Sortiment

Ako spoznať búrku a ako sa pred ňou chrániť?

18.8.2020 | Praktické tipy | Ondřej Krotil | Doba čítanie: 15 minút
Nájdené v magazíne (0)
Nájdené v slovníku pojmov (0)
Bohužiaľ, na zadané hľadanie sme nič nenašli.

Búrka je smrteľne nebezpečný atmosférický jav a môže znamenať veľmi vážnu komplikáciu pri pohybe v prírode. Ako ju včas rozpoznať a ako sa správať vo voľnom teréne? Na to sa pokúsi odpovedať tento článok.

Rozpadnutá chata s búrkou v pozadí

Trocha teorie

Búrková činnosť je viazaná výhradne na oblaky typu cumulonimbus. Ten vzniká za špecifických podmienok : Prehriata masa vzduchu stúpa do horných oblastí atmosféry, kde sa pôvodne teplý vzduch ochladzuje. Vplyvom prudkého ochladenia začne kondenzovať na vodné kvapôčky a drobné kryštáliky ľadu. Už pri samotnej kondenzácii sa uvoľňuje značné množstvo tepla a táto uvoľnená energia výrazne prispieva k vývoju búrkového oblaku. Skondenzovaný, pôvodne teplý vzduch vytvára vertikálne vyvinutú oblačnosť, ktorý vystupuje do horných hraníc troposféry. V letnom období dosahuje Cumulonimbus výšky až 15 kilometrov, V zime takmer vždy do 5 kilometrov. Sú však výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo.

druhy búrok

Každý deň je na svete registrovaných približne 40 000 búrok. V našich zemepisných šírkach priemer búrkových dní neprevyšuje tridsať, dá sa však povedať, že v podhorských a horských oblastiach sú búrky početnejšie.

Poznáme dva druhy búrok. Búrky frontálne a búrky z tepla. Obe dve varianty majú svoje špecifiká.

Frontálne búrky sú viazané na postupujúci studený front. Môžu mať ničivé následky. Všeobecne platí pravidlo: čím je väčší teplotný rozdiel medzi pôvodným teplým vzduchom pred frontom a studeným za postupujúcim čelom frontu, tým sú atmosférické javy intenzívnejšie. Príchod studenej fronty možno podľa numerických modelov a radarov v mobilných aplikáciách odhadnúť len z časti. Studený front môže svoj postup spomaliť, či výrazne zrýchliť. Z toho dôvodu sa nemožno NIKDY plne spoľahnúť na oficiálnú predpoveď. Nie zriedka sa stáva, že numerické modely (u nás v Česku napríklad Aladin) upravujú svoje výpočty aj trikrát počas dňa, pričom platí, že najaktuálnejšia predpoveď je tá posledná. Odísť do prírody s myšlienkou, že podľa ranného výpočtu je možné všetko stihnúť a pred príchodom studenej fronty bude osoba už dávno späť v bezpečí, sa nemusí vyplatiť. Studený front má pre pobyt v prírode ešte dve vážne zákernosti. Pred jej príchodom sa veľmi často tvoria búrky z tepla a ich vznik a presnú lokalizáciu možno určiť veľmi zhruba. Druhou vecou je tzv. Podružný studený front. Po prechode studeného frontu dochádza v mnohých prípadoch k prejasneniu a tým pádom k opätovnému ohrevu zemského povrchu. Slnkom ohriaty vzduch začne stúpať a vzniknú nové búrkové mraky, ktoré môžu so všetkou možnou razanciou zaskočiť turistu v otvorenej krajine. Prechodom studenej fronty tak nemusí nebezpečné počasie končiť!

Ako sme si už povedali, búrky z tepla môžu vzniknúť takmer kdekoľvek a ich predpoveď je tiež obtiažna. Dopoludňajšie slnečné počasie nie je žiadnou zárukou. Naopak. Najsilnejší búrky z tepla sa v našich zemepisných šírkach vyskytujú najčastejšie medzi druhou až siedmou hodinou popoludní a môžu trvať do hlbokej noci.

Zánik búrky

Ako búrka náhle udrie, môže rovnako rýchlo odísť. Životnosť búrkovej bunky môže trvať od niekoľkých minút až po niekoľko hodín, pričom sa v poslednom prípade tvoria rozsiahle búrkové systémy zložené z niekoľkých búrkových buniek.

