírne, asi vám nezostane, než akceptovať a spoznať aj tie.

V dnešnom článku sa zameriame na to, ako spoznáte, že vám niekto klame. Bude to pár všeobecných tipov a nejaké tie návody. Určite vám nemôžeme sľúbiť, že sa z vás stane ľudský detektor lži, ale určite budete lepšie vybavení pri stretnutí a rokovaní s týmito ľuďmi a ľahšie sa vyhnete ich klamlivým trikom.

22 znakov, že vám niekto klame

V stručnosti povedané, toto je zoznam vecí, na aké je dobré si dať pozor:

 • Ak im trvá dlhšie ako zvyčajne na niečo si spomenúť a povedať to.
 • Ich oči sa pozerajú doľava, ako by sa snažili niečo si spomenúť.
 • Nie sú až tak rozladení z toho, že ich niekto z niečoho obviní.
 • Majú abnormálne pohyby.
 • Dávajú vám o niečom príliš veľa detailov a informácií.
 • Mieria na vás prstom.
 • Pozerajú sa na vás prvýkrát uprene a bez mihnutia.
 • Hovoria k vám vo vyššom hlase.
 • Často sa pri hovore dotýkajú tváre.
 • Ich oči sa rapídne pohybujú všetkými smermi pri hovore.
 • Majú problémy s rozprávaním.
 • O niečom nechcú hovoriť vôbec.
 • Začnú sa potiť (okolo čela a brady).
 • Opakujú (pomaly) otázku, na ktorú ste sa opýtal.
 • Špúlia pery.
 • Červenajú sa.
 • Hýbu veľa ramenami, keď s vami hovoria.
 • Stoji alebo sedí veľmi rigidne, takmer zmrznutý.
 • Klepajú si nohou.
 • Zatrasú hlavou, keď hovoria nie.
 • Pozrú sa preč, keď hovoria: "Nie".
 • Hovoria veci ako "Aby som vám pravdu povedal ...".

Prečo niekto klame?

Ľudia klamú z najširšieho množstva dôvodov. Z akýchkoľvek pohnútok a cieľov, ktorý im dopomôžu získať niečo, čo potrebujú. Či už chcú získať čokoľvek, princíp za klamstvom je prostý.

Ľudia klamú preto, aby nabúrali vnímanie reality iných k svojej výhode a ovplyvnili ich názor a záverečný súd nad niečím. To je všetko.

Nebudeme sa príliš hlboko ponárať do fascinujúcej a komplikovanej tematiky ľudského rozhodovania, k tomu bude stačiť, že dobre upletená, dobre oznámená a uveriteľná lož je schopná úplne zmeniť interakciu s niekým práve v prospech klamára.

Ak to aplikujete celé na katastrofy a survival, Tak ľudia vám vtedy môžu klamať z najrôznejších dôvodov.

Môžu klamať tým, že tvrdia, že sú na tom horšie než v skutočnosti (majú tam niekoho, kto je na tom veľmi zle), aby zahrali na vaše sentimentálne ja a vyrazili z vás zásoby alebo informácie, kde máte tábor, koľko máte ľudí atď .

Môžu vám tiež klamať v núdzovej situácii ohľadom bezpečného smeru a tým vás vlákať do pasce alebo inej nevýhody. A tiež vám môžu klamať o tom, aby zo seba dostali nejaké podozrenie, ktoré o nich máte na základe niečoho (kvapka krvi na tričku). To opäť z dôvodu, že sa chystajú ešte len niečo vykonať alebo to už urobili.

Niektorí ľudia klamú viac pasívne len preto, aby si udržali svoje karty (a tým aj ďalšiu šancu na hru) v ruke blízko hrudi. Informácia je vždy munícia a vy nechcete, aby sa táto informácia postavila práve proti vám.

Preto nasleduje lož niektoré ľudské životy ako permanentnýá oblak a kampaň dezinformácií krúžiace okolo nich. Často ani nemajú čo získať z toho, možno sú to patologickí klamári, To ale nie je vždy ten prípad.