Všeobecne platí zásada, že búrka, ako už vieme, k svojmu životu potrebuje teplý stúpavý prúd, Ktorý spolu s narastajúcou výškou kondenzuje. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu stúpavý prúd prestane stúpať, zvyčajne to znamená koniec vývoja búrkovej činnosti. Búrkový mrak Cumulonimbus zjednodušene funguje ako akési čerpadlo. Čelo búrky nasáva horúci vzduch, ktorý z tylu búrky odchádza formou dažďa alebo aj krúp. Stávajú sa prípady, keď nahromadený studený vzduch v tyle búrky so samotnou tiažou odtrhne a ohromnou rýchlosťou dopadne na zem. Tento jav poznáme pod menom downburst, Prípadne jeho "menší braček" MICROBURST. Prudko padajúci vzduch sa roztriešti o zemský povrch a rozbehne sa do všetkých strán. Tento jav spoznáme okamžite, keď po náraze vzduchovej hmoty dôjde k prudkému nárazu vetra, ktorý môže hravo prekročiť aj 150 kilometrovou rýchlosť. Downburst je nebezpečný predovšetkým v leteckej doprave, keďže lietadlo zasiahnuté downburstem okamžite prudko zostúpi, alebo v horšom prípade masa vzduchu prirazí lietadlo k zemi, kde sa roztriešti ...

Škody spôsobené downburstem, môžu výrazne prevýšiť škody spôsobené tornádom. Extrémne nebezpečný je aj pri horskej turistike, kedy nezabezpečeného turistu môže sfúknuť priamo zo skaly. Tento prípad pochopiteľne platí aj pri pohybe v lese, kde môžu padať konáre, alebo aj celé stromy.

Strom zasiahnutý bleskom

Zásah bleskom

Aby bola búrková bunka klasifikovaná ako búrka, musí počas svojho života vyprodukovať aspoň jeden blesk. V opačnom prípade nemožno o búrke ako takej hovoriť. Názory na vznik blesku sa rôznia. Najčastejšie sa hovorí o blesku ako o elektrostatickom výboji, ktorý vzniká v mraku zrážaním vodných kvapiek a ľadových kryštálikov. Keď elektrostatický náboj dosiahne určité hranice, vybije sa zvyčajne mimo mraku, prípadne táto obria "iskra" preskočí medzi mrakom a zemou. Blesk si vyberá najjednoduchšue cestu odporu. Z toho dôvodu možno pozorovať časté údery do vyvýšených miest. Najčastejšie si vyberá osamelé kopce, vysoké domy, veže kostolov, osamelé stromy a podobne. Bol by však hrubý omyl domnievať, že tomu je tak vždy. Naopak. Blesk môže udrieť kamkoľvek a dokonca niekoľkokrát na rovnaké miesto. Nemožno teda prijať všeobecné pravidlo, že blesk na rovnaké miesto druhýkrát neudrie. Zásah bleskom končí veľmi často smrťou, ale vďaka odporu kože sa valná časť energie neprenesie na samotné telo, na rozdiel od priameho zásahu elektrickým prúdom vysokého napätia. Energia blesku má jednu miliardu voltov a až 20 000 ampér. Smrteľné nebezpečenstvo spočíva aj v tzv. Krokovom napätí. Ide o jav, kedy osobu nezasiahne blesk priamo. Ba naopak. Blesk udrie do krajiny, avšak elektrický náboj sa kruhovo šíri ďalej. Keď mu osoba stojí jednou nohou na mieste s vyšším elektrickým potenciálom, kdežto druhú na nižšom, dôjde k vyrovnaniu napätia. Laicky povedané dôjde ku skratu, avšak cez telo. Zásah krokovým napätím je podobný ako zásah prúdom vysokého napätia, Čo znamená takmer istú smrť. Pravdepodobnosť zásahu krokovým napätím je väčšia tým, čím sú nohy vzdialenejšie od seba. Občas internetom kolujú fotografie zabitých zvierat na voľnom priestranstve. Spôsob ich smrti zodpovedá práve krokovému napätiu.

Za búrky nie je vhodné mať pri sebe akékoľvek kovové predmety alebo sa kovových predmetov dotýkať. K úderu blesku do človeka postačí aj kovová retiazka. Tento prípad sa udial pred rokmi na Karlovarsku. Ak môžeme vtedajším zdrojom veriť, predmetná retiazka sa takmer vyparila!

Pri horskej turistike môže dôjsť k úderu do reťaze, ktorého sa skupina pridŕža. Majme na pamäti, že blesky sú často rozvetvené a jeden výboj blesku môže zasiahnuť niekoľko miest naraz. Pohyb na horách je za búrky skutočne veľmi nebezpečný. Je špeciálny typ búrky, ktorý sa vyskytuje na horách, a takú búrku označujeme pojmom orografická búrka. Ide o to, že na jednej strany hory, či kopca, postupuje kolmo stúpavý prúd, ktorý dodáva búrke potrebnú energiu. Kým na jednej strane hory môže panovať pomerne slušné počasie, na druhej strane úpätí prebieha búrka. Sú známe aj prípady, kedy bleskový výboj preskočil z jednej strany úpätí na druhú a zabil nič netušiacich turistov.

Medzi extrémný, avšak pomerne málo videný jav môžeme označiť tzv. Eliášov oheň. Vzniká na miestach so silným elektrostatickým nábojom. Býva často vidieť v podobe drobného modrastého výboja za sprievodu sršivého alebo praskavého zvuku. Sám o sebe nie je nebezpečný, avšak elektrostatický náboj môže pritiahnuť pozornosť samotného blesku. V prípade, že tento vzácny jav vo svojej blízkosti spozorujete, je potreba bezodkladne dané miesto opustiť!

Poslednú zákernú stránku blesku si teraz vysvetlíme. Blesk nemusí udrieť zo spodnej časti Cumulonimbu. Môže udrieť oveľa skôr, než samotná búrka a všetky jej sprievodné javy. Elektrický náboj sa tvorí aj v horných partiách búrkového mraku, ktorý sa nad naše hlavy mnohokrát nenápadne posúva. Skrz tieto horné partie môže stále presvitať slnko, avšak úder blesku už reálne hrozí. Ak máme obmedzený výhľad, zmenu v oblačnosti nemusíme poznať. Blesk z týchto horných partií býva najsilnejší. Veľmi často musí prekonať aj desaťkilometrovú vzdialenosť odporu, než dôjde k vybitiu medzi hornou časťou mraku a zemou. Následný hrom pripomína explóziu. Rovnaký efekt môže nastať aj pri odchádzajúcej búrke. Všeobecne môžeme vysloviť pravidlo, ktoré hovorí, že bezpečný pohyb v krajine nastáva najmenej dvadsať minút po poslednom hrome.

Mraky pri búrke

Ochrana pred bleskom

Vôbec najlepšou ochranou pred úderom blesku je automobil. Ak máte možnosť, vráťte sa okamžite do svojho auta. Kostra automobilu pôsobí ako Faradayova klietka, teda možno povedať, že vo vnútri vozidla vám nebezpečenstvo nehrozí. Výnimkou sú vozne, ktorých kostra nie je kovová. V našich končinách je známy automobil Trabant, vyrábaný z bakelitu.

Pri horskej turistike je každá rada drahá. V zásade platí potreba zostúpiť do nižších polôh. Pred vetrom môže ochrániť skalný previs, avšak pred bleskom v žiadnom prípade. Majme na pamäti, že elektrický výboj sa vie šíriť nielen pôdou, ale aj skalou. Úplne nebezpečné je napríklad znelcové podložie.

Ani v otvorenej krajine nie je pohyb bezpečný. Musíme odísť z dosahu osamelých stromov alebo stožiarov vysokého napätia. Najlepšou možnosťou, ktorú možno pre svoju bezpečnosť urobiť, je poloha na "boku" pričom k zemi sklonenú hlavu si zakryjeme rukami. Kvôli eliminácii krokového napätia je bezpodmienečne nutné mať nohy čo najviac pri sebe!  

Je však potrebné sa zbaviť všetkých kovových vecí. Dnes už nie je bežná kovová konštrukcia batohov, však z predošlého vieme, že k zásahu blesku stačí obyčajný kovový šperk. Najlepšie urobíme, ak všetky kovové prvky dáme na jednu hromadu a odnesieme najmenej päťdesiat metrov ďaleko - krokové napätie nebýva (zvyčajne) nebezpečné nad 40 metrov od úderu blesku. Ak máme na oblečení významné kovové prvky, napríklad kovové spony, alebo kovového jazdca na zipsu, musíme sa zbaviť aj ich. Ak máte na tele väčšie množstvo náušníc alebo piercingov, nezostáva, než sa pri prudkej búrke začať modliť ...