To kľúčové pre vás ale je, že sa nestanete obeťou podobného klamára. A to špeciálne platí o to viac pre situácie a veci, ktoré sú pre vás potenciálne kľúčové, ba životné dôležitosti.

Rozhodnutie, aké urobíte vo vašej survivalovej situácii založené na klamstvách môžu skončiť s negatívnym výsledkom alebo dokonca aj vašou smrťou.

Veriť preto niekomu, kto žobre o pomoc alebo je inak v núdzi, vás môže nalákať do pasce, z akej sa ľahko nedostanete alebo vás to celé bude stáť extra zásoby, ktorý by boli lepšie použité pre vašu vlastnú rodinu / skupinu.

To logicky znamená, že sa musíte naučiť dokonale rozoznávať klamárov a reagovať na ne zodpovedajúcim spôsobom.

Je tu ale zádrhel…

Jednu vec si musíme ujasniť hneď dopredu. Je jedno, čo vám povie nejaký expert, je jedno, čo vám sľúbi a ohľadom rozoznávania klamárov povie a je jedno, čo tvrdí, jednoducho tu nie je cesta, ako stopercentne spoznáte, že je niekto klamár, kým tu nie je dôkaz o opaku.

Nie je tu v ľudskom správaní jediný spoľahlivý ukazovateľ alebo snáď sada správania, ktoré sú zaručeným tipom, že vám niekto klame.

Detekcia klamstiev nie je dokonalá veda, ale sada komplexných zručností, Ktoré treba odhaliť, nechať vykvitnúť a cvičiť.

Budete musieť analyzovať viacpočetné správanie niektorých subjektov a to často správanie konfliktné a potom to všetko porovnať s psychologickým profilom normálnej osoby, akú beriete za normu v tomto ako pomocnú sieť, do ktorej zachytíte klamára.

Jedna osoba môže vykázať jeden taký ukazovateľ, alebo všetky a napriek tomu je k vám stopercentne pravdivá. A na druhú stranu, ďalšia sa zdá ako úplne v pohode človek, ale je to manipulátor a psychopat dokonale ovládajúci svoje emócie.

Niekto slušný a hodný sa môže zdať často ako klamár. Iný šikovný rodený klamár sa tak ale často nezdá vôbec, nikdy preto nenechajte svoju pozornosť naozaj spadnúť na nulu a vždy si o ľuďoch aktualizujete informácie. Nikdy neverte svojej pamäti, pretože tá má sklony sa mýliť, použite rozum a logiku ( "Hneď mi ukážte tú zranenú osobu!"), Poťažmo inštinkt niekoho u vás.

Muž s hlavou v dlaniach

 Keď robí niekto problémy, tak sa to zákonite nejako prejaví aj na jeho správaní. Keď dotyčného ale chcete naozaj prečítať, tak si musíte počkať na to, až bude v pokoji, aby to bolo regulárny. Stačí potom k tomu len ho prečítať štandardne a potom pri otázke, o ktorú vám ide.

A čo vaše klamstvo?

Na druhú stránku vecí, sú veci a situácie, kedy je pre vás lepšie klamať a to klamať efektívne. Ale pozor vážení čitatelia, určite tým nechceme u vás štandardne vyvolať tento režim u ľudí, čo vám veria. Ľudia, čo vás majú radi a strážite si chrbát v prestrelke, tak tým sa samozrejme neklame. Komu veríte, tomu neklamte!

Pravdovravnosť je dobrá voľba z dobrého dôvodu (Klamár si musí pamätať, čo komu povedal, čo je veľa práce navyše v jeho hlave). A istá miera dôvery je jediná vec, ktorá otáča kolesá spoločnosti znova ďalej a ďalej.

Keď teda nepočítame najrôznejšie náboženské a legálne prísahy, tak jedna v správnom čase a na správnom mieste bude možno nevyhnutná na to, aby ste splnili cieľ s minimom strát.

Dobrá lož povedaná uveriteľne udrží v neznalosti ako partiu, na ktorú ste práve narazili, tak i vieru vášho potomstva v Ježiška. A môže vám to zachovať aj viac vecí, keď to z vás niekto bude páčiť pri mučení. Môže to dokonca pomôcť viac upokojiť smútiacich, keď vzlykajú a opýtajú sa, či ich rodina trpela pred smrťou.

Nehovoríme, že máte neustále porušovať vaše zásady rovnakých ľudí, ale aj lož môže byť občas užitočná a použitá ako k dobru, tak ku zlu.

Ak už sa chystáte zaklamať, tak si naštudujte pre klamstvo sa ukazujúce znaky, ako ju uvidieť, o akých hovoríme. Keď už musíte klamať, tak klamete zodpovedne.

Váš návod na zbadanie klamára

Odhalenie lži závisí na dvoch hlavných komponentoch: Určenie spoľahlivej základne pre daný charakter a jeho správanie v nestresovej situácii a potom, keď sú v stresovom stave, ktorý sa môže prejaviť rôznymi telesnými znakmi a prejavmi.

Prvá časť je relatívne jednoduchá. Keď je niekto pokojný, relaxovaný a necíti sa ohrozený a vyslúchaný radom otázok, ktoré ho môžu ohroziť na živote, tak to je práve okamih, kedy si musíte začať všímať, ako sa správa.

Čo je pre nich normálne? Sú expresívní alebo pokojní? Sú pri hovore živí alebo skôr veľmi rezervovaní? Je ich tón hlasu a rýchlosť reči rýchla a krátko odsekávaná? Alebo znejú veselo a hovoria obsiahlo?

Všimnite si, že dokonca aj niektoré faktory, aké sa štandardne berú za klamstvo aj pravdu sú dosť možno jednoducho súčasťou ich osobností.

Asi sami o sebe nenaznačujú, že sú v strese a ohrození nejakom. To všetko sa musí brať potom v tomto a potom aj novom kontexte pre ich správanie. A to všetko ešte prefiltrovať skrze ich tzv. Ich osobnú štandardnú komunikáciu a správanie.

Pamätajte, hľadáte odchýlky. Hľadáte veci, ktoré nie sú normálne.

V ďalšej rade zvážte akékoľvek indikátory alebo aké znaky vypovedajú. Toto je druhá časť rozpoznania klamárov a zvyčajne to má podobu dvojice vecí: upokojujúce reakcie a nervózné reakcie.

Prvá kategória vecí (upokojujúce reakcie) sú veci, aké ľudí robia preto, aby si znížili vlastnú úroveň stresu. Už ste ich asi dosť často u ľudí okolo videli alebo aj pri sebe, keď ste v strese alebo neistí.

Veci ako dotýkanie sa alebo starostlivosť o pleť, škrípanie zubami, zmena tvaru pier a hýbanie s nimi, hranie sa s vlasmi, zakrývanie očí, šúchanie krku alebo vlasov, to všetko sú veci, akých ľudí robia, aby sa upokojili. Každá osoba má svoj balíček upokojujúcich reakcií a správania, Ktoré vyťahujú v každej stresovej pozícii a to jednotlivo alebo celú skupinu (náhodne, postupne, ...).

Druhá skupina sú nervózné rekcie alebo veci, ktoré sa môžu u vás podvedome či autonómne objaviť na fyzickej úrovni potom, čo sa cíti niekto ohrozený alebo vystrašený.

Ide o veci ako spotené dlane, krátky dych, suché ústa, zajakavosť, "zmrazenie", skríženie nôh / pohnutie nohami okolo kresla, klepanie na stôl alebo odskakovanie nohami, hryzenie nechtov, trhavé / trhavé pohyby hlavou alebo očí atď.

Je kľúčové, aby ste sledovali tieto upokojujúce reakcie aj nervózné reakcie od začiatku u osoby, s ktorou hovoríte od začiatku a to z dôvodov, aké budú viditeľné v ďalších kapitolách. Tu je dočasný zoznam vecí vypovedajúcich o ostatných niečo a na čo si dať pozor.