Ak sa nachádzate v lese, vyhľadajte menší lesný porast. Medzi stromami, ktoré nie sú väčšie ako dva metre, môžete byť relatívne v bezpečí, avšak žiadnu zaručenú ochranu nečakajte. Pri väčšej skupine ľudí je najvhodnejšie sa rozptýliť. Nikdy nebuďte pohromade! Všetky kovové predmety dajte na jednu hromadu a rozptýľte sa. Potom postupujte ako vo voľnej krajine, teda poloha tela na boku. Ak to situácia dovoľuje, odíďte z dosahu vysokých stromov pre prípad ich pádu alebo úderu blesku. Majte na pamäti, že strom po zásahu blesku veľmi často exploduje. Môžu padať celé vetvy alebo aj stromy. Pred desiatimi rokmi v Podkrkonoší po zásahu blesku explodoval strom. Jeho polmetrové triesky sa zapichli v okruhu 20 metrov do tridsaťmetrovej hĺbky! Nie je teda vylúčená možnosť vážneho zranenia alebo aj smrť lietajúcou trieskou.

Pamätajte, že bezpečný pohyb môže byť najskôr dvadsať minút po poslednom hrome!

Ako spoznať búrku?

Príchod búrky nemusí rozpoznať ani veľmi skúsený turista. Sú však znaky, ktoré nám môžu napovedať.

  • Silné potenie. Vlhký a teplý vzduch, ktoré majú búrky tak rady spôsobujú silné potenie. Vo veľkej vlhkosti sa kvapôčky nevyparujú, teda sa potíme viac ako obvykle.
  • Tesne pred búrkou mlčí príroda. Ak ste v lese, skúste sa občas započúvať. Hrobové ticho nie je predzvesť ničoho dobrého!
  • Bodavý hmyz vrátane včiel sú agresívne viac ako obvykle. Áno! Aj toto sa dá brať ako poznávacie znamenie vrátane nízkych preletov lastovičiek, ktoré chytajú agresívný hmyz tesne nad zemou.
  • Prekvapivo dobrá viditeľnosť a žiadny opar
  • Stúpajúci hmlistý opar nad lesom. Ide o dôkaz, že prevláda stúpajúci vzdušný prúd.
  • Oblaky typu altokumulus castellanus. Ide o zvláštné drobné oblaky, ktorého okraje pripomínajú zuby, respektíve zuby cimburie hradu. Bývajú vidieť nad ránom a potom sa rozplynú. Tieto oblaky značí nestabilitu v horných vrstvách atmosféry a podľa odborníkov možno na základe ich prítomnosti predpovedať búrku s pravdepodobnosťou až 90%.
  • Po obede sa začínajú tvoriť oblaky, ktoré rastú do výšky. Vertikálný potenciál oblakov môže byť predzvesť vznikajúcich Cumulonimbov. Je nevyhnutné pravidelne sledovať okolie a prispôsobiť pobyt v prírode aktuálnej situácii. AK sa vertikálný vzrast mrakov zastaví vo vyšších polohách a začne sa rozlievať do strán, je takmer isté, že už možno hovoriť o mraku typu Cumulonimbus.
  • Nebojte sa opýtať. Meteorologické podmienky nie sú všade rovnaké. Pýtajte sa napríklad horských vodcov alebo aj miestnych starousadlíkov. Téma počasie je vďačná všade na svete! Ide o vaše bezpečie.
  • Dbajte bezpečnosti a neriskujte. Sledujte aktuálnu predpoveď počasia. Vyhodnotiť radarové alebo družicové meranie mnohokrát nedokáže ani veľmi skúsený meteorológ. Majte stále na mysli, že najhoršie búrky prichádzajú vtedy, keď ich najmenej čakáme!
  • Ak vyrážate do prírody napríklad zo zastavanej časti a je cítiť kanalizáciu, ide opäť o predzvesť zmeny počasia.

Záverom

Ako vidno, predpoveď búrky môže potrápiť nejedného skúseného meteorológa. V tomto článku sú načrtnuté iba základné orientačné body, ktoré môžu, ale nemusia platiť. Problematika je oveľa zložitejšia. Prasknutie ušných bubienkov po blízkom údere blesku je zvyčajne tým najmenším možným zranením ...

Doporučené produkty
Autor článku
Ondřej Krotil
Prejsť do magazínu
Obsah článku

Páči sa Vám článok?