Dlhý zoznam všetkých správaní a nervóznych reakcií.

upokojujúce reakcie

 • Hranie sa s vlasmi - je špeciálne prítomné u žien a u tých s dlhšími vlasmi. Je to tiež pre nich pohybový tik, keď nič nerobia, ale keď si to všimnete vtedy, keď je niekto nervózny, tak je tu vysoká pravdepodobnosť, že sa u nich objaví aj pri klamstve.
 • Ochrana krku / srdce - jeden neobvyklý typ upokojujúceho správania je aj tienenie krku a srdce s rukou alebo neseným objektom. Tento ale nie je tak ťažké odhaliť. Keď si niekto myslí, že je v nebezpečenstve (tj. Chytenie pri klamstve), tak majú tendenciu si podvedome chrániť tie časti tela, ktoré sú na tele najviac dôležité pre život a zatiaľ nechránené.
 • Dotýkanie sa tváre- ľudia si často hladí, škrtajú cez, trú, masírujú tvár alebo s ním škubajú. Ľudská posadnutosť tvárou je prehistorická záležitosť a je veľmi ťažké ju úplne potlačiť. Priemerná osobnosť sa dotkne tváre dvadsaťpäťkrát za hodinu v normálnom stave, čo by sa v strese malo výrazne zvýšiť.
 • Trenie / šúchanie krku a hlavy na temene - bežné upokojujúce správanie u mužov a je to súčasťou ich "bojuj alebo utekaj" procesu. Opäť to súvisí s naším prežitím: mozog interpretuje u tejto osoby situáciu ako takú, kedy ide o krk a vzrastie teda úroveň stresu a správania podobného typu sa môže objaviť. Šúchanie alebo hladenie skalpu je jasný indikátor toho, že úroveň stresu v niekom rastie.
 • Hýbanie so stehnami - zvláštny upokojujúci typ správania je vtedy, keď sa niekto snaží akoby rukami niečo váľať na stehnách (vyzerá to, ako by mal neviditeľný kus cesta tu) s roztiahnutými dlaňami na rukách. Vyzerá to trochu ako leštenie plochého povrchu. Niekto to robí asi preto, aby si vysušil ruky spotené pri nervozite, ktorý býva pri klamaní.
 • vinutie - je to bežne k videniu ako ukľudňujúci pohyb vtedy, keď je niekto usadený na čomkoľvek pripomínajúcom kreslo alebo stoličku s tenkými nohami a podperami pre lakte. Asi aj vy ste už videli niekedy niekoho jeho nohy obtáčať okolo kresla dole, na ktorom sedí. Ide o vinutie, teda správanie bežné u ľudí introvertných alebo inak sociálno neistých.
 • Prikrývanie očí - je to bežné upokojujúce správanie, ktoré sa zjavuje viac cestami než sa zdá na prvý dojem. Môže to mať formu prikrytia jedného / oboch očí s rukou aj ponáranie hlavy do niečoho v duchu "najradšej by som vás a seba nevidel tu".

Ľudia to všetko robia preto, aby doslova odblokovali stresujúcu realitu, ktorá je pred nimi.

Ilustrácie ľudského mozgu

 Aj keď sa to moderní politici a ľudia všeobecne snažia zakryť farbou na vlasy, oblekom, topánkami, ... stále sme blízki iným primátom, čo sa pozná aj v našom podvedomom polohovaní tela a jeho nečakaných vonkajších prejavoch, o ktorých často ani nevieme.

Nervózné reakcie

 • Krútenie / stláčanie / žmýkanie rúk - ľudia čo robia tieto pohyby, tak to robia z dôvodu niečoho, čo ich vystrašilo, resp. sú kvôli tomu nervózni. Tiež do tejto kategórie patrí stláčanie / prepínanie kĺbov na ruke. Je to vec, ktorá u niekoho býva bežný tik, ako ale u danej osoby rastie stres, tak tým viac sa to prejaví na ich počte.
 • Päsť v tvare gule - toto určite nie je štandardnou polohou ľudskej ruky, to robia, keď sú nahnevaní alebo vydesení. Ak si všimnete, že niekto má ruky na kresle opreté / pri stole pred vami v podobe pästi, tak ich úroveň stresu rastie a môžu preto aj klamať.
 • Skryté ruky - niektorí ľudia si schovajú ruky, keď sú nervózni alebo vinní v podvedomej snahe po skrytí niečoho tiež doslova, aby sa zdali v poriadku. Keď si všimnete, ako niekoho ruky zmizli v ich vreckách až po rukávy alebo pod ramená pri otázkach, tak môžu byť opäť za hranicou.
 • Potenie - je to starý trik, čo asi každý pozná, ale stále platí. Ľudia začnú perspirovat vtedy, keď sa stanú nervóznymi a niektorí to majú dosť viditeľné. Keď nie ste v teplom počasí (kde sa logicky potí každý), je to rozhodne podozrivé. Potenie je zvyčajne najviditeľnejšou pod pažami alebo na krku, potom to je náznak, že môžu klamať, keď ich to znervózňuje všetko.
 • Zmrazenie - ľudia sa pri hovorení vždy nejako pohybujú a to aj vtedy, keď ešte nehovoria priamo, ale ich telá vyjadrujú niečo svojou pozíciou, čím nenápadne naznačujú svoje pocity. Ak ste si všimli, ako niekto stojí alebo sedí veľmi rigidne, ako socha, tak je niečo veľmi zle s ich internou rovnováhou.
 • Klepanie nohou - ak je niekto pripravený dostať sa zo situácie akokoľvek, tak sa môžete pozrieť aj na jeho nohy. Keď si klopú, poklepávajú alebo inak hýbu, ide o prejav nervóznej energie. To signalizuje u vystrašených ľudí, snahu po tom, čo najskôr odtiaľto zmiznúť, aby boli čo najskôr čo najďalej od osoby, čo im to robí.
 • Veľké pohyby ramien / rúk - keď má niekto trochu teatrálny prednes, tak veľké pohyby nad úrovňou pŕs (špeciálne, keď majú dlane smerom k posluchajucému) signalizujú typicky klam a trik.
 • Problémy s rozprávaním - mnohé z problémov s rozprávaním sa prejaví vtedy, keď je niekto nervózny. Telesné sympatická reakcia spôsobí, že sa slinné žľazy uzavrú, čo vedie k suchej puse čoskoro. A suchá pusa zase vedie k praskavému hlasu, zádrhelom v puse a ďalším verbálnym zlyhaním. Bežná nervozita ľudí môže viesť k zadrhávaniu, koktaniu, zajakavaniu, aj opakovaniu slov, aby sa zdôraznili alebo sa to všetko deje v rámci kúpenia si času pre vytvorenie dobrého klamstvá.
 • Prchké oči - rýchle / trhavé pohyby očí alebo hlavy hovoria rovnakú vec v každom jazyku: niekto bol chytený pri čine / do pasce / je zatlačený do rohu a vôbec sa mu to nepáči. Hľadajte tento prejav hlavne vtedy, keď sa k niekomu približujete.

Hlavné klamné / zavádzajúce znaky

Nasledujúce znaky prezrádzajúce sú veľkými indikátory toho, že je tu nejaký veľký klam v priebehu. Ako sme naznačili navrchu, nie je to stopercentná vec, ale veci na tomto zozname sú znateľne viac signálom nejakého podvodu.

Mnohí ľudia, všetkých vekov i kultúr môžu vykazovať tieto klamné znaky, čo ich robí ideálne testovací subjekt následne na to, či vám niekto klame alebo nie.

Opäť ale pozor na to, že skúsený psychopat alebo podvodník ani nemrkne a napriek tomu bude klamať.

 • Mnoho údajov - kedykoľvek dostanete viac ako bežnú odpoveď, na čo sa pýtate, čím myslíme doslova akosi podozrivo príliš veľa dát, vrátane dokonalej historky na pozadí k tomu plus ďalšie vysvetlenie okolo, tak je tu dobrá šanca, že klame. Vyzerá to, že sú otvorení a pravdiví, ale býva to práve naopak. Vaša únavená manželka je jedna vec, ale toto zase úplne iná. Keď vám po každej odpovedi dáva niekto aj tonu informácií okolo, o ktoré ste nežiadali, zvýšte pozornosť.
 • Ukazovanie- jedna časom osvedčená uvádzacia technika je obrátiť tieto tvrdenia proti zdroju. Toto je skoro vždy sprevádzané ukazujúcim a smerujúcím prstom na vás vrátane rovnakých rečí okolo. Keď sa osoba, s ktorou hovoríte naštve a skúsi naštvať vás obvineniam práve s touto vecou plus pridá k tomu prst mieriaci na vaše prsia / hrudník, tak sa asi blížite k pravde. A tá je, že klamú.
 • Uprený pohľad bez mihnutia - je to znepokojujúci a zrejmý znak, keď viete, ako a kde sa na neho pozerať. Ľudia žmurkajú často a tí čo sú stresovaní alebo neistí, tak budú žmurkať pravidelne alebo zrýchlene. Keď ale niekto nemrká vôbec a len zíza ako socha, je to vyložená nápoveda o socio-Patovi / zvykovom klamári. Ak si všimnete, že sa niečo objavilo v ich správaní (špeciálne vo stresovej pozícii, keď sa na niečo pýtate), tak buďte pozorní. Dosť možno jednáte s podobným typom.

Čas pre odpočítanie

Ešte pred tým, než bude čas začať s přijdením na kĺb klamstva, tak najprv si musíte nastaviť hranicu pre správanie pre osobu, k akej hovoríte.

Pamätáte, ako sme spomínali hore že všetky tie pohyby pri strese a nervózné pohyby zo stresu môžu byť aj bežnou súčasťou ľudskej povahy?

To je dôvod, prečo potrebujete určiť najprv tzv. základný bežný stav, aby ste mohli odlíšiť pohybmi normálných od tých abnormálnych (tých, čo sa zvyčajne objavujú pri klamstve a daná osoba sa bojí, že ju chytí niekto). To je, ako ju chytíte.

Ale uvážte toto, špeciálne keď hovoríte s niekým, kto vás moc nepozná alebo s vami nie je oboznámený. Ak má niekto sociálnú fóbiu v aspoň miernej forme, tak rozprávanie s novými ľuďmi je samo o sebe znervózni.

Je teda možné dostať pár falošných pozitívnych vnemov v úplne prvej konverzácii. Keď nedokážete odlíšiť klamstvo od tiku, ako spoznáte, že je niekto skrytých myšlienok?

Odpoveď je prostá : Začnite dávať dobrú pozornosť tomu, čo hovoria ich prejavy vtedy, keď ich nepoznáte ešte a viete, že sú nervózni. Tak treba hneď na úvod konverzácie alebo keď sú už stresovaní. Tie isté prejavy sa pravdepodobne neskôr prejaví vtedy, keď ich budete šacovat na klamstvo.

Dajte im čas pred otázkami kľúčovými

Pri chytaní niekoho pri klamstve sa snažte nevyzerať ako tradičné duo dobrý / zlý policajt známe z každej TV show. Každý bude prvýkrát vystresovaný z tejto situácie - vrátane vás. Vám ide o potvrdenie klamstvá, nie o priznanie - to je dôležitý rozdiel.

Aby ste skutočne zistili, čo je pravda a čo nie je, tak je najprv musíte upokojiť alebo ich nechajte hovoriť spočiatku normálne relaxovane pred tým, než vytiahnete svoje otázky naozajstné a hlavné, čo ich môžu rozrušiť.

Časťou toho je vystavanie dôvery a vzájomné porozumenie. Časťou toho je aj známe rozprávanie o ničom. Možno sa venujú nejakej obľúbenej aktivite. Netlačte na ne, nezahanajte ich do ohrady ani je neprehovarajte lichotením pod.

To, čo potrebujete, je nechať ich naozaj najprv relaxovať (a úprimne!) Natoľko, že tomu uverí, inak tieto techniky nebudú fungovať. Keď je niekto relaxovaný, tak začnete vnímať tieto prejavy tiež.

Všetky tieto ukľudňujúce a zavádzajúce techniky by mali pomaly zmiznúť - ak nie, tak je to logicky súčasťou ich fyzického tiku.

Subjekt by mal viditeľne relaxovať, nakloniť sa k vám alebo ísť bližšie a všeobecne vykazovať sa byť viac otvorený ako uzavretý svojim telesným jazykom.

Teraz je ten čas, aby ste na nich vykonali všetky testy znova. Aké vyššie uvedené správanie zostalo a ako zmizlo?

Tie, čo stále zostali, sú buď fyzické tiky alebo zvyky či signálom veľmi nepatrne zvýšenej hladiny stresu. Tie, čo zmizli teraz tu už pravdepodobne značia veľký stres. Taký stres, aký niekto môže zažívať vtedy, keď sa ho pýtate na nekomfortné otázky.

Kriedová tabuľa s otáznikom

 Ak robíte povolanie typu policajt, ​​tak asi po mnohých rokoch spoznáte, kto klame a kto nie skoro iste. Takpovediac podvedome a ani ho nemusíte ťahať do cely k výsluchu. Podobní klamári bývajú problém teraz, nieto vtedy, keď to so spoločnosťou bude veľmi zlé.

K subjektu sa približujte opatrne a jemne

Keď sa chystáte niekoho vyspovedať, tak sa nezameriavajte na danú tému hneď a obratom. Rovnako ako keď varíte žabu, musíte dvíhať teplotu pomaly, nikdy nie naraz!

Je to konverzačná zručnosť, ktorá chce čas a prax rovnako ako všetko ostatné. Väčšinou ale chcete začať s otázky mimo tému. Potom s témami, ktoré s tým ľahko / nepriamo súvisí a nakoniec to chce prediskutovať priamo (a práve vtedy keď očakávate prípadné znaky klamstiev). Tieto tri pomalé kroky tu musia byť!

Pamätajte: Vy ste tá najdôležitejšia časť tohto systému na detektore na lži. Musíte byť preto jemne kalibrovaný a pozorný k detekcii a identifikácii emocionálnych odoziev vášho subjektu a potom zachytiť tie, o akých sme vyššie hovorili.

Počas celej tejto akcie musíte sledovať dobre aj pohybové a reaktívne odozvy tejto osoby a zvážiť proti tomu váš názor a znalosti.

Iba vtedy, keď to urobíte čo najlepšie, tak si pomôžete s nejakým tým odhalením / informovaným záverom.

Buďte špecifickí

Počas svojej konverzácie a neskôr otázok je vitálne, že keď kalibrujete danú osobu alebo keď hľadáte znaky, tak že sa spýtate špecifickú otázku so špecifickou odpoveďou

Sú to tzv. "Interogativa": dotaz / interogativum s jasne zrejmou a oddelenou odpoveďou. Žiaden názor ani príbeh okolo.

Iba vtedy, keď položíte tieto otázky, tak si môžete pozbierať dosť dát o danej osobe, takže naopak máte šancu dať z toho dohromady nakoniec nejaký záver na ich dôveryhodnosť / ošemetnosť.

Dokonca aj počas týchto otázok buďte slušní a priateľskí a nepýtajte sa moc agresívne.

Niekto, kto je veľmi vysadený na to, aby získal odpoveď, tak dokonca aj dve nevinné otázky sú dosť na to, aby spustili stres tam, kde žiadny nebol. To subjekt zkompromituje a dobré čítanie bude nemožné.

Buďte špecifickí, priamy, ale priateľský a spoločenský, družný, až neformálne. Postoj "neberieme zajatca" nechajte filmom.

Sledujte špeciálne prezrádzajúce znaky

Je tu ešte ďalší dielik tejto skladačky o detekcii klamstiev, o ktorom by ste mali vedieť počas svojej dopytovacej aj zodpovednej časti. To sú opäť vnútorné špecifické typy správania ktoré občas vykazujú ľudia, čo klamú počas konverzácie.

Jeden každý môže byť práve tým krokom, ktorý jednoznačne rozhodne, takže majte oči a uši otvorené.

smer pohľadu

Keď si niekto niečo musí zapamätať, myslí na niečo, vizualizuje si koncept alebo len klame skrátka, tak veda naznačuje, že to, akým smerom majú očí značí, či sú dôveryhodní. Aj keď to znie fantasticky, je to pravda - teória má za sebou skutočnú vedu.

Prezradenie vyzerá asi nejako takto: Keď si niekto vybavuje niečo, čo sa stalo a čo je pravda, tak ich oči mieria smerom doprava a nahor (z ich pohľadu brané vždy!), Keď si vyvolávajú túto spomienku.

Keď ale naopak myslí na niečo, čo je vymyslené, vytvorené v ich mysli, tak ich oči urobia presne opačný krok: zamieri doľava a hore.

Súvisí to s logickou / kreatívnou časťou mozgu, takže do naozajstných detailov nepôjdeme. Pokiaľ vás ale tento "bug" v ľudskej psychológii zaujíma, viac nájdete na špeciálnych stránkach.

Všetko čo ale potrebujete vedieť pre praktické účely je to, že osoba, s ktorou hovoríte a daná osoba si musí niečo vybaviť pri konverzácii, tak keď im oči zájdu nahor doprava (z ich posedu brané), asi hovoria pravdu. Keď to bude nahor doľava, dosť možno klamú.

Divný postoj

Niečí prístup musí vždy zodpovedať téme, o akej je reč. Ak je niekto obvinený z niečoho, čo neurobil, asi ho to spravodlivo naštve.

Malo by ich to naštvať / naštartovať a vydesiť. Ak k tomu ale nedošlo a sú chladní, nevšímaví a odtiahnutí, tak asi jednáte sa klamárom. Jednoducho povedané, vtedy obvyklá reakcia ich tela nezodpovedá situácii.

Podobne, keď niekto empaticky skúša presvedčiť ostatných, že je niečo pravda, tak to ich postoj aj výraz bude odrážať: ich váha sa bude presúvať, budú gestikulovať s rukami a ich oči odráža to, čo hovoria.

Ktokoľvek vykazujúcu prístupovú nezlučiteľnosť, tak podľa všetkého bude výrazne viac statický, uzavretý a pokojný, takže to nebude zodpovedajúce vážnemu zážitku / informácii. To opäť ale vždy neplatí!

Záver

Umenie odpočítať a pochopiť vzorce správania a nezlučiteľnosti v niekoho prístupe, čo môže znamenať, že daná osoba klame, je viac umenie ako veda. A bude to od vás chcieť dedikovaný prístup, prax a aplikáciu pred dosiahnutím majstrovstiev.

Zvládnuť ale tento typ zručnosti môže byť úplne kľúčové pre vaše prežitie vtedy, keď budete žiť po nejakej katastrofe.

Je jedno kto ste a odkiaľ ste, vždy tu bude na vás niekde čakať ďalší klamár ktorý sa teší na to, aby vás využil a podviedol. Aj keď vás možno o nič neokradol, stále to môže byť nastrčené zdržanie, zatiaľ čo jeho skupina robí niečo iné.

S podobnými zručnosťami ale takéto podozrivých ľudí môžete ihneď overiť a nenápadne zistiť, aké sú ich skutočné zámery.

Autor článku
Petr Hájek
Petr rád trávi čas v prírode, obvykle ako turista. Rád skúša nové veci z oblasti prežitia a to nielen v prírode, rád testuje nové produkty a objavuje nové značky, ktoré vstúpia na trh s produktmi pre prežitie. Jeho životné krédo je: "Aj ten najhorší deň v lese je stále lepšie ako ten najlepší deň v práci!".
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?